blog

Waarom samenwerken in service logistiek zo moeilijk is

Logistieke dienstverlening 1754

Kan samenwerken in service logistiek hetzelfde effect sorteren als: minder onzekerheid = minder buffers = minder voorraad én dus een hogere efficiëntie?

Waarom samenwerken in service logistiek zo moeilijk is
Jürgen Donders (Gordian) is expert op het gebied van service logistiek

Service- of spare parts logistiek kenmerkt zich door zeer lage en onvoorspelbare vraag, soms van maar één vraagmoment per jaar of nog minder, maar dat kunnen er ook zomaar ineens drie in één jaar zijn. Het betreft vaak dure (repareerbare) artikelen die naast een levertijd voor nieuwleveringen ook een reparatietijd kennen voor het reparatieproces.

Levertijden zijn vaak lang en onbetrouwbaar en dit laatste geldt zeker voor het reparatieproces. Door het toepassen van de (standaard) voorraad beheersingsmodellen ontstaan als gevolg van deze kenmerken hoge (veiligheids-) voorraden op de balans met een zeer lage omloopsnelheid en alle problemen van dien, zoals incourantheid, degradatie of slijtage, etc.

2 manieren voor samenwerken
in service logistiek

Je zou dus zeggen dat het creëren van schaalgrootte, zeker in dergelijke (kapitaalintensieve) service- of onderhoudsomgevingen, grote voordelen met zich meebrengt. Het samenwerken tussen gebruikers van dezelfde assets (als bijvoorbeeld trams, we noemen dat horizontale samenwerking) ligt dan ook voor de hand, zou ik zeggen. Ook verticaal samenwerken in service logistiek tussen een asset provider (de tramleverancier) en een gebruiker creëert een grotere schaal, althans vanuit het gezichtspunt van de gebruiker.

Horizontale samenwerking

In plaats van het per gebruiker op voorraad houden van een duur onderdeel is het veelal voldoende om gezamenlijk één of slechts enkele parts op voorraad te hebben. Zeker als transporttijden tussen gebruikers niet veel langer (of misschien wel korter) zijn dan de transporttijd vanuit het magazijn naar de werkplaats, levert horizontaal samenwerken in service logistiek voordelen op. Naast lagere (voorraad-) investeringen zorgt dit ook voor minder onzekerheid in de beschikbaarheid van het benodigde onderdeel.

Verticale samenwerking

Leveranciers stroomopwaarts in een service supply chain hebben per definitie een grotere schaal wat afzet betreft. En zelfs voor klantspecifieke (lees: unieke) onderdelen gaat dit op: niet zozeer de eindproducten, maar wel de onderliggende geassembleerde artikelen worden veelal in andere eindproducten (in gebruik bij andere klanten) toegepast. Afhankelijk van de (volwassenheid van de) industrie nemen leveranciers het initiatief om klanten meer of minder te ontzorgen en beschikbaarheid en services te verlenen in plaats van vooral het verkopen van spare parts.

De copier & printing industrie is al jaren geleden gestopt met het verkopen van spare parts. Het verzorgt deze zelf om de beschikbaarheid van machines bij hun klanten te kunnen garanderen. Daarbij maken ze gebruik van een zo groot mogelijke schaal (vooraan in een keten). Andere industrieën trachten nog steeds hun klanten zoveel mogelijk spare parts te verkopen en daarmee hun omzet te vergroten. Dergelijke leveranciers zien verticaal samenwerken in service logistiek alleen maar als een bedreiging voor hun omzet.

Belemmeringen bij samenwerken
in service logistiek

Dat in bepaalde industrieën verticaal samenwerken in service logistiek niet tot stand komt, heb ik proberen te duiden met de voorgaande voorbeelden. Het risico op een lagere omzet bij de verkoop van spare parts is een duidelijke belemmering. Dat horizontale samenwerking niet altijd tot stand komt heeft andere oorzaken.

Is het de onderlinge concurrentie?
Is het een gebrek aan inzicht in en aandacht voor het verbeterpotentieel?
Is het de macht van de technische afdeling ten opzichte van het magazijn?

Ik verbaas me er in elk geval over dat ondanks het grote verbeterpotentieel het samenwerken in service logistiek, zeker horizontaal, niet van de grond komt. Uiteraard kan het zo zijn dat er veel meer gebeurt dan ik weet.

Voorbeelden die de wet van de
grote getallen logenstraffen?

Ik ben benieuwd naar reacties over horizontaal samenwerken in service logistiek en bijhorende belemmeringen. Misschien moet ik dan wel concluderen dat de ‘wet van de grote getallen’ in de service logistiek helemaal niet bestaat. Is dat het geval, dan zou ik voor het eerst een wet echt omver kunnen werpen…

 

Reageer op dit artikel