nieuws

Logistieke dienstverleners onderschatten cyberrisico’s

Logistieke dienstverlening 1870

Logistieke dienstverleners onderschatten cyberrisico’s

De sector Transport en Logistiek wordt steeds vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit, zoals de manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens.

Bijna een derde van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf was in de afgelopen twee jaar de dupe van online criminaliteit. Incidenten in de sector Transport & Logistiek nemen toe. Dit concluderen ABN AMRO, TLN en Aon Risk Solutions in het gezamenlijke rapport ‘Cybersecurity voor logistieke dienstverleners.’

Eigen mensen beter screenen

De onderzoekers menen dat bedrijven stappen moeten zetten om de integriteit van het dataverkeer te waarborgen en een grotere prioriteit geven aan interne digitale informatiebeveiliging. Ook adviseren ze meer aandacht te besteden aan screening van eigen personeel. Nu gebeurt dat door ruim 53% van de bedrijven. Vaak blijkt dat de criminele daad vanuit de interne organisatie is gepleegd of dat sprake is van hulp van binnenuit.

Bedrijven onderschatten impact cyber-aanvallen

Uit het onderzoek blijkt verder dat 54 procent van de bedrijven onvoldoende is beveiligd tegen cyberrisico’s. Maar liefst 63 procent kreeg eerder te maken met malware en 10 procent was ooit slachtoffer van ransomware.

Niet voldoende focus op cybercrime

“Het bewustzijn bij directie en medewerkers over het belang van informatiebeveiliging is te beperkt. Slechts 51,6 procent bevestigt dat cybercrime een belangrijk aandachtspunt is en slechts bij de helft van de bedrijven is een verantwoordelijke aangewezen voor cybersecurity”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.

Speciale verantwoordelijkheid

“In de sector wisselen ketenpartners elke seconde enorme hoeveelheden data uit, al of niet via de cloud. Dat brengt voor logistieke dienstverleners een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten ervoor zorgen dat hun organisatie ook digitaal ‘in control’ is en risico’s die een bedreiging kunnen vormen in kaart worden gebracht.”

Zet cybersecurity op de agenda

Volgens Dennis de Hoog, managing consultant bij risicoadviseur Aon: “Logistieke dienstverleners kunnen zich geen continuïteits- en financieel verlies veroorloven. Dat is slecht voor het bedrijf én voor de klant. Daarom doen logistiek dienstverleners er goed aan om cybersecurity op de agenda te zetten en risicobeheersing serieus te nemen.”

Kwetsbare supply chain

Hélène Minderman, security specialist bij TLN, benadrukt dat cyberincidenten zwaar worden onderschat en dat de gevolgen voor het logistieke proces zeer ingrijpend zijn. “De supply chain is kwetsbaar voor cybercriminaliteit en het is cruciaal goederenstromen te beschermen en cyberinbreuken te voorkomen.”

Reageer op dit artikel