artikel

‘Liever een eigen distributienetwerk dan samenwerken’

Logistieke dienstverlening 8499

“Samenwerken is wat mij betreft niet zaligmakend. En zeker niet als het gaat om fijnmazige distributie.” Wil Versteijnen trekt met GVT Transport & Logistics liever zijn eigen plan, want samenwerkingsverbanden hebben het volgens hem moeilijk.

‘Liever een eigen distributienetwerk dan samenwerken’
Wil Versteijnen

Acht jaar geleden, middenin de economische crisis, zette Wil Versteijnen alle kaarten op groei. Hij kreeg gelijk. Inmiddels telt het bedrijf ruim vijfmaal zoveel medewerkers en is de jaarlijkse omzet doorgegroeid naar 118 miljoen euro. Het aantal vierkante meters magazijnoppervlakte nam toe van 20.000 naar 160.000 vierkante meter. Het hoofdkantoor van destijds ligt nu aan de overkant van de Gesworenhoekseweg in Tilburg. Inmiddels is ook de naam Gebr. Versteijnen omgedoopt in GVT Group of Logistics met als aparte divisie GVT Transport & Logistics. Dit is de distributiedivisie van de logistiek dienstverlener, die volgens Versteijnen niet te vergelijken is met de multimodale tak van de onderneming.

Zelf afhandelen is het beste

In de jaarlijkse Top 100 LDV-bedrijven staat GVT Transport & Logistics op plek 25. De groei van de onderneming komt voor ongeveer de helft voort uit overnames, waaronder Greuter in 2010 en HSL in 2014. Als voornaamste onderscheid benoemt Versteijnen zelf dat er – op de grootste LDV’ers na – in Nederland geen logistieke bedrijven zijn die de volledige distributie inclusief het multimodale vervoer geheel zelf kunnen afhandelen.
“Ik denk dat we in Nederland één van de weinige full service logistiek dienstverleners zijn die over eigen terminals beschikken, over binnenvaart, over spoor, over een eigen distributienetwerk en over warehousing. Alles zonder partners. Dat unieke past wat mij betreft ook bij ons distributienetwerk, waar we ook alle activiteiten onder één dak afhandelen. Geografisch gezien zijn we overal goed vertegenwoordigd en hebben we vanuit dat oogpunt geen extra overnames nodig.”
Versteijnen verzorgt vooral de palletdistributie van high value goederen. De directeur benadrukt, dat zijn bedrijf daarbij continu zoekt naar een combinatie van de juiste focus en schaalgrootte. De LDV’er zet 350 auto’s in voor de distributiewerkzaamheden, van pallet tot full truck load en tot 6.000 stops per dag.
“Alles blijft binnen onze eigen crossdockoperatie. Dat spreekt multinationals aan, evenals dat ze bij een partij kunnen aankloppen die ook multimodaal naar Polen kan vervoeren.”

"Veel wisselingen is nooit een goed teken"

 

 

Een eigenzinnige aanpak kan Versteijnen niet worden ontzegd. Hij weet wat werkt voor zijn bedrijf. “Ik geloof in een netwerk met eigen vestigingen. Deelnemen aan bestaande netwerken zag ik destijds al niet zitten. Samenwerkingsverbanden hebben het moeilijk, zoals we inmiddels hebben kunnen zien. Wil je er echt op vooruitgaan, dan moet je wat betreft investering en capaciteit gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dat is vaak niet het geval. Ik zie teveel wisselingen in de samenwerkingsverbanden; dat is nooit een goed teken.”
De trend van steeds meer samenwerken in logistiek en transport is wat Versteijnen betreft niet zaligmakend. “Schaalgrootte is bepalend. Ben je groot genoeg, dan kun je het zelf oppakken, als de dropdichtheid maar voldoende is.”
De keuze om alle logistieke handelingen binnen een eigen distributienetwerk te houden, vergde wel een aantal veranderingen. “We hebben een groot deel van de backofficewerkzaamheden, inclusief de TMS- en WMS-software, naar Tilburg overgehaald.” Inmiddels werkt het hele bedrijf met één TMS. De backoffice-activiteiten vinden plaats vanuit het geheel verbouwde hoofdkantoor in Tilburg.

In één keer rebranden

Het logistiek dienstverleningsbedrijf startte de rebrandingsoperatie in oktober 2017. De belangrijkste stappen zijn al gezet. “Ik vind dat je vaart moet zetten achter een rebranding. Je kunt ervoor kiezen om vijf jaar met de oude namen te blijven rondrijden, maar dat is niet mijn manier. In het eerste halfjaar hebben we 98 procent van het materiaal aangepast, er resteren nog 22 trailers. Als je dat over meerdere jaren uitspreidt, geef je een verkeerde boodschap aan je medewerkers.”

Intermodaal wel samen doen

Hoewel Versteijnen op distributiegebied het liefst zoveel mogelijk gebruikmaakt van het eigen netwerk, gooit hij het voor het intermodale vervoer over een ander boeg. “Samenwerking is hier wel zinvol, want het betreft een heel andere schaalgrootte. Je moet daarbij vanuit een corridorgedachte gaan ontwikkelen. Moerdijk, Oosterhout en Tilburg liggen aan één vaarroute, dus als je die gezamenlijk kunt plannen en varen, maak je een geweldige slag. Inmiddels is de planning centraal geregeld. Dat kunnen we niet alleen. We hebben op elke deep sea terminal fixed calls. Daarmee vergroten we onze betrouwbaarheid en daalt het percentage trucking naar klanten flink.”
Versteijnen verkent graag de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen. Bijvoorbeeld op het vlak van autonoom varen. GVT huurt twee autonoom varende ‘Tesla-schepen’ voor het traject tussen de eigen terminal op bedrijventerrein Vossenberg-West en de Rotterdamse haven. “Je moet nu nadenken over hoe je over twintig, dertig jaar wil opereren. Met de ideeën daarvoor moet je toch zelf komen.”

In één keer rebranden
“Binnen een half jaar bijna al het materieel omgezet”

Fleetmanagement op orde

Wat Versteijnen betreft moet de sector creatief met de nieuwe uitdagingen omgaan. De algemeen directeur is lid van diverse commissies in de sector en goed op de hoogte van wat de branche doet om bijvoorbeeld het personeelstekort op te vangen. “Automatisering gaat ons daar zeker bij helpen, zoals wij zelf ons fleetmanagement hebben geautomatiseerd met Route42. Maar een initiatief als de Dag van de Logistiek is waardevol om heel veel mensen kennis te laten maken met de sector. Het is aan de bedrijven zelf om meer mensen te gaan opleiden. Chauffeurs worden niet meer geboren, dus daarom hebben we maar zelf een opleiding in het leven geroepen. Dat zie ik meer logistiek dienstverleners doen. De logistiek is een mooie sector om in te werken en ik zie om me heen, dat het kennisniveau toeneemt.”

Reageer op dit artikel