nieuws

Venlo naar Europese top met Smart Logistics Centre

Logistieke dienstverlening

Venlo naar Europese top met Smart Logistics Centre

Logistiek dienstverleners en verladers uit Venlo-Venray presenteerden afgelopen donderdag een actieprogramma om de concurrentieslag aan te gaan met andere Europese (logistieke) regio’s. Dit ambitieuze programma krijgt verder vorm binnen het zogeheten Smart Logistics Centre Venlo dat zich richt op vier thema’s: infrastructuur, arbeidsmarkt en onderwijs, innovatie en pr.

Een maand geleden won regio Venlo-Venray overtuigend voor de zevende keer de logistieke hotspot van het jaar verkiezing. De wethouders economie uit beide gemeentes en ondernemers riepen toen in koor dat de prolongatie van deze felbegeerde titel geen reden is om genoegzaam achterover te leunen.

Aantrekkelijke vestigingslocatie

Om dit te onderstrepen zijn vorig jaar, toen Venlo-Venray ook de logistieke hotspot verkiezing in de wacht sleepte, de eerste initiatieven voor een actieprogramma dat er voor moet zorgen dat deze regio in Noord-Limburg een aantrekkelijke vestigingslocatie blijft voor logistieke bedrijvigheid.

Ondernemers voeren regie

“Dit programma is ontstaan omdat ondernemers in deze regio vinden dat er meer moet worden gekeken naar de grotere projecten. Die missen we in deze regio maar zijn noodzakelijk om een Europese logistieke hotspot te zijn die concurrentie kan aangaan met regio’s in zowel binnen en buitenland. Daarom hebben we als ondernemers het heft in eigen handen genomen omdat wij als geen ander weten waar behoefte aan is. Alleen kunnen we dat niet realiseren dus daarom krijgen we steun van overheid, provincie, gemeenten en kennisinstellingen. We willen namelijk logistieke hotspot nummer 1 blijven, nummer 2 is not done”, stelde Sjang Emons (Emons Groep uit Milsbeek) die als logistiek ondernemer een van de initiatiefnemers is van het Smart Logistics Centre Venlo met als ondertitel Your Connection to European Business dat donderdag officieel werd gepresenteerd in Horst.

Vier bouwstenen

Eind maart werden alvast de eerste plannen gepresenteerd voor het actieprogramma en donderdag werden tijdens de bijeenkomst in Horst de ambities en concrete projecten gepresenteerd die moeten worden gerealiseerd binnen het Smart Logistics Centre Venlo. Het gaat hierbij om een meerjarig programma dat is opgebouwd langs vier zogenaamde bouwstenen; infrastructuur, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en acquisitie, pr en branding. “De bouwstenen zijn vooral bedoeld om de grotere projecten te realiseren en daarnaast willen we de contacten verbreden tussen alle stakeholders (circa negentig, red.) die bij dit programma zijn betrokken”, stelde Ingrid Vermeer (NV Industriebank LIOF) die als programmamanager het Smart Logistics Centre Venlo vorm gaat geven.

Trimodale ontsluiting

Infrastructuur is de eerste van de vier bouwstenen binnen het actieprogramma. Prioriteit is het realiseren van een optimale trimodale infrastructurele ontsluiting van het logistieke knooppunt Venlo-Venray op de corridor Antwerpen/Rotterdam en het Duitse achterland. Op dit thema valt, zo bleek donderdag in Horst, nog veel te doen in Noord-Limburg. Zo is de roep groot onder de ondernemers om bijvoorbeeld om de door vrachtwagens in de spits als levensgevaarlijke bestempelde A67 te verbreden.

Druk op railcapaciteit in Venlo

Ook moet er een antwoord komen op welke wijze Venlo de effecten van de Betuweroute gaat oppakken als de onderhoudswerkzaamheden aan de Duitse kant beginnen. “De omleiding als gevolg van dit onderhoud zorgt voor een extra druk op de railcapaciteit in Venlo die nu al aan zijn maximum zit”, stelde Joris Tenhagen (Seacon Logistics) die binnen het actieprogramma aan het hoofd staat van de commissie Infrastructuur. Om die druk het hoofd te kunnen bieden willen de ondernemers de bouw van een nieuwe railterminal op logistiek bedrijvenpark Trade Port Noord zo snel mogelijk laten beginnen. Tenhagen: “Deze terminal moet er zo snel mogelijk komen want anders gaan verladers hun railvervoer ergens anders buiten Venlo organiseren.”

Concurrerende arbeidsmarkt

Voor de tweede bouwsteen, arbeidsmarkt en onderwijs, ligt de prioriteit van de Noord-Limburgse ondernemers bij het realiseren van een concurrerende arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleide arbeidskrachten. Een van de initiatieven binnen deze bouwsteen is het opzetten van logistieke opleidingen met Gilde Opleidingen en Fontys Hogeschool.

Internationale logistieke beurs

Bij de bouwsteen acquisitie, pr en branding ligt het accent op het positioneren van de regio Noord-Limburg als een Europese logistieke topregio. Een van ideeën is om een internationale logistieke beurs naar deze regio te halen. In de loop van volgend jaar moeten de plannen omtrent deze beurs concreet zijn. De acties en projecten uit dit actieprogramma worden uitgevoerd door het regionaal bedrijfsleven (voornamelijk logistiek dienstverleners en verladers) in samenwerking met het regionale overheden en kennisinstellingen.

Provincie Limburg investeert drie ton

Twan Beurksens, gedeputeerde economie en grondzaken van de provincie Limburg, zal zo bleek donderdag plaats nemen in het bestuur dat nog ‘in oprichting’ is en dat voor een meerderheid bestaat uit ondernemers. Een beleidsmedewerker van laat via Beurskens vrijdag desgevraagd weten dat de provincie voor de eerst komende periode ruim driehonderdduizend euro investeert in het Smart Logistics Centre Venlo. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in het programmamanagement en de proceskosten.

‘Let op de Polen’

Tijdens de bijeenkomst in het Parkhotel in Horst liet ook Machiel Bode (sectorspecialist van de ING Bank) zijn licht schijnen op de kansen en bedreigingen voor logistieke hotspot Venlo-Venray. De ontwikkelingen in Polen noemde Bode als voorbeeld voor een mogelijke bedreiging voor de Europese logistieke ambities van Venlo-Venray. “Ik was bij het bezoek van het koningspaar onlangs in Polen. Ik ontdekte dat daar de logistieke ontwikkelingen supersnel gaan. Het zou maar zo kunnen dat de Polen over enkele jaren de goederenstromen over de wereld beheersen. Het land ligt geografisch goed, er is veel ruimte en de kosten zijn lager. Ze hebben kwaliteit op een goed niveau. En ze groeien, ze worden steeds sterker”, aldus Bode donderdag. Ook Sjang Emons bevestigde dit beeld en waarschuwde: “We moeten ophouden met te veronderstellen dat Polen een derdewereldland is.”
Bode gaf Venlo-Venray als advies om snel ‘meters te maken’ om de positie van logistieke hotspot te behouden. “Nederland is zich, mede onder invloed van e-commerce en fulfilment, aan het evolueren van EDC land naar een ketenregie land en de vraag is of die regie in deze regio zit? In antwoord hierop stelde Bode dat de regio de mooie infrastructuur waarover het al beschikt moet inzetten voor het promoten van de regiefunctie. “Als je daar als regio onvoldoende op inzet, trekken voor je het weet alle containerstromen aan je voorbij ondanks je fraaie infrastructuur. Daarom is het heel belangrijk dat je als regio inzet op het branden van je netwerk functie.”

Reageer op dit artikel