blog

Innovatieproject leidt naar digitaal platform

Logistieke dienstverlening

Innovatieproject leidt naar digitaal platform

Business cases tonen aan dat – indien sprake is van transparantie en samenwerking – de logistieke kosten significant kunnen dalen en nieuwe toegevoegdewaardeconcepten in de markt gezet kunnen worden. Lees de blog van Jack van der Vorst.


Uit: Logistiek Magazine juni

 

In de rol van voorzitter van de stuurgroep HubWays heb ik de afgelopen twee jaar van dichtbij mogen meemaken hoe de sierteeltsector gezamenlijk tracht te komen tot digitalisering, samenwerking en coördinatie in transport. Het project streeft naar efficiënt sierteeltvervoer tussen de marktplaatsen in Nederland. Let wel, er zijn dagelijks circa achttienhonderd vrachtautobewegingen tussen de marktplaatsen!

Een uitstekende logistiek en informatievoorziening is een essentiële randvoorwaarde voor het voortbestaan van de unieke positie van het Nederlandse sierteeltcluster in de wereld. Echter, het is vooral eerst die informatievoorziening waar verbetering nodig is. We moeten gaan van ingebelde transportorders met onvolledige informatie over afleveradressen en te vervoeren partijen, naar een geavanceerd systeem dat elektronisch transportorders op een standaard wijze aanmaakt, registreert en communiceert naar de relevante partijen. Dit systeem moet online inzicht geven in de status van de goederen. Dit lijkt eenvoudig omdat dergelijke systemen ook in andere sectoren reeds hun meerwaarde hebben bewezen; echter, we spreken hier over een sector met duizenden kwekers, een veiling, meer dan duizend handelaren en zo’n 70 logistiek dienstverleners – die het liefst allemaal via het eigen systeem en de eigen handelswijze zaken willen doen.

Demonstratieproject

Overtuigen met feiten heeft resultaat opgeleverd: de intentie is er om het bedrijf HubWays op te starten waarbij kwekers, veiling, handelaren en transporteurs gezamenlijk sturing geven aan de verdere ontwikkeling van het digitale platform. Het platform beoogt ondersteunend te zijn voor ondernemers om te zoeken naar samenwerkingsvormen en optimalisatie in de eigen logistieke keten. Nog niet iedereen doet mee. De innovators en early adopters zijn aan boord gestapt, de majority en de laggards wachten nog af. Om juist deze groepen aan boord te krijgen (wat nodig is voor maximaal effect), zijn we een Dinalog demonstratieproject gestart.

Op het platform zullen specifieke applicaties ontwikkeld worden, die gebruik kunnen maken van de beschikbare data. Een voorbeeld is een tracking en tracing applicatie, maar ook een app die kan helpen met kwaliteitsgestuurde logistiek. De app wordt onder meer opgepakt in het Dinalog R&D project DaVinc3i. In dit sierteeltproject doen we strategisch onderzoek naar innovatieve logistieke concepten en businessmodellen voor ontwikkelde toekomstscenario’s rekening houdend met toenemende internationalisatie en virtualisatie.

Ik verwacht dat de komende jaren grote slagen gemaakt gaan worden in de sector om in te spelen op genoemde ontwikkelingen. Het is (ook voor de laggards) zaak om mee te gaan met de tijd en samen te innoveren als sector. Precies zoals de sector het zelf stelt: “we zijn groot geworden door samenwerking”.

Reageer op dit artikel