blog

Transparantie in vervoersaanbod: vloek of zegen?

Logistieke dienstverlening

Transparantie in vervoersaanbod: vloek of zegen?

Wat houdt logistieke dienstverleners tegen om transparant te zijn in hun prijzen? Als consument verwachten wij dat ook van bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen. De stand van de techniek vormt geen belemmering meer. Roy van den Berg gaat hier in op de argumenten van de logistieke dienstverlener tegen transparantie en de initiatieven die juist zorgen voor transparantie.

De logistieke sector maakt veelvuldig gebruik van IT en automatisering. De drijfveer achter het automatiseren van bijvoorbeeld distributiecentra, koppelen van informatiestromen binnen de supply chain en track and trace is de kostenreductie door respectievelijk minder menskracht, lagere voorraden en betere planning of snellere identificatie van problemen. De enorme hoeveelheid data die bij het digitaliseren van al deze processen ontstaat, biedt kansen om verdere analyses uit te voeren en processen te optimaliseren. Een must voor de logistieke sector door de toenemende druk op kosten. De laatste jaren is er dan ook veel transparantie gekomen in het logistieke proces, maar vooral binnen de bedrijfsmuren. Er is relatief echter weinig transparantie in het aanbod van logistieke dienstverlening op het gebied van (intermodaal) vervoer.

De consumentenmarkt loopt op dit vlak veel verder voorop. Zo maken we al jaren gebruik van vergelijkingssites bij het boeken van vliegtickets of hotels. Dit biedt de consument kostenvoordelen doordat zoeken en vergelijken eenvoudiger wordt en geeft hem een gevoel van controle. Wat houdt logistieke dienstverleners tegen om deze stap te maken?

Voordelen transparate markt

Een van de veel genoemd argumenten om geen prijzen online vrij te geven, is dat de vervoersoplossingen vaak afhankelijk zijn van diverse variabelen. Dit zou het lastig maken om een prijs te publiceren. De huidige techniek is echter voldoende ver ontwikkeld, na invoer van de gewenste variabelen wordt direct een prijs getoond.

Daarnaast valt de complexiteit van de berekening vaak mee. Een basisprijs voor het vervoer is bekend, alleen eventuele toeslagen of kwantumkorting bij grote hoeveelheden moeten dan nog worden bepaald. Het enige nadeel is dat er geen sprake is van onderhandelingsmogelijkheden waardoor zachte factoren geen rol kunnen spelen.

Een ander argument is dat het concurrentiegevoelige informatie betreft. Het valt te betwijfelen of dit een goede reden is, aangezien de prijzen van de concurrenten vaak bekend zijn. Tevens is het vrij eenvoudig om vervoerstarieven op te vragen. Uit eigen ervaring weet ik dat bedrijven relatief snel, zonder dat ze gedetailleerde informatie over de specifieke vracht hebben, een prijs afgeven voor het vervoer.

Voordelen ontransparante markt

Misschien wel het belangrijkste argument, dat niet direct door een expediteur of logistieke dienstverlener zal worden genoemd, is dat de dienstverlener baat heeft bij een ontransparante markt. Doordat de verlader geen of beperkt inzicht heeft in de prijzen én vaak niet weet of de logistieke dienstverlener ook nog eens een combinatie van import- en exportstromen kan maken, kan laatstgenoemde hier goed aan verdienen. De toegevoegde waarde van de logistiek dienstverlener is het maken van de combinaties en te zoeken naar efficiënte oplossingen, maar door hier niet transparant over te communiceren kan hij de relatie met zijn klant op het spel zetten. Door de steeds grotere druk op kosten gaat de verlader steeds vaker zelf op zoek naar mogelijkheden. De logistiek dienstverlener moet zich dan ook afvragen wat in de toekomst zijn extra toegevoegde waarde is, want hoelang is het achterhouden van redelijk toegankelijk informatie houdbaar?

Bestaande aanbieders van transparantie

De prijzen van vervoer in de luchtvaart zijn extreem transparant, maar ook erg dynamisch. Prijzen worden gebaseerd op de nog beschikbare capaciteit en het moment van boeken van de vlucht. De luchtvaartmaatschappijen onderscheiden zich dan ook steeds meer op het gebied van service, tijdstip van de vlucht en de transittijden (direct of indirecte vlucht). De transparantie in het aanbod van (container) vervoer is vooralsnog redelijk beperkt, maar het aantal aanbieders van deze informatie wordt steeds groter. In Nederland kan je bijvoorbeeld informatie vinden over:

1. Aanbieders van vervoer per binnenvaart (www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl)

2. Aanbieders van vervoer per spoor (www.railcargo.nl)

3. Inlandterminals en hun intermodale verbindingen op Rotterdam (www.inlandlinks.eu)

4. Aanbieders van intermodaal vervoer binnen Europa (www.intermodallinks.com)

Op de genoemde websites worden nog geen tarieven geplaatst, maar dat is mogelijk slechts een kwestie van tijd voordat de eerste partijen het voordeel zien dit inzichtelijk te maken. Voor het maritieme transport zie je de ontwikkeling naar inzicht in prijs al ontstaan. Een voorbeeld hiervan is www.searates.com, een website waarmee je eenvoudig prijzen op kan vragen en diverse aanvullende tools die je, tegen betaling, tot je beschikking krijgt. Voor vervoer in de Verenigde Staten is het mogelijk om via www.freightquote.com en www.freightcenter.com tarieven op te vragen. Ondanks dat er eerst moet worden ingelogd voordat je toegang kunt krijgen tot de vrachttarieven, toont dit wel aan dat er nieuwe business modellen ontstaan.

Concurrentie

In het verlengde hiervan bieden ook andere bedrijven in de keten vervoersoplossingen aan. Zo biedt ECT via de dochteronderneming European Gateway Services intermodaal transport aan tussen haar terminals in Rotterdam en een steeds groter aantal inlandterminals in Europa. Ook de grootste containerrederij ter wereld, Maersk line, komt met een extra propositie. Naast haven-haven en deur-deur transport, biedt Maersk line nu ook de mogelijkheid voor het transport tot op de inlandterminal in de buurt van het warehouse van de klant. De tarieven voor deze vervoersoplossingen worden open gecommuniceerd in de markt, dus waarom dit niet plaatsen op een website met een optie om direct te boeken?

Bestaansrecht traditionele transporteur

Er is dus een beweging te zien naar het transparanter maken van transportoplossingen. De traditionele expediteur zal niet heel erg enthousiast zijn om te veranderen, want het vraagt een andere manier van werken. Toch moet hij zich afvragen wat in de toekomst zijn toegevoegde waarde is als straks iedere verlader zijn transport online kan organiseren. De mogelijkheden van IT zijn enorm, omdat het steeds toegankelijker wordt doordat het ontsloten is via het internet. Daarnaast bestaan er al veel systemen voor het afhandelen van onder andere douaneformaliteiten. Als dit wordt genegeerd, verwacht ik niet dat de traditionele expediteur nog lang bestaansrecht heeft. Wat vindt u?

Lees ook: Modal shift: voorbij de mental shift

Reageer op dit artikel