artikel

Onderscheiden als logistiek dienstverlener – zo doe je dat!

Logistieke dienstverlening 3977

Hoe onderscheid je je als logistiek dienstverlener? Met welke businessmodellen is er geld te verdienen? Een aantal tips en best practices op een rij.

Onderscheiden als logistiek dienstverlener – zo doe je dat!

Aan de volumegroei ligt het niet. Er is volop bedrijvigheid in de logistiek. Het ING Economisch Bureau meldde begin dit jaar dat de logistiek dienstverleners in 2018 een gemiddelde omzetstijging van 5 procent kenden. De sterkste groei hierbij was bij de segmenten wegvervoer, de logistieke dienstverlening en het pakket- en koeriersvervoer, terwijl de omzet bij andere modaliteiten achterbleef. De totale omzetgroei in het wegvervoer was 6,5 procent in 2018, maar de kosten stegen ook met iets meer dan 5 procent. Vooral de loonkosten stegen. Circa één op de vijf bedrijven had in 2018 een marge van meer dan 3 procent, de rest zat hieronder. De gemiddelde marges in het wegvervoer en de hele logistiek zijn dus aan de magere kant. De vooruitzichten voor 2019 zijn zorgelijk. De gemiddelde omzetstijging zal naar verwachting onder de kostenstijging blijven. De marges zullen dus nog meer onder druk gaan komen. Er ligt dus een uitdaging voor logistiek dienstverleners om zich hieraan zien te ontworstelen. Welke manieren zijn er?

Oprukkende e-commerce

Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark is volgens het CBS in één jaar tijd met ruim 3 procent gegroeid naar 1,1 miljoen voertuigen op 1 januari 2019. Hiervan vormen bestelauto’s met ruim 900 duizend voertuigen de grootste groep (81 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal bestelauto’s, net als het jaar daarvoor, met 3,6 procent toe. Dit is te verklaren door de groei in e-commerce. Het is dan ook niet vreemd dat inzetten op e-commerce een van de strategieën is waar logistiek dienstverleners voor kiezen. Bedrijven als DSV en Rhenus zetten hier op in. Niet alleen het vervoeren van de pakketjes wordt veel gedaan, vooral e-fulfilment is een activiteit die inmiddels de helft van de logistiek dienstverleners voor online winkels uitvoert.

Schaalgrootte

Dit jaar is het aantal overnames in de logistieke dienstverlening flink gestegen. Ook in Nederland. Het zijn niet enkel kleine bedrijven die worden opgeslokt. Ook grote namen ontkomen niet aan de overnamegolf. Banken verstrekken makkelijker geld om een overname te doen als er flinke omzetten tegenover staan. Kees Verweij van Buck Consultants International verwacht de komende twee jaar dat er nog wel meer overnames zullen plaatsvinden in de sector in Nederland. “Er zal in ieder geval meer samengewerkt worden tussen dienstverleners en de ultieme vorm van samenwerken is toch wel een fusie, of bij meer ongelijke partijen een overname.”

Lees ook: Overnamegolf overspoelt logistieke dienstverleners: namen en verklaringen

 

Marie-Jose Baartmans, directeur van Breytner uit Rotterdam bij een van de trucks. (C) Roel Dijkstra Fotografie/ Foto : Fred Libochant

Inzetten op duurzaam transport

Onderscheidend vermogen is een belangrijk wapen voor logistiek dienstverleners om op de lange termijn structureel voldoende betaald te krijgen voor hun diensten. Bijvoorbeeld inzetten op duurzaam vervoer,  opslag in een duurzaam dc of het slim en groen organiseren van de last mile. Een aantal praktijkvoorbeelden: Breytner uit Rotterdam werkt volledig zero emissie en zet volledig elektrische 19-tons trucks in voor vervoer van grotere volumes in de stad. Door gebruik te maken van wissellaadbakken wordt het aanvoertraject op de reguliere manier ingevuld waarna de elektrische vrachtwagens de goederen op de plaats van bestemming brengen. Klanten als Coop en Lips hebben inmiddels voor Breytner als dienstverlener gekozen. Rhenus Logistics heeft in Tilburg een distributiecentrum geopend dat op meerdere vlakken opvalt bij klanten en burgers. Het distributiecentrum is door een architect zo vormgegeven dat passanten op de A58 snelweg het kunnen bewonderen, en bovendien heeft het warehouse een excellent BREAAM-certificaat, mede door de duizenden zonnepanelen. Teamtrans, waarin negen vervoerders samenwerken in fijnmazige distributie, werkt samen met Fietskoeriers.nl om the last mile in de Nederlandse steden per fiets duurzaam uit te voeren.

Lees ook: Top 100 Logistiek Dienstverleners: opgaande trend in duurzaamheid

 

Download whitepaper + poster

Lees meer over de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 in de whitepaper met daarin:

  • Alles over de totstandkoming van de jaarlijkse lijst
  • De analyse van de belangrijkste veranderingen
  • Een infographic van de resultaten van het marktonderzoek
  • De Top 25 uitgelicht: Waarom zijn deze 25 bedrijven de grootste?
  • Als bijlage de online download van de poster met de mogelijkheid om een papieren exemplaar aan te vragen

 

Modal shift

Sneller dan het vrachtschip, goedkoper dan het vliegtuig. Onder dat motto zijn verschillende logistiek dienstverleners een nieuw alternatief  transportmiddel naar en van China: de trein. Een van de eerste was DB Schenker Logistics. Dit bedrijf biedt full load containervervoer tussen China en Europa over land aan sinds 2011 voor een groot aantal klanten uit verschillende industrieën. Sinds 2015 is de mogelijkheid voor groupage en deelladingen toegevoegd. DB Schenker maakt gebruik van 13 lijnen van en naar China. Het gaat hard, want in 2011 was dat nog maar 1 lijn. GVT heeft sinds enkele jaren een succesvolle spoordienst van en naar Chengdu, via de eigen Railport Brabant. Deze spoordienst maakt het voor Nederlandse bedrijven mogelijk om tegen concurrerende tarieven en doorlooptijden te exporteren naar snelgroeiende regio’s als Chengdu (90 miljoen inwoners in de regio) in het midden van China. De haven van Amsterdam is sinds maart 2018 ook rechtstreeks verbonden met China. Logistiek dienstverlener Nunner Logistics startte 7 maart zijn verbinding via de Nieuwe Zijderoute. In 16 dagen tijd legt de trein 11.000 kilometer af om aan te komen in de Chinese stad Yiwu.

 

Robotisering en digitalisering

In Tilburg heeft Versteijnen Logistics in 2018 ervoor gekozen om het Europese Distributiecentrum te robotiseren met 18 robots van Autostore System, die 20.000 kratten handlen en 6.000 SKU’s afhandelen. De startklant voor het bedrijf is Tricorp, een kledingbedrijf waarvoor Versteijnen Logistics de toegenomen volumes in cross-border stroom ‘professioneel en competitief’ afhandelt. Andere logistiek dienstverleners testen wel de toepassing van robots, maar in de praktijk uitrollen in Nederlandse operaties, blijft nog achter.

Het Franse Gefco maakt werk van digitalisering. Het bedrijf nam Chronotruck over, een digitaal transportplatform dat verladers en vervoerders verbindt. Wat dichterbij huis, Visbeen Logistics, is aan de slag gegaan met kunstmatige intelligentie. Er wordt gewerkt met een zelflerend systeem van Ortec dat wordt ingezet om de planning te optimaliseren. Digitalisering en data biedt voordelen in hectische versketens. Het systeem bespaart bij Visbeen overuren, ook al is het slechts een jaar in gebruik.

 

Download Roadmap Robotics in warehousing

 

Operationele blik als valkuil

Hoe kunnen bedrijven nog meer commercieel succes behalen? Het DNA van de meeste logistieke bedrijven is nogal operationeel gericht. Daar sluipt het gevaar. Die instelling heeft namelijk wel degelijk consequenties voor het commerciële succes van een bedrijf. Binnen de logistieke sector besteden bedrijven – in het bijzonder vervoerders – veel aandacht aan het verbeteren van operationele processen. Maar het managen van commerciële processen is minstens zo belangrijk. Toch raken deze commerciële processen, en dus ook commercieel succes, te vaak in de verdrukking zodra een verkoper verantwoordelijk is voor meerdere taken. Volgens Hans van Delft, interim- en project manager bij Cirm, moeten logistieke bedrijven binnen salesafdelingen meer onderscheid in taken maken, naar randvoorwaarden van functies kijken en de organisatie zo aanpassen dat beter op prestaties is te sturen. Van Delft: “Het vaststellen van doelen, het vasthouden van de focus, op papier zetten hoe een organisatie eruit moet zien en hoe effectief het bepaalde beleid is. Het zijn elementen die meetbaar moeten zijn. Als de productiviteit stijgt, dan blijft er in de sales pijplijn vaak wat zitten. De bottleneck is daarmee de salescapaciteit. Dat komt deels omdat salesmensen te vaak operationeel denken en ondersteunen. Je moet afspraken maken over wat je wel en niet doet. Daarmee effen je het pad voor commercieel succes.”

De bottleneck is de salescapaciteit. Dat komt deels omdat salesmensen in de logistiek te vaak operationeel denken en ondersteunen

Salesstrategie aanpassen

Van Delft adviseert om elk jaar opnieuw een beeld te bepalen van de verwachtingen en niet automatisch voort te borduren op het jaar ervoor en dan een plus of min te bepalen. “Je kunt niet zomaar meer verwachten. Maar wat wel bekend is, is dat een klant gemiddeld acht jaar een klant is. In die periode heb je de tijd om uit te vinden wat de klant belangrijk vindt en daaraan kun je werken. Omzetgroei is daarnaast niet altijd het gevolg van goede sales, soms groeit een klant autonoom.”

PostNL Logistiek reorganiseerde de onderneming mede op basis van de inzichten van Van Delft. Het doel van de logistieke tak van het post- en pakkettenbedrijf ziet in de aangepaste salesstrategie een belangrijke steun voor het realiseren van een stevige omzetgroei. Het doel van PostNL Logistiek is, volgens Jan Hunze, directeur business development, om de omzet significant te laten stijgen. “Dat doen we overigens ook door bedrijven over te nemen, de omzetgroei is niet alleen autonoom.” PostNL is – als onderdeel van de reorganisatie – gesprekken aangegaan met alle uitvoerende commerciële werknemers met direct klantcontact. Het doel hiervan was om een indicatief beeld te vormen van de huidige situatie met betrekking tot de commerciële volwassenheid vanuit zes aandachtsgebieden: capaciteit, focus, organisatie, methode, bewustwording en prestatie. “In de praktijk kwam het project vooral neer op heel veel vragen stellen. We merkten dat er nog veel onwetendheid was onder werknemers over eigen doelen en die van de organisatie. De gesprekken werkten verhelderend. Overigens zijn er geen mensen weggegaan, wel hebben sommige personen een andere functie gekregen die beter paste”, aldus Hunze.

Beluister de serie podcasts over logistiek dienstverlening nu ook op Spotify

Zet medewerker centraalsimon loos

De logistieke tak van PostNL kreeg onder andere door omzet elke maand te koppelen aan diverse accountmanagers een beter inzicht in wat wel en niet werkt. Hunze: “Medewerkers hadden een scherper beeld van hun prestaties binnen de organisatie en er ontstond meer controle. We houden op regelmatige basis salesgesprekken en wisselen dan ook info uit die voor andere afdelingen van belang kunnen zijn. Je voorkomt zo dat je een klant met twee verschillende personen of voor twee afzonderlijke zaken benadert.”

De meeste familiebedrijven in de logistieke sector zijn onderscheidend als het gaat om teamsfeer zit. Tielbeke Transport valt hierin op door net een stap verder te zetten. Tijdens hun laatste Inspiratiedag werkte het grootste deel van het personeel volop mee aan een festijn waar ruim 4.000 bezoekers op afkwamen. Bij Simon Loos staan de medewerkers centraal in de campagnes om chauffeurs. Met #100dagen100chauffeurs en #100dagen100collega’s heeft het bedrijf succesvol nieuwe medewerkers aangetrokken. Bij de meest recente campagne plaatste het bedrijf elke middag een film of vlog waar één van de ruim 1.000 Simon Loos-medewerkers vertelde hoe hij of zij het werk ervaart. Daarnaast kon via de actie ‘in het echie’ elke trailerchauffeur bij één van de Simon Loos-collega’s in de wagen klimmen en meedraaien.

Lees ook: Hoe selecteer ik een logistiek dienstverlener

 

Reageer op dit artikel