artikel

Top-100 ldv-ers 2010: Handle with Care

Logistieke dienstverlening

Top-100 ldv-ers 2010: Handle with Care

De huidige economische recessie zorgt voor gevaren, maar kan uiteraard ook nieuwe kansen bieden. Een bedrijfstak kan behoorlijk overhoop gegooid worden in een recessie, waarbij marktleiders een stap moeten terugdoen en nieuwe uitdagers opkomen. De mondiale auto- en computerindustrie zijn wel de bekendste voorbeelden van sectoren met veel turbulentie, en in het laptopsegment zijn Apple, Asus en Lonovo dan ook aan een gestage opmars bezig. Maar hoe turbulent is eigenlijk de markt van logistieke dienstverleners in Nederland tijdens de recessie?

De Top 100 van logistieke dienstverleners kent voor kenners van de markt geen echte verrassingen. De bekende namen staan weer bovenaan, en de top-10 logistieke dienstverleners van dit jaar is zelfs precies hetzelfde als vorige jaar. Weinig beweging dus in de top-100, zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar schijnt bedreigt, want onder het kabbelende wateroppervlak vonden en vinden wel degelijk grote veranderingen plaats.

 

Voor veel logistieke dienstverleners was het kernwoord in 2009 meeademen met de markt. Die ging over het algemeen in omzet omlaag, en dit betekent dat in veel gevallen gesneden werd in de schil met flexibele medewerkers. De vaste medewerkers werden in 2009 ook meer flexibel ingezet, zo werden warehouse medewerkers waar mogelijk ook ingezet in onderhoud, planning en sales. Flexibiliteit dus voor alles, maar daar zijn logistieke dienstverleners ruimschoots aan gewend.

 

Integraal palet

Net als vorig jaar wordt de top-100 aangevoerd door multinationals als DHL Supply Chain , CEVA Logistics en UPS Supply Chain Solutions, die met de markt van contract logistics als ankerpunt een integraal palet aan logistieke diensten aanbieden. Dit geldt ook voor de andere partijen in de top-10, wellicht met uitzondering van de nummer 7 DB Schenker dat naast de contractlogistiek ook marktleider is in het goederenvervoer over het spoor in Nederland. Ook de nummer 8 Flextronics Global Services heeft een iets afwijkende insteek, omdat het vanuit één locatie in Noord-Limburg hoofdzakelijk VAL (Value Added Logistics)- en VAS (Value Added Services)-diensten aanbiedt aan producenten van consumentenelektronica. Ook de nummers 11 t/m 20 zijn dezelfde dienstverleners als in 2009 op de lijst stonden, al zijn er hier wel een paar stijgers en dalers. Over het algemeen is het aantal werknemers iets gekrompen bij de top-20 dienstverleners, alhoewel deze daling beperkt is gebleven.

 

Diversiteit

De top 21 t/m 100 omvat een diverse groep van logistieke dienstverleners, die tussen de 200 en 850 werknemers in Nederland hebben. Verschillende bedrijven hebben zich gespecialiseerd in een deelmarkt, zoals Kloosterboer (nr. 37 koel- en vries), Van Den Bosch (nr. 38, dry en liquid bulk), Koninklijke Saan (nr. 52, speciaal transport en verhuizingen), Fashionwheels (nr. 62, fashion) en J. van de Put (nr. 71, fresh cargo). Andere vervullen daarentegen een heel specifieke rol, zoals Centraal Boekhuis (nr. 28, boekendistributie) en Norfolkline (nr. 77, veerdiensten). Samen tonen zij aan dat logistieke dienstverlening in Nederland meer is dan alleen transport en opslag, en dat logistieke activiteiten en diensten meer en meer wordt gecombineerd met bijvoorbeeld productie en marketingactiviteiten. Dat maakt het ook lastiger om voor de top-100 precies de streep te kunnen zetten wat wel en niet een logistieke dienstverlener definieert. Voor deze top-100 is als uitgangspunt genomen dat contract logistics een belangrijke activiteit moet zijn.

 

Samenwerkingsverbanden

Eén van de belangrijkste trends in de logistieke markt de laatste jaren is de opkomst van onderlinge samenwerkingsverbanden. Enkele van deze verbanden zijn er al jaren, zoals het succesvolle TransMission (nummer 12) dat meer dan 10 jaar geleden is opgezet. Dit jaar is naast TransMission en TGN Fritom (nr. 24) ook DHB Logistics (nr. 32) in de bovenste 50 terechtgekomen, en het is een niet gewaagde voorspelling dat de komende jaren meer bij zullen komen.

 

Enquête

Samen met het verzamelen van de gegevens voor de top-100 is er ook een korte enquête gehouden, waarin 66 dienstverleners hebben aangegeven wat hen in 2009 heeft beziggehouden. Elke respondent mocht drie thema’s aangeven, en het zal niet verrassend zijn dat operationele kostenbesparingen (57%) en inzet van personeel (49%) bovenaan de lijst stonden. Opmerkelijk is wel dat duurzaamheid met 32% betrekkelijk hoog op de agenda van logistieke dienstverleners staat, en dat komt mede doordat klanten meer en meer duurzaamheid als maatstaf meenemen in het tenderings- en managementsproces. Ook samenwerking met andere partijen (29%) is een thema dat steeds belangrijker wordt in de markt.

 

Minder kilometers

De recessie heeft uiteraard zijn invloed gehad op de gemiddelde omzet van dienstverleners, die in Nederland naar schatting met 10 tot 20% is gedaald. Ook het volume van warehouse activiteiten is gedaald bij meer dan de helft van de respondenten (48% van de 85% met eigen warehousing), maar bij bijna een kwart (19% van de 85% met eigen warehousing) is het juist gestegen. Vooral in de food-sector is het volume van de activiteiten tegen de trend in gestegen.

 

Voor het aantal lege kilometers in 2009 is de trend positiever. Bijna een derde (26% van de 80% met eigen transport) van de dienstverleners maakt meer lege kilometers, maar daar staat tegenover dat het bijna de helft (37% van de 80%) van de dienstverleners gelukt is om het aantal lege kilometers terug te dringen. Dit laatste is vooral gelukt door meer samen te werken met klanten en/of collega dienstverleners (16%) of door aanpassingen te doen in het gereden netwerk of bediende klanten (13%).

 

De dieselprijs is in het laatste half jaar van 2009 met circa 5-10% gestegen, maar het lukt iets meer dan de helft van de logistieke dienstverleners (53%) om deze kostenstijgingen direct te verrekenen met de klant. Iets minder dan een kwart last – al dan niet contractueel afgesproken – enige pauze in bij het verrekenen van deze hogere dieselprijzen. Een beperkt deel van de respondenten kijkt naar structurele mogelijkheden om deze hoger wordende dieselprijs te compenseren, zoals investeringen in nieuwe voertuigtechnologieën of in samenwerking.

 


Samenwerking

Wat zal 2010 brengen voor logistieke dienstverleners? De marktomstandigheden zullen naar verwachting lastig blijven, en het is de vraag hoe je jezelf kan onderscheiden van de concurrentie. In de enquête mochten respondenten ook hier drie thema’s aangeven. De dienstverleners zelf zien een nauwere samenwerking met klanten (49%) en collega’s (41%) als belangrijkste uitdaging op innovatiegebeid in 2010. Dat is opmerkelijk, omdat samenwerking als innovatie hoger op de lijst staat dan innovaties in ICT of voertuigen. Verschillende dienstverleners zijn ook geïnteresseerd in samenwerking op innovatiegebied met het nieuwe topinstituut DINALOG (22%), alhoewel verschillende partijen aangeven dat DINALOG eerder conceptueel dan praktisch bezig lijkt te zijn. Tenslotte geeft verder vrijwel iedereen aan te willen innoveren in 2010.

 

Logistiek: handle with care

Concluderend kunnen we stellen dat de top-100 van logistieke dienstverleners niet veel lijkt te zijn veranderd ten opzichte van 2009, maar onder de oppervlakte speelt zich van alles af. Bedrijven moeten ook in 2010 volop meebewegen met de klant om ‘in business’ te blijven, en moeten daarin boven alles flexibel zijn. Je zou kunnen zeggen dat ‘Handle with care’ het thema is voor de marktbenadering van dienstverleners in 2010. Hetzelfde kan gezegd worden voor de hierbij gepubliceerde top-100 van logistieke dienstverleners, omdat het onderscheid tussen logistieke en andere activiteiten in toenemende mate vervaagt. In feite hebben bijna alle productie- en handelsactiviteiten in Nederland een belangrijke logistieke component, en de toekomst is aan die ketensamenwerkingsverbanden die dit op een excellente manier kunnen invullen. Wie weet ziet de top-100 van logistieke dienstverleners er de komende jaren heel anders uit!

Reageer op dit artikel