blog

Top-100 Logistiek Dienstverleners 2018: nieuwe basis – betere ranglijst

Logistieke dienstverlening 9916

De lijst Top 100 logistiek dienstverleners 2018 is bekend. Dit jaar is ervoor gekozen om het roer om te gooien en te gaan voor een andere manier van indexeren van de logistiek dienstverleners in Nederland. Kees Verweij van Buck Consultants International legt uit wat er is veranderd.

Top-100 Logistiek Dienstverleners 2018: nieuwe basis – betere ranglijst

De jaarlijkse top-100 siert in postervorm menige kantoorwand in Nederland. De lijst wordt niet alleen veel gebruikt in de sector zelf, maar ook door klanten, studenten, overheden en zelfs buitenlandse partijen. De top-100 is al jaren een prima instrument om een eerste indruk te krijgen van de belangrijkste logistieke dienstverleners in ons land. De ranglijst kent echter ook zijn beperkingen. Daarom hebben we dit jaar samen met de sector en een expertgroep de top-100 op een nieuwe manier samengesteld.

Download de Top 100 lijst plus whitepaper

De Top 100 logistiek dienstverleners 2018 is flink overhoop gehaald in vergelijking met de lijst van 2017. Vooral de top 10 is stevig door elkaar geschud. DHL staat nog altijd bovenaan.

Meer weten? Download hier de whitepaper, de online tabel en/of vraag de poster in print aan.

Krachtbeoordeling door verschillende criteria

Ons doel is om een top-100 voor 2018 samen te stellen waarop de kracht van de grootste logistieke dienstverleners in Nederland op verschillende criteria wordt beoordeeld, zodat de basis onder de ranglijst diverser en sterker wordt. De ranglijst wordt ieder jaar samengesteld door Logistiek.nl, waarbij ik in een artikel een analyse maak van de belangrijkste verschuivingen in de markt en de top-100. Ook vind er marktconsultatie plaats door het houden van een enquête om de belangrijkste wijzigingen in de markt vast te stellen, zoals het niveau van innovatie en de ontwikkeling van het logistieke volume.

Hoe hebben we het in 2017 gedaan?

Kees Verweij geeft een toelichting aan de expertgroep.

In 2017 hebben we de top-100 vastgesteld op basis van één enkel criterium, namelijk het aantal werknemers. Dit aantal werd door de bedrijven zelf opgegeven, en dit maakte het lastig om de objectiviteit van de ranglijst te garanderen. Daarnaast gaven de meeste logistieke dienstverleners naast de vaste ook het aantal flexibel inzetbare medewerkers op, en deze aantallen konden erg verschillen vanwege onder andere seizoenspieken. Al met al leidde dat tot een moeilijk te verifiëren ranglijst en discussie in de sector. Om deze reden hebben we het besluit genomen om de ranglijst op een andere, meer evenwichtige wijze vast te stellen.

Wat gaan we veranderen in 2018?

Het belangrijkste is dat we de top-100 gaan samenstellen op basis van vier meer objectief meetbare criteria in plaats van het enige criterium van het aantal werknemers. Deze nieuwe criteria zijn:

Omzet: de netto omzet in euro, zoals opgegeven in het jaarverslag (bron: Kamer van Koophandel). We nemen de netto omzet voor 2015 voor de Nederlandse organisatie, omdat dit het laatste jaar is waarop de meeste bedrijven hun rapportage hebben ingeleverd. Als er data over 2016 ter beschikking is laten we in de ranglijst met een pijltje zien of er een stijging is.

Aantal werknemers: het aantal werknemers, zoals opgegeven in het jaarverslag (bron: Kamer van Koophandel). Dit zijn de vaste werknemers in 2015 en dit aantal is in de praktijk vaak lager dan de opgave van de bedrijven vorig jaar.

Warehouse m2: het aantal m2 aan distributieruimte in Nederland, zoals opgegeven door de logistiek dienstverlener. We nemen hier de opgave van vorig jaar als basis, en kijken naar de bijgebouwde m2.

Mate van duurzaamheid: deelname aan en status in het Lean & Green programma (bron: Lean & Green programmamanagement). Het Lean & Green programma is het grootste duurzamheidsprogramma voor logistieke dienstverleners in de Benelux, met bijna 250 deelnemers in Nederland.

Lees ook: DHL ook op 1 in nieuwe opzet Top 100 Logistiek Dienstverleners 2018

Indexscore

Op basis van deze data maken we een indexscore, waarbij de eerste drie criteria zwaarder meewegen dan het laatste criterium. Op basis van deze indexscore stellen we de ranglijst samen, die dan vanwege de gebruikte bronnen beter verifieerbaar is. Voor alle top-100 dienstverleners hebben we inmiddels de data voor deze vier criteria verzameld. De komende weken gaan we elk bedrijf benaderen om deze data te checken en in sommige gevallen extra data te verzamelen. Hierbij kunt u denken aan het aantal m2 aan distributieruimte, maar we willen bedrijven ook de data over omzet en aantal werknemers voorleggen. Sommige bedrijven hebben deze omzet in verschillende BV’s, terwijl voor een klein percentage van de bedrijven geen opgave bij de Kamer van Koophandel te vinden is. Met deze check hopen we de ranglijst verder te optimaliseren.

Stap vooruit

Deze vernieuwde aanpak betekent volgens ons een stap vooruit voor de top-100 ranglijst van logistiek dienstverleners voor 2018. Het blijft wel lastig om de dynamiek in de sector in een ranglijst te vangen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de opkomst van e-commerce bedrijven, die de logistiek steeds meer voor een deel zelf uitvoeren? Het is in de praktijk lastig om een goede afbakening te maken. Wanneer is een e-commerce bedrijf een logistieke dienstverlener? En welke omzet gaat hiermee gepaard? Dit is de reden dat we deze partijen nu niet meenemen in de top-100. Wel zijn we samen met de expertgroep nog aan het bekijken hoe we deze subgroepen op een andere manier kunnen meenemen in de analyse. Speciale aandacht zal uitgaan naar de meest innovatieve logistieke bedrijven en opmerkelijke startups in de branche.

Dynamische en veelzijdige Nederlandse logistiek

We hopen met deze nieuwe aanpak een solide basis gecreëerd te hebben voor een objectieve en op meerdere criteria gebaseerde top-100 van logistiek dienstverleners voor 2018. Het overzicht helpt om partijen in Nederland  en daarbuiten te laten zien dat de sector logistiek in Nederland dynamisch en veelzijdig is. We hebben de overtuiging dat dit voor iedereen in de sector wenselijk is. We hopen dan ook met de logistiek dienstverleners in de komende weken de puntjes op de i te zetten voor een nieuwe top-100 van logistieke dienstverleners 2018!

Auteur: Kees Verweij

Op vrijdag 6 april verschijnt Logistiek Magazine met daarbij de poster met de top-100 logistiek dienstverleners. 

Reageer op dit artikel