artikel

Gefundeerde grondstoffenlogistiek voor GEA Bloksma

Logistieke dienstverlening

Gefundeerde grondstoffenlogistiek voor GEA Bloksma
GEA Bloksma

Het sterk gegroeide GEA Bloksma heeft met ondersteuning van LMC Logistiek advies & Projectmanagement zijn grondstoffenlogistiek weer in de grip gekregen. Voorraad- en locatiebeheer werden verbeterd en nieuw opgezet. Een nieuw grondstoffenmagazijn is in gebruik genomen op een versterkte magazijnvloerfundering. Productie krijgt zijn grondstoffen weer op tijd aangeleverd. Dure externe opslagruimte werd afgestoten.

Het sterk gegroeide GEA Bloksma heeft met ondersteuning van LMC Logistiek advies & Projectmanagement zijn grondstoffenlogistiek weer in de grip gekregen. Voorraad- en locatiebeheer werden verbeterd en nieuw opgezet. Een nieuw grondstoffenmagazijn is in gebruik genomen op een versterkte magazijnvloerfundering. Productie krijgt zijn grondstoffen weer op tijd aangeleverd. Dure externe opslagruimte werd afgestoten.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: GEA Bloksma   Leverancier/dienstverlener: LMC Logistiek advies & Projectmanagement
Plaats: Almere  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Luxe problemen zijn ook problemen. Zo kende Bloksma in de jaren 2003 – 2007 een omzetverdubbeling van zijn industriële warmtewisselaars. De grip op de interne logistiek ging hierbij verloren. Het ontbreken van een centraal magazijn voor grondstoffen en koopdelen (vijftien decentrale magazijnlocaties met meer dan tien verschillende beheerders), onvoldoende voorraadbeheer en geen locatiebeheer waren bijkomende oorzaken. Doordat bovendien Planning de productie-orders te onvoorwaardelijk vrijgaf, lagen grote voorraden grondstoffen, onderhanden werk en gerede producten in de fabrieks- en opslaghallen door elkaar heen.

 

Gevolgen van de groei 

Het bedrijf kwam hierdoor in een situatie, waarin ondanks de hoge voorraden (kosten!) Inkoop vaak spoedbestellingen moest doen. GEA Bloksma selecteerde LMC Logistiek advies & Projectmanagement om het bedrijf te begeleiden bij het verbeteren van de interne logistiek.

 

Aanpak van het project

Bloksma en LMC verbeterden de interne logistiek met de stroom mee, vergelijkbaar met het schoonvegen van de trap van boven af. Ten eerste bepaalden de afdelingen Planning en Inkoop opnieuw de bestelparameters (bestelhoeveelheden, veiligheidsvoorraden en bestelpeilen). Planning en Productie brachten het artikelbeheer (productafmetingen en -gewichten) weer bij de tijd. De nieuwe werkwijzen legden de betrokken afdelingshoofden vast in werkprocedures.

Naast deze verbeteringen bij de logistieke aansturing, kwam de fysieke uitvoering aan bod. LMC maakte het 2D- en 3D-ontwerp voor een nieuw centraal magazijn grondstoffen / koopdelen, aanvraagspecificaties voor de logistieke inrichting inbegrepen.

 

Grote moeilijkheid bij het voorziene centrale magazijn was het geringe draagvermogen van de bedrijfsvloer (nuttig draagvermogen 10 kN / m2). Veel te gering voor de plaatsing van palletstellingen van 6 meter hoogte! De vloerplaat bevat bovendien nagespannen golvende staalkabels, volgens een bepaald raster.

Uiteindelijk is dit probleem opgelost door onder elke (elk paar) palletstellingstaander(s) en onder de paternoster extra buispalen te plaatsen. Verdubbeling van de mogelijke vak- en sectiebelastingen in de palletstellingen werd hiermee mogelijk. Een hoogst mogelijk ladinggewicht per palletplaats van 700 kg werd zo haalbaar.

 

Resultaten

Met de ingebruikname van het nieuwe afgesloten magazijn en een locatiebeheersysteem voor de grondstoffen en koopdelen heeft GEA Bloksma weer grip gekregen op de interne logistiek. Productie krijgt zijn grondstoffen weer op tijd, waardoor spoedbestellingen tot het verleden behoren. Het onderhanden werk in de fabriek is verminderd, doordat Logistiek materialen voorwaardelijk vrijgeeft (controle op beschikbaarheid van alle grondstoffen, koopdelen, materiaalcertificaten en kredietbrieven).

 

Verbeterd voorraadbeheer leidt tot een verhoging het aantal jaarlijkse voorraadomlopen voor grondstoffen en koopdelen van 5 naar 6 (20 procent lagere voorraad), gecorrigeerd op omzet- en prijswijzigingen. Het afstoten van 1.700 vierkante meter aan overbodig geworden, gehuurde opslagruimte drukt de kosten verder.

 

TIPS

 

Logistiek

* Veeg de trap van boven af schoon: verbeter de interne logistiek met de stroom mee, zodat de eerste stapsgewijze verbeteringen bij inkoop, opslag en uitgifte grondstoffen en koopdelen meteen ook alle navolgende processtappen ten goede komen

Bouwkundige vloerverbetering

* Houdt rekening met het aanvragen van een bouwvergunning, zodra onder de vloer gewerkt moet gaan worden
* Neem een onafhankelijk bouwkundig toezichthouder in de arm om de bouwkundige uitvoeringskwaliteiten van funderingsversterkingen in de gaten te houden

 
CIJFERS (stand 2009)

Opslagartikelen grondstoffen, koopdelen, halffabrikaten, : ± 1.450 (waarvan in paternoster: ± 450)

Palletplaatsen, diepgestapeld : 1.140
Grootvakken: 84

LEVERANCIERS

Logistiek advies & Projectmanagement: LMC, Zuidlaren

Constructietechnisch advies en toezicht: Grontmij, Haren / Lelystad

Stellingen: Nedcon, Doetinchem
Magazijntrucks: Jungheinrich, Alphen aan den Rijn
Buispalen, herstel spankabels: P. van ’t Wout, Waddinxveen

Vloercoating: Possehl, Oosterhout 
Verhangen bovenloopkraan: Mennens, Groningen & Faber & Zn, Joure

Reageer op dit artikel