artikel

Data delen logistieke dienstverleners: tussen denken en doen zit een groot gat

Logistieke dienstverlening 1754

Data delen: aan kansen en goede bedoelingen geen gebrek bij logistieke dienstverleners. De praktijk blijkt nog altijd weerbarstiger. ABN Amro lanceerde een nieuw sectorrapport om de voordelen van het delen van data nog maar eens te benadrukken. Maar wat zeggen LDV’ers (en verladers) er zelf over?

Data delen logistieke dienstverleners: tussen denken en doen zit een groot gat

Een van de meest in het oog springende resultaten uit het onderzoek is dat 97 procent van de respondenten aangeeft data te willen delen. Ook ziet 87 procent dat data delen kan leiden tot een efficiëntere logistieke keten. Daarmee doen de percentages volgens hoofdonderzoeker Albert Jan Swart van ABN Amro niet denken aan minder welwillende geluiden die wel tijdens branche-evenementen te beluisteren zijn. Eén van de grote vragen binnen de logistieke keten is wie de stap moet gaan zetten om de huidige logistieke processen efficiënter te maken. Swart: “Logistiek dienstverleners moeten intensiever met data gaan werken. Dat geeft ze de kans op een goed verhaal naar verladers toe. Verladers zouden op hun beurt meer oog moeten hebben voor de verborgen kosten van inefficiëntie.”

Onder condities

Gevraagd naar de dagelijkse praktijk van informatie-uitwisseling geeft Henk van der Wal, CEO bij Van der Wal Transport, aan dat ketenpartners best bereid zijn om onder bepaalde condities data te delen. “Mits er een goede balans is tussen het delen van bruikbare details enerzijds en het vermijden van het delen van klantgevoelige informatie anderzijds. Het delen van laad- en losplaatsen en prijzen ligt voor de hand, op voorwaarde dat het wettelijk is ingekaderd.

 

“Logistiek dienstverleners moeten intensiever met data gaan werken. Dat geeft ze de kans op een goed verhaal naar verladers toe.

 

Maar als je die moet delen met collega LDV’ers die dezelfde klantengroep bedienen, dan is dat voor veel bedrijven lastig. De te delen informatie is daarnaast vaak historische data, gegevens die zomaar ver kunnen afstaan van de data die je in de dagelijkse praktijk nodig hebt.” Daar komt bij dat volgens Van der Wal sommige op het oog ideaal te combineren stromen praktisch geen fijne match zijn. Bijvoorbeeld door afwijkende seizoenspatronen. “Het is in de dagelijkse praktijk moeilijk om ritten te combineren, omdat laad- en lostijden onvoldoende matchen. En stilstanduren kun je je bij het maken van een match niet veroorloven, omdat die uren niet in de prijs zijn verwerkt.”

Ruimte voor flexibiliteit

Om echt slagen te kunnen maken op het vlak van efficiency moet er meer ruimte komen voor LDV’ers om flexibel te opereren, meent Van der Wal. “Zonder dat het pijnscheuten oplevert bij de verlader. Tijdsbeperkingen, opgesteld door verladers, zijn misschien handig voor het optimaliseren van warehouseoperaties, maar niet voor het efficiënter maken van de hele keten.”
Daarnaast steekt hij ook de hand in eigen boezem: “De versnippering in de logistieke markt helpt uiteraard niet, daarmee maak je jezelf geen serieuze gesprekspartner.”

 

Lees ook
Digitalisering: Niet omdat het kan, maar omdat het moet

 

Bewustwording groeit

Michael van Ooijen, division director road bij Rhenus Logistics, zegt de conclusies van het rapport volledig te onderschrijven. “De praktijk is inderdaad weerbarstiger. Immers, er zit zoveel differentiatie in transport dat dit zorgt voor een gigantische complexiteit in de keten. Tel daarbij op dat het vaak al een uitdaging is om interne applicaties op elkaar af te stemmen en optimaal te gebruiken.” Toch is Van Ooijen, evenals veel respondenten aan het onderzoek, positief gestemd. “De bewustwording groeit dat data belangrijk is voor het verbeteren van de processen en de beladingsgraad, en dat is goed.”

Vertrouwen vergroten

De Rhenus-directeur zou graag zien dat bedrijven nauwer samenwerken, zowel verladers en LDV’ers als LDV’ers onderling. “Daar ligt volgens mij echt de grootste kans op besparingen, zoals kilometerreducties en het verhogen van de beladingsgraad. Vertrouwen en veiligheid van data spelen wel een sleutelrol bij het bereiken van een optimale consolidatie. Blockchain of iShare kunnen het vertrouwen vergroten.” Door met business intelligence en data science meer info te halen uit de bestaande data moeten LDV’ers proberen een beter beeld te krijgen van waaruit de 40 procent leegrijden bestaat, stelt Van Ooijen.

 

Zie ook
Data delen: dit zijn de standaarden

 

“Dat moeten we ook doen met het oog op duurzaamheid. Ik ben ervan overtuigd, dat als we als sector een strategisch thema maken van sustainable development en werken aan business cases, we nog grote stappen kunnen zetten. Data is daarbij onmisbaar, maar samenwerken en met elkaar praten is de basis. Zelf leg ik altijd de vraag op tafel: als wij en de klant één bedrijf zouden zijn, wat zouden we dan anders doen?” Over de drempel van data delen is Van Ooijen ten slotte kort: “Als je het nut daarvan kunt aantonen, dan staan ketenpartners vaak open voor aanpassingen.”

Open deur

Het rapport stelt dat logistieke bedrijven en opdrachtgevers meer met elkaar moeten samenwerken. Rick Beurskens, manager logistics Benelux bij verlader en isolatieproducent Rockwool: “Deze conclusie is een open deur en gaat voorbij aan de belangrijkste nieuwe ontwikkeling. Dat is ketenoverschrijdende samenwerking en hoe dit organisatorisch,
rekening houdend met wet- en regelgeving, in te richten.”

 

Download whitepaper + poster

Lees meer over de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 in de whitepaper met daarin:

  • Alles over de totstandkoming van de jaarlijkse lijst
  • De analyse van de belangrijkste veranderingen
  • Een infographic van de resultaten van het marktonderzoek
  • De Top 25 uitgelicht: Waarom zijn deze 25 bedrijven de grootste?
  • Als bijlage de online download van de poster met de mogelijkheid om een papieren exemplaar aan te vragen

 

 

In de conclusies van ABN Amro zit een zekere dwang verborgen, een urgentie voor LDV’ers om meer op basis van data en gedeelde data te handelen. Beurskens kan zich daar wel in vinden. “Het zou een doelstelling moeten zijn voor de logistiek dienstverleners om hun CO2-footprint zo laag mogelijk te maken door reductie van lege kilometers en optimalisatie van de beladingsgraad. Samenwerking en datadeling zijn daarvoor nodig. Dit betekent ook automatisch dat als ze deze stappen zetten, ze hun efficiency sterk kunnen verbeteren en dus concurrentievoordeel behalen.”

Beladingsgraad omhoog

Of het verhogen van de beladingsgraad haalbaar is, hangt volgens de manager logistics Benelux sterk af van wie wie bedient.
“Ik zie bij ons de beladingsgraad niet snel stijgen, want op FTL-niveau is die bij Rockwool al 95 procent. Maar de keten kan wel effectiever en duurzamer te werk gaan. Het regelen van keten overschrijdende samenwerking zou bij LDV’ers het best op zijn plaats zijn. In de praktijk zijn verladers wel de partijen die dit moeten toestaan. Dat zullen ze, vermoed ik, vooral doen als er kosten- dan wel servicevoordelen te behalen zijn.”

Delen blijft struikelblok

Maarten Heylen, logistics manager bij liftproducent JLG ziet ook in toenemende mate dat de focus binnen de logistieke keten verschuift naar digitalisering en centralisering van processen.
“Ik kan me zeker vinden in de conclusies van het rapport. Ook binnen JLG zien we deze ontwikkeling. Ook al sluiten op dit moment de systemen niet altijd naadloos op elkaar aan, door een goedwerkend TMS zijn we er toch in geslaagd om een vlotte en veilige connectie op te zetten tussen de verschillende platformen.”
Het delen van data blijft volgens Heylen toch voor veel bedrijven een struikelblok . “Wat hier speelt, is dat bedrijven vrezen dat ze cruciale bedrijfsinformatie te grabbel gooien. Voor JLG is dit niet anders.”

Tenderplatforms

Bij het streven naar het verbeteren van de efficiëntie door middel van het delen van data gaat JLG volgens de logistiek manager steeds meer strategische partnerships aan met transporteurs. “Daarbij kijken we samen naar mogelijkheden om te optimaliseren en kosten te besparen. Data delen is daarbij essentieel.”
JLG zet bij de selectie van logistieke partners steeds meer technologie in, waaronder tenderplatforms. “De centralisering – bij ons in de vorm van de ontwikkeling van een European Logistics control tower in Genk –, de digitalisering en de standaardisering zullen naar verwachting leiden tot winst. Bijvoorbeeld op het gebied van de beladingsgraad, het aantal lege kilometers, kostenreductie en transportoptimalisatie.” Naar de toekomst toe ziet Heylen de schaalvergroting en globalisering in de logistieke wereld doorzetten. “Efficiënt gebruik van en het delen van elkaars data zijn essentieel voor het realiseren van een succesvolle samenwerking. Helemaal in een uitdagende markt met alsmaar hogere klanteisen.”

Reageer op dit artikel