blog

Interesse dienstverleners dc’s Oost-Europa ‘booming

Logistieke dienstverlening

Interesse dienstverleners dc’s Oost-Europa ‘booming
Interesse dienstverleners dc's Oost-Europa 'booming

De tijd dat we bij Oost-Europa moesten denken aan producten als de Trabant, polyester broeken en merkloze sigaretten is definitief voorbij. De laatste tien jaar is er in Oost Europa een boven- en middenklasse opgekomen, die net als wij geïnteresseerd zijn in de nieuwste trends en producten op het gebied van bijvoorbeeld fashion, mobieltjes en MP3-spelers. Deze goederen dienen wel tijdig op de juiste plaats beschikbaar te zijn, want ook de Oost-Europese consument heeft inmiddels een grondige hekel aan wachten gekregen.

Uiteraard biedt deze ontwikkeling kansen voor logistieke dienstverleners om hun distributienetwerk richting Oost-Europa uit te breiden, dit als volgende stap na de vaak reeds gerealiseerde uitbreidingen in Centraal Europa (bijvoorbeeld in Tsjechië, Polen, Hongarije). Maar wat zijn de ideeën van logistieke dienstverleners hierbij, en welke Oost-Europese landen hebben ze op de korrel?

Capgemini Consulting Services en Prologis hebben in hun recente rapport (maart 2006) ‘Warehousing space in Europe: meeting tomorrow’s demand” de huidige trends in de vraag naar Europese DC-ruimte in kaart gebracht. Zij hebben ruim tweehonderd producenten en logistieke dienstverleners onder meer de vraag gesteld welke Europese landen bovenaan het lijstje staan bij de zoektocht naar nieuwe distributiecentra, waarbij nadrukkelijk ook Oost-Europese locaties zijn meegenomen.

De uitkomst van de enquête was dat vooral de logistieke dienstverleners veel belangstelling hebben voor nieuwe DC-locaties in Centraal- en Oost-Europa. De drie Centraal-Europese landen Tsjechie, Polen en Hongarije staan nog steeds bovenaan de lijst, maar daarna zijn vooral Oost-Europese landen als Rusland (36 procent), Oekraïne (28 procent), Turkije (25 procent) en Roemenie (23 procent) als nieuwe DC-locatie in trek. De Baltische Staten en de Balkan-landen blijven hier ver op achter (minder dan 10 procent). De logistieke dienstverleners zien de DC-locaties in Oost-Europa vooral als een logische uitbreiding van hun reeds bestaande pan-Europese netwerk, en kunnen het volume genereren om deze nieuwe DC-locaties rendabel te benutten.

De ondervraagde producenten zijn veel minder geïnteresseerd in een DC-locatie in Oost-Europa. Alleen Rusland (13 procent) komt enigszins in aanmerking , de interesse voor andere locaties blijft onder de 5 procent steken. Alleszins begrijpelijk, omdat zij graag dicht bij de koopkrachtige West-Europese markt willen zitten. De groeiende markt in Oost-Europa kan dan via een regionaal dc van een dienstverlener bediend worden.

Capgemini en ProLogis hebben in de enquête ook gevraagd welke West-Europese landen in trek zijn voor een nieuwe dc-locatie, en hierbij blijkt Nederland als vestigingslocatie nog niet afgeschreven te zijn. Drie belangrijke factoren zijn hierbij de aanwezigheid van de mainports, de nabije koopkrachtige Europese markt en de beschikbare multimodale transportinfrastructuur.

De Oost-Europese markt voor distributiecentra is dus ‘booming’, waarbij een tweede golf van dc-vestigingen kan worden verwacht in Rusland, Oekraïne, Turkije en Roemenie na de eerste golf van vestigingen in Tsjechië, Polen en Hongarije. Vooral logistieke dienstverleners hebben hierin de lead, terwijl producenten de toenemende distributie in Oost-Europa vooral zullen uitbesteden. Uiteraard biedt dit kansen voor Nederlandse logistieke dienstverleners, die zich kunnen positioneren als de specialist in één of meer Oost-Europese landen, maar gezien de enorme concurrentie van pan-Europese spelers zal dit niet gemakkelijk zijn.

Reageer op dit artikel