nieuws

Reorganisatie Bakker Logistiek blijft onduidelijk

Logistieke dienstverlening

Reorganisatie Bakker Logistiek blijft onduidelijk

Vier maanden na de aangekondigde reorganisatie is het nog altijd niet bekend hoeveel mensen hun baan verliezen bij Bakker Logistiek. Ook is er onduidelijkheid over de voortgang van de gesprekken tussen de vakbonden en het bedrijf.

Bakker Logistiek kondigde eind vorig jaar een reorganisatie aan. In maart zou er meer duidelijkheid komen over de plannen, maar tot op heden is niets bekendgemaakt. Herman Roose, directeur van Bakker Logistiek: “We zijn met de plannen bezig. We verliezen veel tijd door de klankbordsessies, maar dat hoort er bij. Het proces gaat gewoon verder.”

Afspraak geweigerd

FNV Bondgenoten tast echter in het duister over de voortgang van de reorganisatie. Volgens vakbondsbestuurder Reinier Stroo is er geen overleg meer tussen de bonden en Bakker Logistiek. “We hebben de afgelopen manden met het personeel gesproken en vastgesteld dat er een sociaal plan moet komen en een ontslagregeling.”Ook wilde bond een OR en afspraken maken hoe om te gaan met functioneringsgesprekken. “We hebben vervolgens Bakker benaderd voor een afspraak, maar die is geweigerd door de directie, omdat het bedrijf niet een gesprek wil waarbij een kaderlid (FNV-lid in dienst bij Bakker Logistiek) aanwezig is.” Sindsdien is er geen gesprek meer geweest tussen Bakker en de bond, aldus Stroo.

Nieuwe datum

Herman Roose, directeur van Bakker Logistiek ontkent dat de gesprekken zijn beëindigd. “We zouden afgelopen donderdag met

elkaar spreken, die afspraak ging niet door. Kwestie van een nieuwe datum prikken.”

 

Stroo zegt de stand van zaken niet te kennen. Ook niet hoeveel mensen het betreft. “Er wordt gesproken over enkele tientallen.” Roose wil nog geen mededeling doen hoeveel mensen er uit moeten bij de logistiek dienstverlener. “Dat vind ik niet gepast. We moeten eerst onze eigen mensen informeren.”

Reorganisatie

Bakker Logistiek kondigde in december 2013 aan dat het enkele tientallen banen zou gaan schrappen. De reorganisatie wordt niet gedaan omdat het slecht gaat, maar omdat het bedrijf door overnames diverse functies dubbel bezet heeft.  “Om de continuïteit van ons bedrijf ook op langere termijn te kunnen waarborgen zal de directie maatregelen moeten nemen om het voor investeringen noodzakelijke rendement te herstellen”, aldus de directie in de brief eind vorig jaar.
Volgens de directie van de logistiek dienstverlener met vestigingen in onder andere Zeewolde, Zwolle, Tilburg en Heerenveen, zou het vooral gaan om mensen in ondersteunende functies. Vakbondsbestuurder Reinier Stroo bevestigt dit.

Reageer op dit artikel