nieuws

NDL/HIDC sluit recordaantal logistieke contracten

Logistieke dienstverlening

NDL/HIDC sluit recordaantal logistieke contracten

Ondanks de economische tegenwind heeft NDL/HIDC het afgelopen jaar 80 contracten weten te sluiten tussen buitenlandse bedrijven en Nederlandse logistiek dienstverleners. Het gaat om een contractwaarde van ruim 27 miljoen euro en 1.220 arbeidsplaatsen voor BV Nederland. Dat blijkt uit de jaarcijfers die tijdens de ALV en seminar op 28 november zijn bekend gemaakt.

Actief de boer op in het buitenland met de NDL ledenprofielen onder de arm. Dat is wat NDL/HIDC al 25 jaar doet voor haar nu 302 tellende ledenbestand. Afgelopen boekjaar waren er 54 reizen, ‘fact finding trips’, voor nodig om de 80 contracten te sluiten en daarnaast ook nog 26 niet logistieke contracten.

Samenwerking NFIA

NDL/HIDC doet dat niet alleen maar in nauwe samenwerking met Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van Economische Zaken. In 2014 wordt die samenwerking nog wat inniger en de NDL-organisatie aangepast. NDL/HIDC gaat dan samen met NFIA, Dinalog, de Mainports, Ministerie van I&M en de Regionale Ontwikkelings-Maatschappijen onder de vlag van het Strategisch Platform Logistiek (SPL) uitvoering geven aan de ambitie van de Topsector Logistiek: een internationale toppositie verwerven in 2020. “Buitenlandpromotie moet bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland door als ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten op te treden en als land het meest aantrekkelijke innovatie- en vestigingsklimaat te hebben. We willen weer op nummer één staan op de World Bank Logistics Performance Index”, aldus Dirk ’t Hooft, directeur van NDL/HIDC tijdens de bijeenkomst. In 2014 is het de bedoeling dat de programma’s van de Topsector Logistiek door de overheid (I&M) en het bedrijfsleven (o.a. NDL) gezamenlijk worden gefinancierd.

Omnichannel retailing en ‘order to cash’ zijn kansen

Tijdens het seminar werd duidelijk dat Nederland, ondanks haar vijfde positie op de lijst van de Wereldbank het kwalitatief gezien nog altijd wint van haar buurlanden. Het ‘order to cash’ management, naast het afhandelen van orders en customer service ook de betalingen regelen en transactionele oplossingen hiervoor bieden, is volgens Patrick Haex van Buck Consultants een van de kansen die er liggen voor logistieke bedrijven, net als de opkomst van omnichannel retailing. “De logistieke wereld kan bedrijven helpen bij deze ontwikkelingen te ondersteunen.”

Arbeidsmarkt

De productiviteit van de medewerkers in de logistiek is hoog. Op loonkosten wint Nederland het nog niet altijd. Vooral in de grensstreek zijn de verschillen in loonkosten flink. Bijstelling van het minimale loonniveau in Duitsland brengt daar binnenkort iets verandering in. “In Nederland werken veel uitzendkrachten in de logistiek. Samen met Frankrijk zijn de loonkosten per type EDC medewerker het laagst”, aldus Ton Peters, directeur logistiek bij Tempo Team. Wat betreft arbeid heeft Nederland de koppositie nog niet verloren. “Nut de onderscheidende concurrentiekracht van de factor arbeid nog beter uit”, luidt de boodschap van Peters.

België fiscaal-financieel streepje voor

Met het BTW verleggingsysteem zoals we dat in Nederland kennen hebben we een grote plus in handen volgens Jan Snel van Baker & McKenzie. Toch geeft hij ook een waarschuwing af. “We moeten wel blijven opletten en aan de bal blijven. In België kennen ze het BTW systeem ook. Ze zijn daar een tandje verder. In België kunnen buitenlandse bedrijven handel drijven zonder bankgarantie. Daarmee heeft België een streepje voor.”

Innovatiekracht

Bas Pulles van NFIA geeft aan dat Nederland stijgt op innovatiekracht in verschillende Wereldwijde rankings. Hij gaat in op de samenwerking met NDL en het SPL. “Er komt een buitenland promotieboard met een coördinatieteam Logistiek.” De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat er in 2020 30 procent meer bedrijven naar Nederland toe komen voor logistieke activiteiten en als vestigingsplaats.

Vertrek van Dirk ’t Hooft

Dirk ’t Hooft is blij dat hij aan de basis heeft mogen staan van een vernieuwend NDL. Hij zwaait per 1 januari af als NDL-directeur en gaat genieten van zijn pensioen. Wel zal hij als zelfstandige op projectbasis betrokken blijven bij een aantal NDL-activiteiten zoals het organiseren van de NDD.

Bekijk ook het filmpje waarin het jaarverslag van NDL op een beeldende manier wordt verteld.

Logistiek Link

Walther Ploos van Amstel schreef een prikkelende blog. Is Nederland Distributieland tanende? Reageer en discussieer mee op Logistiek Link!

Reageer op dit artikel