nieuws

Ldv’ers zoeken samen naar minder ritkilometers

Logistieke dienstverlening

Ldv’ers zoeken samen naar minder ritkilometers
Visbeen en Post-Kogeko zoeken samen naar minder ritkilometers

Logistiek dienstverleners Post-Kogeko en Visbeen zetten een volgende stap naar een intensievere samenwerking. Doel is om kilometers terug te dringen. Beide bedrijven werken al veel langer samen.

Sinds 1998 zijn deze twee vervoerders, samen met DFDS, de aandeelhouders van een andere logistiek dienstverlener DailyFresh Logistics. Dit bedrijf is specialist in groente en fruit naar Groot-Brittannië.

Ritten van elkaar overnemen
“We gaan nu ook buiten het samenwerkingsverband DailyFresh om intensiever samen werken”, zegt directeur Adrie Visbeen vanaf zijn vakantieadres. Hoe die samenwerking er precies uit komt te zien, zal in de komende tijd verder worden uitgewerkt. Wat Visbeen betreft is het belangrijkste doel om kilometers te reduceren door bij elkaar in de planning te kijken. “Nu al komt het voor dat we bepaalde ladingen aan elkaar toewijzen, maar er is geen gezamenlijk overzicht. Als dat er komt zijn er ook meer kansen op multimodaal vervoer.”
Eerder dit jaar ging een nieuwe intermodale lijndienstvan start voor koel- en vrieslading tussen Spanje, Portugal, Engeland en Nederland. Volgens Visbeen zijn meer kansrijke shortsea trajecten met bestemmingen in Europa mogelijk. Al met al verwacht hij dat elk van de bedrijven een kwart van het aantal te rijden kilometers kan laten vervallen.

Meer kans op innovatie
“De bedrijven zijn complementair aan elkaar”, zegt Frans Denie, algemeen directeur van Post-Kogeko. “We bieden met zijn drieën een breed logistiek pakket, van vrieslogistiek en fijnmazige distributie binnen de Benelux tot geconditioneerde transporten van en naar een groot aantal landen in Europa. Samen hebben we meer mogelijkheden om te innoveren en nieuwe logistieke oplossingen aan te bieden met als doel een verdere verdichting van ons netwerk. Als ontwikkelaar van concepten, regisseur en uitvoerder kunnen we meer toegevoegde waarde leveren aan onze klanten. Dat is waar de markt steeds nadrukkelijker om vraagt.”

Rol Wayz
Begin dit jaar richtte Post-Kogeko een aparte bv op met de naam Wayz. Het bedrijf profileert zich als 4PL partner in de logistiek en verzorgt onder andere planningsactiviteiten in opdracht van derden. Op die manier kan Wayz een regisseurrol aannemen. Of Wayz in de nieuwe samenwerking een speciale rol gaat vervullen is niet duidelijk. Volgens Visbeen is daar op dit moment nog niet over gesproken. Frans Denie, algemeen directeur van Post-Kogeko zegt hierover desgevraagd: “Wayz zit zelf nog in een ontwikkelingsfase en houdt zich nu vooral bezig met interne opdrachten als het ontwikkelen van bijvoorbeeld producten als planning as a service en control tower plus. Het is nu dus veel te vroeg dat zij een regisseursrol krijgen binnen onze samenwerking. Op termijn echter zie ik wel mogelijkheden”


Ervaring en expertise bundelen

Een verdere integratie van Post-Kogeko en Visbeen is niet aan de orde. Beide familiebedrijven koesteren hun eigen cultuur. “Maar we gaan wel intensief kijken op welke manier we van elkaar kunnen profiteren”, zegt Visbeen. “Bijvoorbeeld door samen in te kopen.” Hij noemt de voorgenomen samenwerking van de twee zelfstandige bedrijven bijzonder. “Juist in deze moeilijke tijden voor de sector biedt dit kansen. Vrijwel alle logistiek dienstverleners werken compleet langs elkaar heen. Wij gaan onze ervaring en expertise verder bundelen.”
Denie bevestigt het verhaal van Visbeen en stelt eveneens dat er geen sprake is van een eventuele toekomstige fusie. “We kijken over elkaars schutting heen en durven te gaan voor maximale synergie, maar we blijven wel twee onafhankelijke labels.”

Reageer op dit artikel