blog

De zeven lessen van WMS: terug naar de basis

Logistieke dienstverlening

De zeven lessen van WMS: terug naar de basis

Waar draait het om bij een implementatie of een optimalisatieslag van een WMS-pakket? Alleen met een goede basisstructuur is de kans groot op een een betere performance van het magazijn. Dit zijn de zeven lessen om teleurstellingen te voorkomen.

Uit: Logistiek Magazine juni

 

De verwachtingen aan het begin van WMS-implementaties zijn altijd hoog gespannen. Veel verschillende werkmethodieken met complexe algoritmes en optimalisaties moeten de efficiëntie een extra boost geven. Maar ingewikkelde WMS-functionaliteiten gekoppeld aan klantspecifieke aanpassingen vallen vaak tegen. De belangrijkste voordelen worden met name behaald door een goede inrichting van de basisstructuur.

Er zijn zeven aspecten die om aandacht vragen:

1. Structurering en aansturing basisprocessen
2. Artikel-op-locatiebeleid
3. Minder administratie
4. Betere logistieke kwaliteit
5. Planning werkzaamheden
6. Capaciteitsallocatie
7. Performancemeting en managementinformatie


Bedenk steeds het volgende: het verzinnen van moeilijke oplossingen is gemakkelijk – het bedenken van gemakkelijke oplossingen een stuk moeilijker.

1. Structuur in het basisproces

De basisprocessen zoals goederenontvangst bepalen, opslaglocatie, aansturing inslagproces, orderverzameling, consolidatie en verpakken worden bij de invoering van een WMS vaak opnieuw ingericht en verbeterd. Dit is lastig en stuit veelal op weerstand, maar dit levert wel de meeste verbeteringen op. Een goede en voor iedereen acceptabele oplossing wordt bereikt door een goede kwantificering van alle processen. De voordelen van standaardisatie en optimalisatie van de uitzonderingen worden dan namelijk evenwichtig afgewogen.

2. Artikel-op-locatiebeleid

Een goed artikel-op-locatiebeleid is de stille kracht van een efficiënt magazijn. Met een doordachte indeling van de artikelen op basis van omloopsnelheid, van orderregels en volume, is winst te behalen. Voorkom dat een indeling in beton wordt gegoten. Ieder WMS-systeem heeft een goede basisstructuur; benut deze.

3. Minder administratie

Door de invoering van WMS-systemen kan de informatieoverdracht van en naar de medewerkers worden gedigitaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn RF-terminals en scanning, voicepicking, pick-to-light en put-to-light. Het aanmaken en afmelden van papieren documenten en het door meewerkende voormannen (m/v) gereedmelden van de uitgevoerde opdrachten wordt voorkomen. Dat levert ook meer continuïteit op.

4. Kwaliteit pickproces

Met dank aan het WMS en de RF-scanning worden de kwaliteit en betrouwbaarheid van het voorraad-op-locatiebeheer verbeterd. Tevens worden iedere op- en afboeking direct vastgelegd en geregistreerd. De kwaliteit van het pickproces gaat omhoog. Afwijkingen worden direct vastgelegd en administratief verwerkt. De paklijsten kloppen weer. Resultaat: minder klachten en correctiewerk achteraf.

5. Planning werkzaamheden

Het WMS-systeem geeft continu een actueel overzicht van de voortgang van de werkzaamheden en van de hoeveelheid orders die nog verwerkt moet worden. Hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd. Door het geleidelijk re-alloceren van medewerkers op basis van de actuele werklast ontstaat meer rust in het magazijn.

6. Capaciteitsallocatie

In het magazijn worden diverse taken uitgevoerd door verschillende middelen zoals heftrucks, reachtrucks, orderverzameltrucks, zowel laag- als hoogheffend. Het is van belang om uit te voeren taken zorgvuldig op elkaar af te stemmen met behulp van een WMS. Denk hierbij aan inslag, uitslag, herbevoorrading, cycle counting en retouren. Met een goede aansturing nemen de flexibiliteit, de efficiëntie en de doorzetcapaciteit toe.

7. Performancemeting

Door alle activiteiten te meten wordt duidelijk wat de performance van iedere medewerker is. Dit geldt zowel voor de productiviteit als voor de kwaliteit. Gebruik de performancemeting wel op een positieve manier om het proces te verbeteren. De performancemeting vindt plaats op basis van transactiedata die in het WMS wordt vastgelegd.  De behoefte aan rapportages verandert continu. Daarvoor is een flexibele rapportagetool nodig, die in een aantal WMS-systemen ontbreekt. Geen nood: excel werkt ook prima.

Hou het simpel

Fancy en complexe (klantspecifieke) functionaliteit levert vaak minder op dan gedacht. Complexe parameterinstellingen moeten allemaal onderhouden worden met vaak negatieve effecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij goederenontvangst moeten de ontvangsten worden gesplitst, zodat de picklocaties direct aangevuld kunnen worden en waarbij het restant naar de bulkopslag gaat. Gevolg is ook dubbele inslagopdrachten;
  • Bij orderverzameling moeten orders worden gecombineerd; vele vormen van batchpicking moeten mogelijk zijn. De voordelen van efficiëntere picking gaan overigens vaak weer verloren bij het uitsorteren en consolideren van de verzamelde goederen;
  • Routering van de pickorders volgens de traditionele “S-shape” moet worden vervangen door “smallest gap” enzovoorts. Het kunnen scrollen door de orderverzameltaken is vaak veel handiger en levert meer voordelen op;
  • Als goederen voor backorders binnenkomen, moeten deze direct beschikbaar zijn voor uitlevering, in speciale zones worden opgeslagen, met spoed toegewezen worden aan orders enzovoorts. Uiteindelijk gaan ze vaak toch weer gewoon in de vrachtwagen die op het einde van de dag vertrekt;
  • Er worden speciale procedures ontwikkeld voor ongeveer iedere klant. Extra functionaliteit wordt ontwikkeld, waarvan men achteraf vaak denkt “zoek de verschillen”. Probeer dit te voorkomen. Concentreer je op de basiselementen.
Reageer op dit artikel