blog

Profiteer van EU voorzitterschap: tips voor logistieke bedrijven

Logistieke dienstverlening

Profiteer van EU voorzitterschap: tips voor logistieke bedrijven
Lara Visser

Het aankomende Nederlandse EU voorzitterschap in 2016 geeft de mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven om bepaalde transportonderwerpen in Brussel op de kaart te zetten. Dit artikel van Lara Visser en Martin Bresson biedt tips & tricks hoe de Transport en Logistieke sector dit kan doen en hoe ze het meeste uit het Nederlandse voorzitterschap kunnen halen.

Gedurende de eerste helft van 2016 zal Nederland het roterende EU voorzitterschap van de Raad overnemen. Dit betekent dat Nederland aan het roer staat van de Europese beslissingsmachine en tegelijkertijd daarom in de belangstelling zal staan van andere EU spelers. De Europese Unie heeft te maken met enorme uitdagingen en in Brussel zijn er hoge verwachtingen van Nederland. Nog altijd worden Nederlanders gezien als pragmatisch en ambitieus, hetgeen menigeen doet denken dat met dit voorzitterschap de EU in kalmere wateren kan worden gestuurd.

Het is niet alleen de overheid die bovengemiddeld in de belangstelling zal staan, maar eveneens het Nederlandse bedrijfsleven. Deze aandacht komt voornamelijk, omdat Nederlandse bedrijven geacht worden een beter begrip te hebben van wat de regering beweegt en wat voor prioriteiten het heeft. Het Nederlandse perspectief wordt daardoor interessanter. Zodoende is er potentieel voor bedrijven om zichzelf te profileren. Met oog op de naderende startdatum van 1 januari 2016 is het belangrijk om snel met de voorbereidingen te beginnen.

Wat staat op Europese transportagenda?

Door zijn strategische ligging heeft Nederland altijd veel aandacht gehad voor transport en logisitiek, die traditioneel een belangrijke rol spelen in de economie. Gedurende het voorzitterschap is transport een cruciaal onderwerp met een aantal wetgevende voorstellen op de agenda:

  • Hoog op de agenda van het voorzitterschap staat het ‘luchtvaartpakket‘, dat eind dit jaar door de Commissie zal worden gepresenteerd. De competitiviteit van de luchtvaart sector zal centraal staan in dit pakket, evenals het uitgestelde voorstel voor ‘het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES II+)‘. Betreffende het competitiviteitsvraagstuk zal de Commissie een omvattende strategie presenteren om deze te verbeteren. Gezien de sterke Nederlandse luchtvaarttraditie zal deze sector een belangrijke stem hierin hebben. Een ander belangwekkend plan stelt regels op voor de productie en het opereren van op afstand bestuurbare vliegtuigen en civiele drones.
  • Andere transport modi zullen centraal staan in het de herziening van het Transport Witboek en het ‘Wegenpakket’ die de Commissie presenteert in 2016. Dit zal onder andere innovatie en interoperabiliteit van transporttechnologie omvatten. In het kader van het Wegenpakket zal de Commissie de interne transportmarkt onderzoeken. Hierbij zal met name gekeken worden naar het verwijderen van obstakels voor transport als gevolg van verschillen in nationale regelgeving en afwijkende interpretaties van bestaande Europese regels.
  • Eveneens gedurende het voorzitterschap zullen maatregelen worden voorgesteld om pakketbezorging en het toezicht hierop te verbeteren. Dit is direct gekoppeld aan het faciliteren van grensoverschrijdende e-commerce, hetgeen een belangrijke prioriteit is om een digitale interne market verder vorm te geven.

Wat kan ik nu al doen tot EU voorzitterschap?

  • Indien je bedrijf of associatie goede ideeën heeft met betrekking tot transport en logistiek is nu het moment om met de Nederlandse beleidsmakers in Den Haag en Brussel te gaan praten.
  • Praat met parlementariers, zowel in Den Haag als op Europees niveau, in de periode tot aan het voorzitterschap. In het bijzonder nationale parlementariers hebben veelal minder zicht op wat er in Brussel gebeurt en zullen meer interesse hebben gedurende het voorzitterschap. In het Europees Parlement zullen de zes Europarlementariers van de VVD en PvdA een belangrijke rol spelen.
  • Vergeet eveneens niet om relaties om te bouwen met journalisten voorafgaand aan het voorzitterschap. Informeer hen over relevante transport onderwerpen en verschaf met enige regelmaat bruikbare achtergrond informatie om te zorgen dat onderwerpen die tijdens het voorzitterschap spelen op hun radar staan. Altijd al in de Financial Times of de Wall Street Journal hebben willen staan? Commentaar vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zal belangrijker zijn, met name in de beoordeling van wat het voorzitterschap bereikt heeft.

 Wat kan ik tijdens EU voorzitterschap doen?

  • Tijdens het voorzitterschap is het beter om de Nederlandse beleidsmakers niet met grote ideeën te benaderen; de overheid is dan gericht op het bereiken van compromissen en zal minder geneigd zijn om een positie in te nemen die een mogelijk compromis in gevaar zou kunnen brengen.
  • Dit betekent geenzins dat Nederlandse beleidsmakers vermeden moeten worden, integendeel. Het onderhouden van contacten met Den Haag en Brussel en het delen van je perspectief kan van grote waarden zijn.  Met minder dan 200 km tussen Den Haag en Brussel biedt het voorzitterschap een kans om beleidsmakers vanuit Brussel uit te nodigen op werkbezoek of voor conferenties, met name wanneer dit een Europees onderwerp betreft.

De Nederlandse regering heeft al aangekondigd dat ‘innovatieve groei en banen’ een speerpunt is. Dit verschaft een goede invalshoek voor de transport en logistieke sector om ideeën aan te dragen die innovatie en onderzoek stimuleren. De regering heeft ook aangekondigd dat een Europese transportmarkt met een eerlijk wereldwijd en Europees speelveld tot de prioriteiten behoort, evenals een duidelijk Europees staatssteun raamwerk.

Duurzame mobiliteit zal worden gepromoot op Europees niveau doormiddel van ‘Intelligent Transport Systems’, zelfrijdende autos en duurzame brandstoffen, zoals LNG en biokerosine. Verschillende Nederlandse logistieke dienstverleners hebben al aangeven hun vloot te verduurzamen door te kiezen voor LNG in plaats van diesel. Dit onderwerp biedt een uitgelezen kans om met beleidsmedewerkers van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld om de LNG infrastructuur in Europa te verbeteren.

Zonder de Nederlandse rol te overschatten, is de eerste helft van 2016 een belangrijk moment waarin de regering een centrale rol speelt in het bepalen van de agenda en het onderhandelen met andere Europese instituties namens de 28 lidstaten. Het volgende Nederlandse voorzitterschap zal pas na 2030 en daarom is het belangrijk om de kansen die dit voorzitterschap biedt niet te missen.

Auteurs: Lara Visser en Martin Bresson van FleishmanHillard.

Reageer op dit artikel