blog

Logistieke bedrijven denken dat ze innovatief zijn

Logistieke dienstverlening

Logistieke bedrijven denken dat ze innovatief zijn
Gerben Scholten

De logistieke sector springt niet snel genoeg in op de mogelijkheden van nieuwe technologie en bedrijven blijven veelal hangen in een traditionele manier van werken, zegt Gerben Scholten. Hij noemt als belangrijke reden de ‘mindset’ van bestuurders.

Dat de supply chain de afgelopen jaren complexer is geworden door globalisering, is geen verrassing meer. Logistieke bedrijven beseffen dat zij moeten digitaliseren om alle schakels met elkaar te verbinden en te zorgen voor een efficiënte en flexibele goederenstroom. Dat vraagt om innovatie. Toch is het juist de logistieke sector die niet snel genoeg inspringt op de mogelijkheden van nieuwe technologie en veelal blijft hangen in een traditionele manier van werken.

Voorspellingen met data-analyse

De opkomst van nieuwe spelers, zoals Uber en Amazon, die gebruikmaken van innovatieve bedrijfsmodellen leggen meer druk op de logistieke sector om te investeren in innovatie. Denk hierbij aan de inzet van technologie om netwerken met elkaar te verbinden en voorspellingen te doen aan de hand van een data-analyse. Uit onderzoek van ‘Van wielen tot World Wide Web’ van ING en TVM blijkt echter dat logistieke dienstverleners dit nog te weinig doen en denken dat het wel meevalt met de veranderingen in de sector. Geen verstandige aanname, want het succes van een logistiek bedrijf valt of staat met een innovatieve en efficiënte supply chain.

Hoe kan het dat zo’n dynamische sector waarin technologie een enorm verschil kan maken maar langzaam inspringt op de mogelijkheden van nieuwe technologie?

Logistieke bedrijven denken dat ze innovatief zijn

Een belangrijke reden is de ‘mindset’ van bestuurders binnen logistieke bedrijven. Zij komen uit het tijdperk dat orders telefonisch of op papier werden gedaan en berekeningen van voorraad handmatig. Logistieke afstemming gebeurde vooral binnen de organisatie zelf. Zij hebben voor hun gevoel al een flinke digitaliseringsslag gemaakt door orders digitaal te verwerken, de computer ingewikkelde berekeningen te laten doen en afstemming te zoeken met andere bedrijven binnen de keten.

logistieke dienstverleners

Juist daar zit de valkuil bij veel logistieke bedrijven; denken dat ze innovatief zijn, omdat ze papieren offertes hebben vervangen door digitale documenten en informatiesystemen hebben gekoppeld aan die van hun partners. Zonder twijfel belangrijke stappen, maar waar ze nog onvoldoende rekening mee houden is de verschuiving die heeft plaatsgevonden van producten en/of diensten die centraal staan, naar de klant die centraal staat. De behoeften van de klant zijn belangrijker dan ooit. Zij hebben een brede keuze en zullen uiteindelijk voor een partij kiezen die het beste op hun wensen inspeelt, zoals minder doorlooptijd, meer transparantie en flexibiliteit.

Innovatie continu proces

De verschuiving betekent dat logistieke bedrijven anders moeten gaan denken. Zij moeten zich realiseren dat innovatie een continu proces is en bestaande bedrijfsmodellen niet meer jaren meegaan, omdat de behoefte van de klant in rap tempo verandert. Zij dienen hun bedrijfsmodellen jaarlijks kritisch onder de loep te nemen door te kijken naar de toegevoegde waarde voor de klant. Alleen dan blijven ze de concurrentie voor. De logistieke sector wordt pas innovatiever als zij vanuit de klant denken en niet vanuit de eigen producten en diensten.

Auteur: Gerben Scholten, Territory sales manager bij Kewill

Lees ook: Logistieke dienstverleners onderschatten cyberrisico’s

Reageer op dit artikel