artikel

Nature’s Pride: meer keteninzicht met BI-oplossing

Logistieke dienstverlening

Nature’s Pride: meer keteninzicht met BI-oplossing
(c) Roel Dijkstra / Foto: Joep van der Pal Maasdijk - Nature's Pride

De versproducten van Nature’s Pride gaan de hele wereld rond dus timing is essentieel. Dankzij een BI-oplossing heeft het bedrijf nu real-time toegang tot haar data en daarmee meer inzicht in de hele keten.

Tekst aangeleverd door Qlik

Nature’s Pride is specialist in importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groenten en fruit en heeft wereldwijd toegewijde telers. Om optimaal inzicht te geven in de keten van teler tot consument maakt het bedrijf gebruik van het business intelligence platform QlikView van Qlik, leider in visual analytics. Dankzij deze BI-oplossing heeft het bedrijf real-time toegang tot haar data. Het is hierdoor mogelijk een proces als de machinesnelheid beter te monitoren en effectiever in te richten. Roland Loykens, dataspecialist bij Nature’s Pride: “Het is niet gebruikelijk om binnen de food-industrie gebruik te maken van een dergelijke BI-oplossing. We kunnen ons hierdoor echt onderscheiden. Data leidt immers tot informatie, informatie leidt tot kennis, kennis leidt tot inzicht en inzicht leidt tot concurrentievoordeel.”

Gebrek aan informatie

Van asperges tot aan eetbare bloemen en cactusvijgen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Nature’s Pride voorziet erin. Deze versproducten gaan de wereld rond dus timing is essentieel. Roland Loykens: “Timing was dan ook meteen het grootste probleem. Informatie zoals bijvoorbeeld het aantal collies dat er per uur geproduceerd wordt, was met ons vorige BI-systeem niet op tijd beschikbaar. Dat zorgde enerzijds voor veel vertraging in de productie. De meeste medewerkers beginnen namelijk om 7:00 uur, maar de benodigde rapportages waren niet voor 8:00 uur beschikbaar. Hierdoor ontbrak er inzicht in de keten en werden beslissingen genomen op basis van gevoel. Gevoel, dat in de praktijk niet altijd in lijn bleek te zijn met de feiten. Bovendien leidde het gebrek aan inzicht tot onnodige kosten en onnodig tijdsverlies, want er werd alsnog veel moeite gedaan om de data handmatig te verzamelen om het werk te kunnen uitvoeren.

Anderzijds zijn we als organisatie in een korte tijd aanzienlijk gegroeid, waardoor ook de informatiebehoefte toenam. Vanuit het management wordt nu steeds meer gestuurd op KPI’s. Het oude systeem kon de benodigde data hiervoor niet op een eenvoudige manier ontsluiten.” Unit4, een partner van Qlik presenteerde het visual analytics platform aan het BI-team van de organisatie. Op basis van seeing-is-believing-sessies heeft Nature’s Pride definitief de keuze voor deze BI-oplossing gemaakt.

Plan van aanpak

Nature’s Pride heeft het visual analytics platform samen met Unit4 gefaseerd uitgerold. Per afdeling is de oude oplossing vervangen voor nieuwe dashboards. Zo konden de productiemedewerkers in slechts drie dagen al aan de slag met het productiedashboard. De medewerkers van de andere afdelingen kregen begeleiding van de power users in het gebruik van de dashboards. Loykens licht toe: “Vier medewerkers, onze power users hebben de ingebruikname van de nieuwe dashboards uitgebreid doorgenomen met de eindgebruikers. Daarnaast brachten zij de behoeftes van de eindgebruikers in kaart. Deze werden vervolgens aan ons, het BI-team doorgegeven. Op basis daarvan hebben we de dashboards verder doorontwikkeld en aangevuld met de nodige databronnen zodat een compleet beeld ontstond. Dit heeft ertoe geleid dat wij nu voor drie afdelingen de BI-oplossingen gebruiken voor optimaal keteninzicht.” De medewerkers van Nature’s Pride hebben nu op tijd inzicht in de data voor productie, financiën en commercie.

Drie verschillende realtime dashboards

Het productiviteitdashboard van de organisatie is het meest doorontwikkeld en wordt breed ingezet met 15 sheets aan informatie op gebruikers- en managementniveau. Zo is in het dashboard het werktempo per medewerker opgenomen, maar ook het aantal stopminuten van de machines waarmee de producten verpakt worden is hier onder andere in opgenomen. Nu is de doorlooptijd van een order direct inzichtelijk en kan bijgestuurd worden op de productiviteit van medewerkers en de productiesnelheid van de machines.

Het commerciële dashboard geeft een goed inzicht in bepaalde productcombinaties en de totale afname van producten. Is er een stijging van het aantal avocado’s dat wordt afgenomen of bestelt een klant minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? Uit hoeveel dozen en verschillende producten bestaat een gemiddelde order? Wat is de prijsontwikkeling door het jaar heen? Kortom, dit dashboard biedt de mogelijkheid om te anticiperen op de behoefte van de eindklant.

Ten slotte wordt met het financiële dashboard de balans opgemaakt en de financiële resultaten in kaart gebracht.

Een verbeterde bedrijfsvoering

Dankzij deze oplossing heeft Nature’s Pride een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd en de bedrijfsvoering verbeterd: Ze kunnen sneller werken en er is een betere informatievoorziening tussen de afdelingen. In plaats van sturen op aannames kan het bedrijf nu echt de vinger op de zere plek leggen. Dankzij de data is het bedrijf in staat om knelpunten, zoals machines die niet op volle kracht werken of producten die niet goed lopen, bloot te leggen en daarop te anticiperen. Kortom, QlikView heeft het verhaal achter de data zichtbaar gemaakt en in alle lagen van de organisatie beschikbaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat elke medewerker van het bedrijf bijdraagt aan een positief bedrijfsresultaat.

Learnings

“Natuurlijk zijn er in de praktijk altijd situaties waarbij je achteraf denkt, dat hadden we beter kunnen doen”, aldus Loykens. “Zo zien we dat de data onderling door verschillende afdelingen nog anders wordt geïnterpreteerd, met veel discussie als gevolg. We zien dit echter als een gezonde ontwikkeling van ons bedrijf en niet iets wat een oplossing kan afvangen. Dit heeft te maken met onze werkwijze en dit zullen we intern dan ook nog onder de loep leggen. Zo merken we dat afspraken vooraf erg belangrijk zijn bij het inrichten van ons ERP-systeem en ook van de dashboards.

Nu weten we dat we de data eenduidig moeten definiëren en concreet afspraken moeten maken voor de inrichting van nieuwe dashboards om één versie van de waarheid te verkrijgen. Dit nemen we dan ook mee in de ontwikkeling van onze nieuwe dashboards voor interne en externe logistiek.”

Ook leggen we tijdens het ETL-proces (Extract, Transform and Load) regelmatig onvolkomenheden bloot in de data uit ons ERP-systeem. Functioneel doet het systeem dan wel wat het moet doen maar vanuit rapportage worden andere eisen aan de data gesteld. Dit verbetert uiteindelijk dus ook de data-integriteit.

Verwachtingen voor de toekomst

Nature’s Pride is erg tevreden over de oplossing. Ze is dan ook van plan om deze verder uit te rollen voor de afdeling interne logistiek, waarbij straks de productiviteit van het orderpick-proces gemeten kan worden. Het verzamelen van verschillende soorten producten is namelijk erg tijdsintensief. Bijvoorbeeld een order met 20 dozen mango’s uit Peru, 10 dozen vijgen uit Brazilië, 5 dozen blauwe bessen uit Nederland en 13 dozen haricots verts uit Kenia. Het bedrijf zoekt een manier om met behulp van data analytics een dergelijk proces efficiënter en sneller te laten verlopen. De plannen voor een dashboard over de externe logistiek liggen eveneens op tafel. Nature’s Pride verwacht met het dashboard een kostenbesparing te realiseren in de transportstromen, bijvoorbeeld rond de lucht- en zeevracht. Zo is het landen op een bepaalde luchthaven goedkoper dan op een andere luchthaven. Dit wordt nu nog handmatig geanalyseerd op basis van Excel-sheets, die niet beschikbaar zijn voor alle afdelingen. Loykens: “De eerste stappen zijn gezet naar meer keteninzicht op alle niveaus. Toch zien we nog veel mogelijkheden om de supply chain nog verder te optimaliseren.”

Reageer op dit artikel