artikel

Maatwerk Delft: weg met overbodig verkeer

Logistieke dienstverlening

Maatwerk Delft: weg met overbodig verkeer
Maatwerk Delft

Delft gelooft in een beter geregisseerde winkelbevoorrading op basis van keuzevrijheid voor winkeliers. Daar zijn geen grootschalige investeringen voor nodig. Transportbedrijven die toch al actief zijn in Delft, kunnen dat voor iedereen gaan doen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

MAATWERK (DELFT)

  • Gemeente Delft en Stichting Centrum Management Delft pakken samen de winkelbevoorrading van de binnenstad aan
  • Doel is om zoveel mogelijk overbodige vervoersbewegingen uit het toeristisch centrum te halen
  • Focus ligt niet op één aspect, zoals een centraal laad- en lospunt, maar op maatwerk voor iedere winkelier
  • Kern van het concept is dat er geen extra kosten aan de keten worden toegevoegd – bestaande kosten worden anders opgebouwd
  • In de loop van dit jaar zullen de eerste maatwerkoplossingen worden geïmplementeerd
  • Meer informatie: bcoremans@delft.nl

Binnen het kader van milieuzonering is de gemeente Delft gaan nadenken over stedelijke distributie. Samen met de Stichting Centrum Management Delft (SCMD) is vorig jaar een concept uitgedacht, dat gebaseerd is op een simpel principe: vrachtverkeer dat niet per se de historische binnenstad van Delft in hoeft, zou uit het straatbeeld moeten verdwijnen. De gemeente wil dat graag, om de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens is het winkelklimaat daar mee gediend en dat sluit aan bij de wensen van winkeliers en horecaondernemers.

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de SCMD binnen dit project. Via de ondernemersvereniging heeft het project toegang tot hun netwerk zodat effectief de winkeliers kunnen worden benaderd. Daar is ook kennis over de wijze waarop winkeliers hun goederen aangeleverd krijgen. De volgende stap zal zijn, dat in de loop van dit jaar de leveringen die zich daar voor lenen, bij elkaar worden gebracht. Voor die steeds terugkerende goederenstromen komt een specifieke maatwerkoplossing. In goed overleg krijgen bestaande transportbedrijven de kans om te reageren op een tender. Extra overslag zal worden betaald uit de lagere kosten voor transport, waar de ontvangers afspraken over maken met hun toeleveranciers.
 

Beter benutten

De kern van de aanpak van de gemeente Delft is dat inefficiënt vervoer kan worden overgedragen aan transportbedrijven, die al met een bestaand distributiesysteem in Delft actief zijn. Zo krijgen de specialisten op stedelijke distributie meer volume en verdwijnen de vrachtauto’s die slechts één of enkele afleveradressen hebben, uit de binnenstad.
 

Uit een analyse blijkt, dat de helft van alle goederen die de stad in gaan, daar wordt gebracht door een vracht- of bestelauto met maar een paar afleveradressen in het centrum van Delft. De gemeente stelt zich op het standpunt, dat de bestaande voorzieningen van transportbedrijven veel beter kunnen worden benut. De gezamenlijke ondernemers in de binnenstad bepalen welke dienstverlener de goederen in de binnenstad mag komen afleveren. De overgebleven transporten gaan met schone en stille voertuigen, zoals fietskoeriers en elektrische wagens.
 

Commentaar jury

“Bijzonder aan dit project is de maatwerkgedachte”, zegt Bram Coremans namens de gemeente. We kijken vanuit de winkelier en gaan voor hem en vergelijkbare situaties op zoek naar een maatwerkoplossing. Er zijn genoeg goed georganiseerde transportbedrijven die de juiste oplossing kunnen aandragen. Kleine winkeliers willen niet investeren in een andere distributieaanpak. Ze hebben daar tijd noch geld voor. Dit kost ze niets. Ze moeten toestemming geven voor een andere wijze van aanleveren en eventueel een andere leverancier. Transportbedrijven zijn in deze fase nog niet meegenomen in dit project. Het klopt dat de jury van de Award daar kritisch over was. We willen nu eerst draagvlak hebben bij de ondernemers. Meedoen met de Award heeft er wel voor gezorgd, dat we het proces hebben kunnen versnellen. Er staan onder het concept nu handtekeningen van zowel gemeente als van SCMD. We hebben bovendien vanuit de jury deskundig commentaar gehad, waarmee we voortvarend aan de slag kunnen.”

Reageer op dit artikel