artikel

Logistiek dienstverleners de belangrijkste kosten: zo houd je grip

Logistieke dienstverlening 1225

Hoe ziet de kostenopbouw van logistiek dienstverleners eruit? Welke elementen in de kostenopbouw van LDV’ers veranderen, welke zijn variabel. Hoe bepalend zijn aspecten als duurdere brandstof, lagere voorraadkosten, hogere vestigingskosten en stijgende lonen? Hoe maak je als LDV’er een kostenopbouw waarmee je kunt sturen als marktontwikkelingen hierom vragen? En: waar liggen verbeterkansen en grip op het beheersen van kosten?

Logistiek dienstverleners de belangrijkste kosten: zo houd je grip

In de kostenopbouw van logistiek dienstverleners spelen al decennia dezelfde elementen een hoofdrol. Loon, brandstof en afschrijvingen vormen de kernelementen aan de ‘kostenzijde’. De kosten voor binnenlands vervoer en grensoverschrijdend vervoer zijn vergelijkbaar, maar verschillen wel degelijk van elkaar. NEA/NIWO becijfert regelmatig welke aandelen de diverse bedrijfsaspecten hebben in de totale kosten. De kostenontwikkelingen zijn behoorlijk ver uitgesplitst. Kostenopbouw binnenlands vervoer
Personeelskosten voor binnenlands vervoer maakten begin 2018 52,5 procent uit van de totale kosten (bron: NEA). Brandstof telde voor 16,1 procent mee, afschrijvingen voor 10,3 procent. Daarna volgen ‘overige bedrijfskosten (9,4 procent) en reparatie en onderhoud (4,8 procent).

Kostenopbouw grensoverschrijdend vervoer

Personeelskosten voor grensoverschrijdend vervoer maakten in dezelfde periode (eerste kwartaal 2018) 50,7 procent uit van de totale kosten. Brandstof telde voor 18,8 procent mee, afschrijvingen voor 8,1 procent. Het aandeel overige bedrijfskosten is bij grensoverschrijdend vervoer groter dan bij binnenlands transport (11,1 procent). Reparatie en onderhoud telt voor 4,8 procent mee.

logistieke-dienstverleningSturing op loon en brandstof

De logistieke sector maakt verhoudingsgewijs veel kosten wanneer de bedragen worden afgezet tegen inkomsten. Om het anders te zeggen: de marges van een gemiddelde logistiek dienstverlener zijn laag. Dat verrast Rogé Megens, bedrijvenadviseur en oprichter van Logistiek Verbeteren. Hij ziet naar eigen zeggen te vaak dat vooral vervoerders geen geld verdienen. “Dat is opvallend, want we zitten in een hoogconjunctuur en als je nu geen geld kunt verdienen, lukt het in een laagconjunctuur zeker niet.”

Monitoren chauffeursgedrag

Hij mist sturing op de aspecten loon en brandstof. “Bij het overgrote deel van de vervoerders is er onvoldoende sturing op aspecten als urencontrole en doorbelasting van wachturen aan klanten. Maar ook het monitoren van het chauffeursrijgedrag is bij negentig procent van de transporteurs niet op orde. Verbruik bijhouden en excessen zichtbaar maken lukt nog wel, maar goede initiatieven verslappen te snel.” Het goed controleren van door chauffeurs gewerkte uren is daarnaast niet alleen verstandig in het kader van kostenbeheersing, maar ook vanuit het oogpunt ‘voorkomen van boetes’. 

Fout in kostprijsberekening

Volgens de bedrijvenadviseur is de belangrijkste fout die transporteurs maken bij een kostprijsberekening dat uurkosten en kilometerkosten in één tarief verwerkt worden (uurtarief of kilometertarief). “Ondernemers zouden steevast moeten rekenen met een tarief waarbij sprake is van een combinatie van een uurkosten en kilometerkosten. Loon gaat immers per uur en brandstof per kilometer. Ik zie te vaak dat vervoerders ver van huis geld verbranden. De impact van diesel op grotere afstanden is groot.” Brancheorganisatie TLN heeft op zijn website een kostprijsapplicatie die vervoerders kunnen downloaden. Wie gebruik wil maken van deze applicatie zal lid moeten worden van TLN.

 

Lees ook
Noodzaak voor digitalisering van supply chains groeit

 

Laatste marktcijfers

Inzicht krijgen in de hoogte van transportcapaciteit en gangbare marktprijzen is mogelijk met updates van een transportplatform als Transporeon:
Megens heeft zelf via zijn website www.logistiekverbeteren.com ook een online calculatie- en analysemodule ontwikkeld waar zijn klanten gebruik van maken. “Een accountant kan twee maanden na dato vertellen of er geld is verdiend, met deze tool weet je het binnen een dag.”

 

Tips

Vervoerders die streven naar meer grip op de kostprijs van hun activiteiten zouden:

·         Structureel nacalculeren op basis van data uit boordcomputer en TMS

·         Een gedisciplineerde organisatie moeten voeren

·         Wachturen structureel dienen door te berekenen

·         Chauffeursuren van de boordcomputer dagelijks moeten controleren

·         Brandstof management op orde moeten hebben én aan rijstijlmonitoring moeten doen

 

 

Berekenen transportkosten

Overigens beschikt ook een aantal ritplanningsapplicaties dan wel TMS-systemen over een module voor het berekenen van transportkosten. Deze software kan een goede indicatie geven, maar ook hierbij geldt dat het zinvol is om zelf ook checks uit te voeren of de uitkomsten passen bij het type vervoer van een (uw) onderneming. Sommige softwareapplicaties gaan uit van sectorgemiddelden en zijn misschien niet perfect passend bij een specifiek type transport.

logistieke-dienstverleningLogistieke kosten: voorraad

Het berekenen van de logistieke kosten is op basis van diverse werkwijzen uit te voeren. Eén daarvan is de ABC Analyse en richt zich op voorraadkosten. IT-leverancier Boltrics legt op zijn website de ABC Analyse uit. Daar is te lezen: ‘De ABC Analyse is gebaseerd op het Pareto principe, ook wel bekend als de 80/20-regel: 20% van de goederen beïnvloedt 80% van de werkzaamheden. Hoewel dit een versimpeling is van de werkelijkheid, is het alsnog raadzaam u vooral te richten op de snellopers. Want in die groep een efficiëntieslag boeken levert u relatief meer op dan wanneer u zich op andere artikelen richt. Ook IMCC geeft op de eigen website uitleg over de ABC Analyse.

Bereken met accurate historische data

Hoewel de NEA-rapporten over de kostenpercentages vooral zijn gericht op het aspect vervoer binnen de logistiek, bedragen binnen magazijnoperaties de loonkosten vaak meer dan vijftig procent. Volgens Megens is er evenals bij de berekening van transportkosten ook bij magazijnoperaties  sprake van te weinig benutting van de planbaarheid en voorspelbaarheid. “Logistiek dienstverleners zouden meer gebruik kunnen maken van historische data, bijvoorbeeld om binnen een week of sneller op en af te schakelen als dat nodig is. Ze benutten de voorspelbaarheid van volume binnen de vaak kritische 48-uur onvoldoende.”

 

 

 

 

 

Het zo accuraat mogelijk relateren van volumes aan arbeidsuren kan volgens hem helpen bij het voorkomen van een te grote fluctuatie in productiviteit. “Een perfect plaatje neerzetten is moeilijk, maar er zijn bij veel bedrijven zeker verbeterstappen te realiseren. En efficiency (sturen op uren) bepaald uiteindelijk meer de kostprijs dan bijvoorbeeld het aspect huisvesting.” IT-tools vormen een steeds betere steun voor LDV’ers die beter op basis van data willen sturen. Business intelligence tools zijn hiervan een voorbeeld.

Magazijnkosten

Bij huisvesting spelen personeel, een efficiënte inrichting, routing, normen en KPI’s een sleutelrol. De kosten van een pand zijn hieraan vaak ondergeschikt. Een bestaande huisvesting aanpassen kan interessant zijn na het doormeten van alle kostenbepalende aspecten. Nieuwbouw distributiecentrum of magazijn kan besparingen op stookkosten dan wel het anders inrichten met het oog op specifieke magazijnwerkzaamheden. Toch kan een nieuwe huisvesting ook een blok aan het financiële been zijn als de omzet daalt bij gelijkblijvende overheadkosten. Snel aanpassen van het financiële plaatje is daarbij lastig.

 

Lees ook
Een nieuw distributiecentrum bouwen? Dit zijn de belangrijkste kosten

Monitor dagelijks

In een steeds dynamischer wereld is het van groot belang dat bedrijven zo vaak mogelijk kosten monitoren én daarover het gesprek aangaan met klanten/opdrachtgevers. Basisonderwerpen die daarbij van belang zijn: het bijhouden en in rekening brengen van wachturen, op orde hebben/brengen van de pallet-/fustadministratie en het inlezen van de chauffeursregistratie. Daarnaast kan het lonen om in gesprek te gaan over de betalingsduur van facturen. Een wachtuur niet doorberekenen kan het verschil betekenen tussen winst of verlies gedurende een week. Data vergelijken met de NEA-data kan helpen én is een steun bij tariefonderhandelingen omdat het de emotie uit een gesprek weghaalt.

Logistieke dienstverleningNieuwprijs truck vs brandstofverbruik

Het kan de moeite lonen om bij de aanschaf van een truck niet alleen naar de nieuwprijs te kijken, maar vooral te letten op het brandstofverbruik dat met het voertuig te behalen is. Een truck van 100.000 euro is na acht jaar misschien nog één tiende van dat bedrag waard. In dezelfde periode verbruikt de truck voor 300.000 euro aan brandstof. Rijdt een truck acht procent zuiniger, dan betekent dit 25.000 euro aan besparing op de looptijd van het voertuig.

Stilstaande truck of leeg pand?

Daarnaast kan het een overweging zijn om een truck te laten stilstaan. De vaste kosten van een stilstaande truck kunnen ongeveer honderd euro per dag bedragen, exclusief loon. Om dit in perspectief te plaatsen: 1.000 m2 leeg hebben staan in een magazijn betekent minimaal 200 euro per dag aan derving. Megens: “Zo is het ook goedkoper om een auto stil te laten staan dan het werk van tien trucks over twaalf trucks te verdelen. Doe je dat toch, dan activeer je ook 75 procent van de kosten over alle auto’s (loon, brandstof en onderhoud). Wie op kosten wil besparen, moet goed over alle relevante zaken nadenken.”

 

Reageer op dit artikel