blog

Overheid loopt achter en is onbetrouwbaar

Logistieke dienstverlening 1060

Overheid loopt achter en is onbetrouwbaar

Het regeerakkoord: achterhaalde informatie, halve maatregelen en onbetrouwbaar. Als een ondernemer zo was naar zijn klanten, dan was hij binnen no-time out of business.

Neem nu de kilometerheffing voor vrachtwagens. Je kunt dit middel inzetten om de files te bestrijden of de C02 uitstoot te verminderen, maar dan moet je het wel goed doen. Beide doelen worden echt niet bereikt door 130.000 vrachtauto’s te belasten en 8 miljoen personen auto’s buiten beschouwing te laten.

Symboolpolitiek

Pure symboolpolitiek en ook nog eens ineffectief. Als men echt Co2 reductie nastreeft, dan moet je verschil maken tussen beladen vrachtkilometers en onbeladen of deels beladen voertuigen. Door het duurder maken van niet duurzaam transport vind automatisch een verschuiving plaats naar effectieve beladen kilometers. Door alle kilometers te belasten van zware voertuigen zoals het kabinet nu doet verschuift de lading naar niet met kilometer heffing belaste kleine voertuigen en is het Co2 effect dus averechts.

Ontslagrecht

Dan het nieuwe ontslagrecht. Iedereen weet dat de wet ‘werk en zekerheid’ uit 2015 van Lodewijk Asscher vooral onzekerheid tot gevolg had bij werkgevers, waardoor veel mensen juist geen vaste baan meer kregen. Hoezo werk en zekerheid?

Dat dit kabinet dit aanpakt begrijp ik wel, maar enerzijds het ontslagrecht versoepelen en anderzijds de ontslagvergoeding verhogen, zal ondernemers nog steeds niet motiveren om mensen vast in dienst te nemen. Al weer symboolpolitiek of is het onvoldoende bewustzijn of maatregelen daadwerkelijk het gewenste effect hebben?

Zo gaat het maar door met dit compromissenkabinet. Onzekerheid over de effectiviteit van maatregelen, de duur van maatregelen en of er binnen enkele jaren niet precies tegenovergesteld beleid wordt gemaakt maakt de politiek voor ondernemers een onbetrouwbare partij.

Achterhaalde informatie

Het meest frustrerend is dat de politiek steeds vaker maatregelen neemt, gebaseerd op incidenten en/ of verouderde informatie. Onderzoek van ministeries gaan over de stand van zaken van nu of het verleden. De overheid zou echter net als ondernemers hun beleid en wetten moeten stoelen op een concrete visie op de toekomst.

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid schreef nog onlangs een rapport met als thema “eerlijk werk”. In deze publicatie gaat de inspectie in op de druk op de arbeidsmarkt. Je zou dan denken dat het gaat over een tekort aan medewerkers, maar nee. Het gaat over een volgens het ministerie steeds groter wordende groep werknemers die bedreigd worden door het risico van onderbetaling en uitbuiting.

De actuele werkelijkheid is dat werkgevers door het grote personeelstekort inmiddels bereid zijn om buitenlandse medewerkers Nederlands loon te betalen als ze maar voor hen willen werken. Ook stijgen de lonen collectief en individueel. Geen wonder dat je achterhaald beleid krijgt als je uitgaat van achterhaalde gegevens.

Feit is ook dat medewerkers hun eigen zekerheid opzoeken en zichzelf steeds vaker verhuren als ZZP-er voor steeds hogere tarieven. Gelukkig wordt door dit kabinet de regelgeving voor deze laatste groep wel versoepeld, zodat de arbeidsmarkt uiteindelijk toch wel haar eigen werk zal doen, waar de politiek haar werk duidelijk niet goed doet.

Auteur: Rudy Vellema is eigenaar van NextPage

Reageer op dit artikel