blog

Huwelijk tussen business en IT helpt ldv-ers

Logistieke dienstverlening

Huwelijk tussen business en IT helpt ldv-ers
Huwelijk tussen business en IT

Een logistiek dienstverlener moet kunnen omgaan met continu veranderende marktomstandigheden en een uitbreidende recessie. Het dichten van de kloof tussen business en IT geeft daarbij richting en energie voor de toekomst. Dennis Wereldsma van Capgemini komt met een raamwerk hiervoor.

In de afgelopen 15 jaar is de markt van de logistiek dienstverleners behoorlijk veranderd en is nog steeds in beweging. Op verzoek van hun klanten en om onderscheidend te blijven van de massa, hebben veel bedrijven door de jaren heen het aantal diensten uitgebreid met bijvoorbeeld opslag, order picken, labelen, verpakken, expeditie en het doen van douaneafhandelingen. 
    

Daarnaast werden er duidelijke keuzes gemaakt voor marktsegmenten. Klanten van logistiek dienstverleners zijn steeds meer hun producten gaan inkopen in de zogenaamde lage lonen landen en hebben zich daar ook vaak gevestigd. Deze ontwikkeling, globalisatie, heeft een grote impact gehad op de vervoerders om hun klanten te kunnen blijven bedienen.

Om mee te kunnen gaan met deze veranderingen en continue groei te kunnen laten zien heeft, in deze van oorsprong zeer gefragmenteerde markt, tevens een behoorlijke consolidatie slag plaatsgevonden. In de periode van 1989 tot 2007 hebben gemiddeld per jaar 79 overnames plaatsgevonden. [1] 

  

Verouderde IT-systemen

Doordat deze veranderingen en overnames zich in een snel tempo achter elkaar hebben opgevolgd en doordat IT in beginsel geen topprioriteit was, hebben veel logistiek dienstverleners nu te maken met verschillende, verouderde systemen die vaak dezelfde processen ondersteunen. Dit resulteert veelal in kostbare, matig geïntegreerde, instabiele omgevingen waaruit moeilijk informatie te halen is. Hierdoor kan men onvoldoende snel op veranderingen en klantvragen reageren. De bedrijfsdoelstellingen en de Informatie Technologie zijn in deze logistieke markt uit elkaar gegroeid. Dat kan vervelend zijn in een tijd van teruglopende economie, een uiterst volatiele markt en steeds strenger wordende milieueisen. Daarnaast stellen ook klanten steeds hogere eisen aan de IT-omgeving van hun logistiek dienstverlener en lijkt de "IT performance gap" nog altijd niet kleiner te worden. [2]

   

IT-kloof dichten

Volgens Pierre Hessler (Board Member van Capgemini) zouden bedrijven de kloof tussen de bedrijfsdoelstellingen en IT moeten dichten. "Want", zegt hij, "het huwelijk tussen business en technologie is een feit. Dit betekent dat we niet langer business en IT los van elkaar kunnen beschouwen."

Het bijzondere is dat die kloof in het dagelijks leven veel minder groot is. We zijn er inmiddels aan gewend dat we via LinkedIn of Hyves in contact kunnen blijven met vrienden, dat we vanuit huis een vliegtuigstoel kunnen boeken, dat online beleggen echt real-time kan en dat je met een Iphone of Blackberry overal ter wereld kan werken.
 

Langzaam zullen we hierdoor ook bij het personeel een verandering zien die zal leiden tot een verandering in de manier waarop technologie wordt ingezet. Werknemers die allemaal een eigen kijk hebben op de manier waarop door een beter gebruik van technologie een bedrijf kan functioneren, zullen steeds grotere wensen en verwachtingen hebben.

 

Zeker in een tijd van recessie, volatiliteit, onvoorspelbare vraagpatronen, fluctuerende brandstofprijzen, moet men als bedrijf in staat zijn hier goed op te reageren. Bedrijven zouden daarom periodiek hun bedrijfsdoelstellingen moeten evalueren. Voldoen deze nog steeds of zouden ze aangepast moeten worden? Voorts kan worden afgeleid in welke technologieën geïnvesteerd zou moeten worden om gestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit is echter geen eenvoudige exercitie. De 21ste eeuw heeft namelijk op het gebied van technologie een behoorlijke versnelling doorgemaakt waardoor het niet gemakkelijk is om in de diversiteit van oplossingen een keuze te maken. Laat staan de juiste prioriteit te stellen, de technologieën in relatie te brengen tot de bedrijfsdoelstellingen en de impact hiervan te bepalen.

  

17 technologie bouwblokken

Om je heen kijken naar andere bedrijven, die een volgende stap al hebben gezet die mogelijk interessant kan zijn voor de eigen onderneming, kan hierbij helpen. Capgemini heeft voor verschillende marktsegmenten deze analyse uitgevoerd en heeft eind 2008 een rapport uitgebracht waarin een raamwerk wordt omschreven die bedrijven zouden kunnen gebruiken een eigen visie te creëren op technologie. Het rapport heet TechnoVision 2012. Het brengt de complexe wereld terug tot 17 belangrijke ‘technologie bouwblokken’ die hoogstwaarschijnlijk een diepgaand effect hebben op de business, nu en in de komende jaren (figuur 1).

 

 

Figuur 1: 17 technologie bouwblokken

 

Deze 17 trendgebieden bevatten elk een catalogus aan technologieoplossingen die bewezen zijn in de markt. Vervolgens zijn de 17 gebieden gegroepeerd in zeven technologieclusters (figuur 2). Deze clusters hebben een omschrijving gekregen die de communicatie tussen business en IT vereenvoudigd.

 

Figuur 2 (rechts): De 7 clusters van TechnoVision

  

Zeven technologie clusters

Het raamwerk geeft een weergave van een ideale architectuur, gebaseerd op een stabiel fundament. Dat open is, service oriented, en veelal versimpeld, beter beheersbaar en goedkoper gemaakt kan worden. Tegenwoordig is het niet nodig om alle hardware en infrastructuur zelf in huis te hebben en hoeft men zich geen zorgen te maken over hoe data ‘achter de schermen’ op een veilige manier ontsloten kan worden (vandaar de term invisible infostructure).
 
Het outsourcen van IT-applicaties en infrastructuur kan hierin een grote rol spelen. Applicaties die grotendeels standaardprocessen van een bedrijf in een bepaalde sector ondersteunen, zoals een CRMapplicatie, kunnen nu eenvoudig via het internet, as a service, gebruikt worden. Dergelijke oplossingen resulteren naast een korte implementatietijd onder andere in flexibel gebruik en beheerskosten. [3] 
  

In het midden van het raamwerk zien we twee cruciale technologieën die het bedrijf moeten voorbereiden om te kunnen gaan met continue veranderingen. Een transportbedrijf rendeert beter en zal zijn klanttevredenheid verhogen door snel op wijzigingen (vertragingen, spoedorders, etc) te kunnen reageren. Dit vergt software waar mee je het proces direct, on the fly, zou moeten kunnen bijsturen. Daarnaast kunnen veel bedrijven een aanzienlijke stap maken als het gaat om het vergaren, analyseren en toepassen van data, zodat dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van het behalen van belangrijke bedrijfsdoelstellingen. De informatie is er, vaak ook real time. Er iets mee doen is een tweede stap. Softwareoplossingen die hierin ondersteuning kunnen bieden bevinden zich dan ook in het cluster thriving on data.  
  

Als we de weg verder omhoog volgen komen we bij de twee laatste clusters die het meest innovatief genoemd kunnen worden. Om te innoveren en te groeien moeten bedrijven in staat zijn unieke nieuwe manieren te vinden om meer en beter samen te werken, zowel intern als extern en bijvoorbeeld samen nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Hierdoor worden de klassieke meer statische, voorgedefinieerde transacties meer continue relaties tussen collega’s, met klanten en partners. Dus van transaction to interaction. Zo had een groot postbedrijf de ambitie hun interne samenwerking en productiviteit van hun medewerkers te vergroten. Via het corporate intranet zijn wiki’s, social networking tools en Workspace (een technologie die het delen van kennis en documenten ondersteunt) beschikbaar gesteld. Op deze manier wordt kennis snel en efficiënt uitgewisseld en wordt voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden.

     
Het laatste cluster gaat over u. Inderdaad, uzelf als gebruiker van een IT-applicatie! De You Experience stelt de gebruiker centraal. U wilt graag zelf bepalen welke informatie u op welke manier wilt raadplegen en u bent gewend geraakt aan de look en feel van het internet. Dit zouden we ook graag zien bij de businessapplicaties. Zo zijn er vervoerders die een web portal aan hun klanten beschikbaar stellen die zo ingericht is dat de klant een beleving heeft dat deze specifiek op zijn wensen ingericht is. De klant krijgt bijvoorbeeld een dashboard waarop hij diverse activiteiten kan uitvoeren zoals; invoeren van orders, raadplegen van track en trace data, printen van vrachtdocumenten en labels.   

  

IT-strategie

De businessdoelstellingen zoals eerder genoemd, dienen nu op een juiste manier in relatie gebracht te worden met de diverse clusters. Aan de hand van de matrix die hieruit ontstaat, kunnen leidinggevenden tot een strategisch en geïntegreerd inzicht in hun activiteiten komen. Activiteiten die in het licht van de huidige economie iets kunnen zeggen over welke acties je op het gebied van IT kunt nemen.

      

Bovenstaande beschrijving is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de methodologie. Voor een gedetailleerde uitleg van het TechnoVision raamwerk en nog meer praktische voorbeelden, zie het rapport ‘TechnoVision 2012′  [4].

  

Als men in het verleden veranderingen in de business doorvoerde volgde vaak later pas de technologie. In het gunstigste geval werd dit gezien als een hulpmiddel om de verandering door te voeren, in het meest negatieve geval als een blokkade voor de voorgenomen verandering. Met het huwelijk van business en technologie verandert de rol van IT radicaal. Het veranderen van de business zonder IT is bijna niet meer mogelijk. Andersom, het doorvoeren van veranderingen aan de IT-kant zonder dat de business er op een juiste manier bij betrokken is, heeft geen enkele zin.

 

Bronnen:

[1]: Bachmann, H. and Hofmann, E. and Stoelzle, W. 2008. Post Merger Integration in der Logistik. Zusammenschluesse von Dienstleistern erfolgreich gestalten. DVV Media

Group/Deutscher Verkehrs-Verlag. Hamburg. 2008, p. 26. Presentation based on information from the M&A Review Database.

[2]: Capgemini & Georgia Tech Institute (2008). 2008 Third-Party Logistics Study; The State of Logistics Outsourcing

[3] Wereldsma DPJ, SaaS TMS: Antwoord op de recessie?, INLogistiek, Nummer 1, 2009, p24-26

[4]: Capgemini, TechnoVision 2012: Bringing Business Technology to Life

Reageer op dit artikel