nieuws

Logistieke sector maakt een groeispurt in 2018

Logistieke dienstverlening 4357

Logistieke sector maakt een groeispurt in 2018

Mkb-bedrijven in de logistieke sector zijn erg positief over het komende jaar, ondanks aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor volgend jaar uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet met 14 procent als de winst met 14,6 procent.

De logistiek staat er financieel gezien erg goed voor en mkb-bedrijven in deze sector verwachten fors meer te gaan investeren. Gezien de druk op de tarieven zetten ondernemers in deze branche ook sterk in op efficiënter werken.

645 mkb-bedrijven zijn ondervraagd

Het aantrekken en behouden van vakkundig personeel vormt de belangrijkste uitdaging, blijkt uit het maandag verschenen rapport ‘2018 in Zicht van marktonderzoeksbureau SRA. Voor dit onderzoek zijn 645 kleine mkb-bedrijven – waar SRA een relatie mee onderhoudt – ondervraagd naar hun verwachtingen voor het komende jaar.

Forse omzetgroei en winst in 2018

Voor volgend jaar rekenen logistiek dienstverleners en transportondernemers op een forse groei van de omzet en de winst. De omzet zal naar verwachting met 14 procent stijgen, versus 10 procent voor de hele mkb sector in Nederland.

Loonkosten grootste kostenpost

Ook de winstprognose ligt duidelijk boven die voor het mkb als geheel: meer dan 14,6 procent ten opzichte van het gemiddeld van meer dan 9,1 procent. Verder voorziet de branche dat de loonkosten, de grootste kostenpost binnen de logistiek, met gemiddeld 3,5 procent stijgen. Nieuwe cao-afspraken en een tekort aan vast personeel kunnen hiervoor een verklaring vormen.

Minder logistieke bedrijven in financiële problemen

De financiële positie van de logistiek is ook fors verbeterd. Het percentage vervoerders dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 78 procent in 2015 naar 82 procent in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, sterk gedaald van 16 procent in 2015 naar 6 procent in 2016. Op beide punten scoort de branche beter dan het mkb als geheel.

Ook toename van investeringen

Het investeringssaldo van logistieke ondernemers is in 2016 ongeveer stabiel gebleven, maar de ondernemers verwachten een toename van de  investeringen in 2018  met bijna 9 procent. Dit ligt duidelijk boven het gemiddelde in het mkb (5 procent). In lijn met de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering bovengemiddeld snel toe (+9,6 procent). Voor het mkb als geheel is dit +3,5 procent.

Voordelen halen uit efficiënter werken

Bijna 60 procent van de logistieke ondernemers ziet voor het komende jaar vooral kansen in economische ontwikkelingen. Gegeven de aanhoudende prijsdruk zetten veel ondernemers ook in op efficiënter werken; bijna 60 procent verwacht hier voordeel uit te halen.

Vergrijzing vormt een groot probleem

Daar staat tegenover dat het volgens meer dan de helft van de vervoerders een zeer lastige opgave wordt om vakkundig personeel te vinden. Dit heeft te maken met de beperkte aanwas van hoogopgeleide medewerkers, maar ook met de vergrijzing binnen de branche. Daarnaast zien logistieke ondernemers marktontwikkelingen als een belangrijke uitdaging.

Reageer op dit artikel