blog

Kilometerheffing wegtransport: wacht niet met innoveren tot 2023

Logistieke dienstverlening 1065

Vrachtwagenheffing in 2023 als onderdeel van het klimaatakkoord. Gaan we ons hierop voorbereiden de komende 3 jaar? Of, wachten we af?

Kilometerheffing wegtransport: wacht niet met innoveren tot 2023

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte plannen bekend voor een vrachtwagenheffing in 2023 als onderdeel van het klimaatakkoord. De heffing gaat gelden voor nagenoeg alle snelwegen en een aantal andere wegen bijvoorbeeld in het Rotterdamse havengebied waar het risico is van sluipvrachtverkeer. De uitkomst is dat de heffing het wegtransport over de hoofdwegen duurder zal maken: 8 à 15 procent. Gaan we ons hierop voorbereiden de komende 3 jaar? Of, wachten we af?

3 jaar voorbereiden

Dat de kilometerheffing, bovenop de sterke stijging van de transporttarieven in de afgelopen jaren, een stimulerend effect heeft op slimmer transport en distributie, is duidelijk. Tussen 2013 en 2023 zijn de tarieven in het wegtransport 25 tot 40 procent gestegen. Logistieke ketens met producten met een lange waardedichtheid zijn extra gevoelig voor die transportkosten; agrofood, afval (circulair), bouwmaterialen en chemie. Bouwen wordt 1 tot 2 procent duurder. De exportpositie van de tuinbouw verslechtert, als we niks doen. Laten dat nu net voor Nederland belangrijke economische sectoren zijn. Die sectoren hebben nu nog iets meer dan 3 jaar om zich voor te bereiden op hogere kosten van wegtransporteurs.

 

Misschien maar eens beginnen met het goed in kaart brengen van de transportstromen in het bedrijf

 

Verduurzamen en innoveren

Verladers en transporteurs zullen samen slim moet inspelen op de hogere transportkosten door kilometerheffing. De bedoeling van de heffing is natuurlijk om die door verladers te laten betalen. Het effect is dat verladers en vervoerders ertoe worden gedwongen beter na te denken en meer samen te werken om de beladingsgraad van trucks te verbeteren.
Minister Cora Van Nieuwenhuizen heeft het over ‘verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector’.

 

PODCAST: Trends en kansen ldv’ers

De markt van logistieke dienstverlening staat flink onder druk. Er is zeker groei in volumes te bespeuren, maar de kosten stijgen ook. Wat zijn de trends en kansen waar logistiek dienstverleners op inspringen om het hoofd boven water te houden?

 

 

Dat kan op meerdere manieren, zelfs met de binnenvaart. Sectoren zullen nu snel, en veel harder, aan de slag moeten met schone transporttechnologie, nieuwe logistieke concepten om aan de vraag van klanten te voldoen, andere productie- en distributielocaties, meer dynamisch plannen, het delen van transport- en verkeersdata en plannerstalent.

Bundelen

Slimme bedrijven spelen hier nu al op in. Transporteurs Versteijnen uit opende vestigingen in Veendam en Alkmaar om zo met compleet geladen LZV’s tussen vestigingen te kunnen pendelen. In de regio wordt de volgende dag geleverd met kleinere vrachtwagens. Eerder reageerde collega-transporteur Nedcargo op Twitter dat de kosten stijgen met 75 cent per vervoerde pallet. Peter Appel Transport pakt het harde data de lege kilometers in het netwerk aan. Bouwgroothandel van Keulen laat gipsplaten en bakstenen over het water naar Amsterdam brengen. Het zou zo maar kunnen zijn dat marktplaatsen als Quicargo en Uber Freight de ketenregierol overnemen van transporteurs.

Waarom gaat het eigenlijk om?

Transport en Logistiek Nederland (TLN) liet meteen weten de teksten kritisch te gaan beoordelen op de beloften van het kabinet dat de heffing kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk is en dat alle opbrengsten teruggaan naar degenen die de heffing betalen. Dat gaat al snel over meer dan een miljard euro per jaar. Over wie dat is, de verlader of de transporteur of de klant, of zelfs de maatschappij, zal nog wel het nodig worden gesproken.

Factor 6

Laten we niet vergeten waar het bij het klimaatakkoord onder aan de streep echt om gaat… we moeten in wegtransport 2050 een factor 6 minder CO2 uitstoten. Schoner alleen is niet voldoende, het moet ook veel slimmer. De kilometerheffing en de in 40 gemeenten aangekondigde zero emissie zones zijn een stevig eerste duwtje in de rug. Als we elkaar over 3 jaar spreken, en jouw transportkosten zijn 25 tot 40 procent hoger dan in 2013, zeg dan niet dat je het niet hebt geweten. Wat is de eerste stap die je morgen gaat zetten? Misschien maar eens beginnen met het goed in kaart brengen van de transportstromen in het bedrijf. En, vervolgens te kijken welke informatie je nodigt hebt om dat met een kwart minder kilometers te vervoeren.

Auteur Walther Ploos van Amstel, lector city logistics HvA.

Reageer op dit artikel