blog

De financiële crisis en de impact op transport en logistiek

Logistieke dienstverlening

Wat precies de impact is van de financiële crisis op logistieke bedrijven, hangt af van diverse factoren. Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN Amro, legt uit welke dat zijn.

(Dit artikel is onderdeel van een gesponsorde nieuwsbrief.)

      

Nu het financiële systeem gered lijkt te zijn door kapitaalinjecties van overheden, en steeds meer landen in een echte recessie terecht lijken te komen (Duitsland, Japan) begint men zich zorgen te maken over de termijn van de economische neergang. Het gaat dan niet alleen om de ontwikkeling van macro economische grootheden zoals BBP, werkgelegenheid en inflatie, maar ook om de effecten op sectoren en individuele bedrijven binnen hun sector.

 

Survival of the fittest?!

Het was de afgelopen maanden niet alleen orkaanseizoen in het Caribisch gebied. De stormen op de financiële markten veroorzaakten ook ongekende windstoten. Het was kredietcrisis voor en kredietcrisis na. De beurskoersen leken de gemoedstoestand te weerspiegelen van een manisch depressieve patiënt. Dit wordt bevestigd door de meest recente publicaties over economische groei, producenten- en consumentenvertrouwen. Niemand ontkomt aan de gevolgen: naar het laat zien gaan ook Oost Europa en Azië de gevolgen merken van de economische neergang

 

Vroegcyclisch

De sector Transport en Logistiek wordt in vele modellen als ‘vroegcyclisch’ betiteld, merkt dus als een van de eerste sectoren dat hun business in deze periode terugloopt. Logisch zou je zeggen, immers bedrijven in deze sector verdienen hun brood met het managen van vervoersstromen en zijn in essentie direct afhankelijk van de groei van de (inter)nationale handel.

 

Daarnaast is een neergang van de economie lastig op te vangen. Een extra complicerende factor van de omslag is de enorme snelheid waarmee de economische omgeving is veranderd.

 

De periode 2005-2007 werd gekenmerkt door een combinatie van wereldwijde economische groei, globalisering en de behoefte vanuit verladers om hun logistieke activiteiten te outsourcen naar de logistieke dienstverleners. Voldoende kansen tot uitbreiding van diensten en dus nieuwe business! Focus lag op omzet, kwaliteit klantportefeuilles, en (uitbreidings)investeringen. Weliswaar lagen de rendementen gemiddeld hoger, maar waren onderlinge verschillen tussen bedrijven zeer groot.

 

Economische teruggang

Zoals gezegd, voornamelijk het tempo waarmee de huidige economische teruggang doorzet is voor bedrijven zeer lastig mee om te gaan. Immers, vervoersstromen, en daarmee dus omzetten lopen snel terug terwijl de investeringslasten vanuit de achterliggende periode nog drukken op de actuele financials. Professioneel dagelijks bestuur, flexibiliteit van de eigen organisatie in combinatie met de financiële kracht van het bedrijf zijn nodig om de tegenwind het hoofd te bieden.

 

Economische cyclus en de klantsegementen

Kenmerkend voor logistieke bedrijven is hun rol in de keten, daarom verdient het aandacht te kijken voor welke klantsegmenten men werkt en hoe de portefeuille is opgebouwd. Een bedrijf dat zich bezighoudt met de toelevering van automotive producten zal een andere plaats in de cyclus kennen dan een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer van levensmiddelen.

 

Debiteurenportefeuille

De kwaliteit van de debiteurenportefeuille is een ander belangrijk punt.

Goed gespreid in zowel segmenten als ook in aantal klanten maakt een bedrijf minder kwetsbaar indien één van de klanten minder business aanbiedt of zelfs geheel wegvalt.

 

Conclusie

De sector Transport en Logistiek heeft zeker last van de economische teruggang. De meeste impact is met name te verwachten bij bedrijven met een beperkte financiële draagkracht, gebrek aan aanpassingsvermogen en flexibiliteit en een kwetsbare klantportefeuille (1segment of afhankelijk van 1 of 2 grote klanten).

 

Aan de andere kant: bewezen ondernemerschap tijdens periodes van hoogconjunctuur biedt bedrijven een grotere kans om door deze periode van economische neergang heen te komen.

 

ABN AMRO is uiteraard wel alert op de ontwikkelingen die de sector betreffen, echter financiert geen sectoren maar individuele bedrijven. Gezien het belang van het aanpassingsproces is het wellicht beter te spreken van "Survival of the fitting" in plaats van "Survival of the fittest!"

Reageer op dit artikel