blog

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: transport op nr. 1

Logistieke dienstverlening

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: transport op nr. 1
Kees Verweij

Duurzaam ondernemen met oog voor people, planet en profit is anno 2011 een must, maar bedrijven worstelen nogal eens met de vraag hoe je dat nu precies doet. In de transportsector wordt soms vooral gekeken naar de CO2-uitstoot, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent meer.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 15 april 2011.

Bijvoorbeeld: wat is je water- en energieverbruik, hoe is recycling ingebouwd in de keten, welke aandacht is er voor diversiteit, opleiding, veiligheid en gezondheid van werknemers, en hoe wordt er omgegaan met fraude en corruptie? Deze integrale aanpak van MVO komt de laatste jaren sterk op. De reden is dat MVO meer en meer wordt gekoppeld aan innovaties en het pakken van kansen en minder uitsluitend aan het vermijden van risico’s. Verder neemt ook de interesse van investeerders en kredietverschaffers voor MVO toe. Een onderneming die daarop niet tijdig anticipeert loopt het risico straks ‘out of business’ te zijn. En uiteraard moet je ook juist en volledig rapporteren over je MVO-presentaties.

   

Sinds enkele jaren brengt het ministerie van EL&I voor steeds meer grote ondernemingen in kaart wat hun prestaties zijn op het gebied van MVO, en hoe ze dat aan de buitenwereld overbrengen. In 2010 werden 473 Nederlandse ondernemingen doorgelicht, en ieder bedrijf werd beloond met een indexscore. De top-3 MVO-ondernemingen in Nederland waren KPN, Philips en DSM, terwijl het eerste bedrijf uit de sector transport op plaats 4 kwam: TNT. Een prima score, en TNT is hiermee koploper in de sector die het best presteert op MVO: de transportsector. Onderzochte bedrijven naast TNT in de sector waren KLM (nr. 17 van de 473), Port of Rotterdam (nr. 26) en verder Schiphol, NS, Vopak, Prorail, Connexxion, Vos Logistics, TUI Nederland en Gem. Vervoersbedrijf Amsterdam. Een mix van vracht- en passagiersvervoer dus, waarbij de paar logistieke bedrijven iets beter dan het sectorgemiddelde scoorden. Naar verhouding geven ondernemingen binnen de transportsector een hogere mate van transparantie op hun resultaten, strategie en beleid, bestuursstructuur en managementbenadering, maatschappelijk relevantie en verslaggevingsbeleid en betrokkenheid van stakeholders.

  

Met de campagne Nederland = Logistiek proberen we de prestaties van de sector beter onder de aandacht te krijgen van burgers, overheden en jongeren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mag hierbij meer aandacht krijgen, want als sector scoren we daarin objectief beter dan we wellicht denken. Het gebruik van Euro 5/6 motoren en LZV’s, aandacht voor scholing en diversiteit, het opzetten en uitbouwen van recyclingketens, behoud van kwaliteit in de logistieke keten van versproducten: allemaal MVO-gerelateerde zaken die logistieke bedrijven in hun jaarverslag en berichtgeving sterker naar buiten mogen brengen. Be good and tell it!

 

Reageer op dit artikel