blog

Blog: “Ik vervoer het lekker zelf”

Logistieke dienstverlening

Blog: “Ik vervoer het lekker zelf”
Goos Kant

Transportbedrijven hebben elkaar nodig, al is het al vanwege de inhuur van eigen rijders door grote logistiek dienstverleners. Ook zijn er schitterende voorbeelden van horizontale samenwerking tussen transportbedrijven, maar toch blijkt bij anderen de praktijk weerbarstiger, zegt Goos Kant.

Contracten, vertrouwen, systemen, van alles staat ons in de weg. Maar ‘geven en nemen’ in transport is de enige weg vooruit: focus op waar je sterk in bent en besteed de rest uit.

Stedelijke distributie in kaart

Een logische reden waarom de ander het beter kan is geografisch, oftewel een sterker beleveringsgebied. Transportbedrijven denken gelukkig goed na over waar bij uitstek hun eigen beleveringsgebied ligt. De TLN heeft hiervoor zelfs een mooie Kaart Stedelijke Distributie gemaakt. Of het veel vruchten afwerpt weet ik niet. Stap 1 lijkt mij dat alle genoemde bedrijven uit de kaart het goede voorbeeld geven door samen te werken en onderlinge afspraken maken om opdrachten in een levergebied van een ander uit te besteden, als de ander dit goedkoper kan leveren.

Transport prijs- en serviceafspraken

Allianties zoals TransMission en Netwerk Benelux draaien al jaren op zo’n manier: zij maken onderlinge prijs- en service afspraken voor het uitwisselen van opdrachten. Elk bedrijf is elke dag vrij om een opdracht in een ander beleveringsgebied zelf te doen of uit te besteden. Je hebt daarmee zelf de onafhankelijkheid om te bepalen welke je uitbesteed, en met het spel van geven (van je inefficiente opdrachten) en nemen (opdrachten van anderen in je levergebied) wordt je alleen maar beter. Hopelijk voelen transportbedrijven zich net zo prettig bij het nemen als bij het geven.

Serieuze besparingen

In ons Dinalog-project 4C4D voor stedelijke distributie kijken we precies naar dit concept: wat zijn de gewenste uitwisselprijzen zodanig dat bedrijven gestimuleerd worden inefficiente orders uit te besteden aan elkaar en de totale winst gemaximaliseerd wordt? Dit levert niet alleen maar interessante algoritmiek op, maar ook echt serieuze besparingen.

Hoe kunnen we dit echt realiseren? Welke hobbels en emoties moeten we overwinnen? TLN-voorzitter Arthur van Dijk gaat mij helpen met een pittige discussie op de Bedrijfsautorai, om onze slimme samenwerkingslogistiek een boost voorwaarts te geven. Ik ben benieuwd. Heb je alvast wat nuttige argumenten voor me?

Auteur Goos Kant is partner bij ORTEC en Prof. Op. Mngt & IT aan de Tilburg University.

Lees ook van Goos Kant:

Is it all about the numbers? Vier Kant-tekeningen!

Wat kunnen we leren van een pretpark?

Reageer op dit artikel