artikel

Ilse Jaspers, manager logistieke dienstverlening bij het Leids Universitair Medisch Centrum

Logistieke dienstverlening

Ilse Jaspers, manager logistieke dienstverlening bij het Leids Universitair Medisch Centrum
Ilse Jaspers

De crisis trekt diepe sporen in bedrijvig Nederland. Wat merken logistiek managers er van? Hoe gaan ze hier mee om? Dit keer is aan het woord Ilse Jaspers, manager logistieke dienstverlening bij het Leids Universitair Medisch Centrum.


 

 " Patiëntveiligheid staat continu op de agenda. Ook binnen logistiek is dit een hoofdonderwerp"

 

Wat merk jij van de crisis?

"Ik merk dat budgetten onder druk komen te staan, daarbij krijgt het LUMC als overheidsinstantie gewoon minder geld. Dat betekent bezuinigen. In een ziekenhuis wordt dan logischerwijs snel gekeken naar de secundaire processen, zoals logistiek. Onze CAO brengt voor het komende jaar een loonkostenstijging van 6 procent met zich mee. Een kostenstijging die we niet krijgen gecompenseerd in ons budget. Dit betekent dat we slimmer naar onze dienstverlening moeten kijken en efficiënter moet gaan werken."

 

Nog investeringplannen?

"Op korte termijn gaan wij werken met een nieuw patiententransportsysteem. De verpleging gaat patientenvervoer aanvragen via internet in plaats van per telefoon. De logistiek medewerkers worden uitgerust met een PDA waarop ze kunnen zien welke patiënten er moeten worden vervoerd. Dit systeem zal voor minder fouten gaan zorgen en de patiëntveiligheid vergroten. De centrale waar alle telefoontjes binnen komen kan door invoering van dit systeem voor een groot deel verdwijnen.

We hebben ook twee verbouwingen op de rol staan. De plek waar nu een deel van logistiek is ondergebracht maakt plaats voor poliklinieken. Deze verhuizing biedt ons de kans de beddenwascentrale en de kantoren en kantines van logistiek te moderniseren."

 

Hoe zorg je voor meer efficiency?

"We gaan ook onze magazijnen aanpakken. Twee van de drie magazijnen zijn op de begane grond, maar het steriel pickmagazijn ligt op de derde etage. Deze drie magazijnen gaan we integreren en daarbij meteen de magazijnen efficiënter inrichten.

Logistiek is verantwoordelijk voor het op peil houden van de decentrale voorraden. Dit betreffen 1.500 kasten verspreid over het hele ziekenhuis. Op dit moment draaien we een pilot om te kijken of ook dit efficiënter kan. Verder willen we werkzaamheden proberen te integreren. Als de ene medewerker een kamer komt desinfecteren en weer een ander komt alleen het bed doen, moet dat efficiënter kunnen. En degene die de decentrale voorraden aanvult kan bijvoorbeeld ook de postpakketjes direct meenemen naar de afdeling."

 

Wat staat bij jullie constant op de agenda?

"Patiëntveiligheid. Ook binnen logistiek is dit een hoofdonderwerp. Dit vertaalt zich door in het werken volgens protocollen. Zorgen dat er geen bloed- of andere patiëntmonsters kwijt raken. De juiste patiënt naar de juiste plek brengen en deze persoon op de juiste manier aanmelden. Op een goede manier omgaan met steriele goederen, zowel in de centrale magazijnen als in de distributie en de decentrale voorraden.

En het veilig omgaan met de distributie van gevaarlijke stoffen, waaronder cilinders medisch gas."

 

Wat is nu jouw persoonlijke uitdaging?

"Mijn uitdaging zit in de combinatie van een aantal doelstellingen. Nog veiliger gaan werken dan we nu al doen, met daarbij tevreden klanten en medewerkers. En dit tegen lagere kosten. Misschien lijkt het tegenstrijdig om veiliger te willen werken en iedereen tevreden te houden voor een kleiner budget, maar dat hoeft per definitie niet zo te zijn. Het belang van goede logistiek in de gezondheidszorg wordt nog steeds onderschat. Logistiek is dan wel secundair, maar wel essentieel. Als wij er niet voor zorgen dat een hartklep op tijd op de OK ligt, het afval opruimen, patiënten en bloedmonsters niet adequaat transporteren, gaan primaire processen geheel plat. Deze onderschatting is wel eens lastig, maar hieruit vloeit ook een leuke uitdaging voort: logistiek nog beter op de kaart zetten, ook met minder kosten."

 

Wat is leuk en minder leuk aan deze baan?

"De diversiteit is erg leuk en uitdagend. Ik vind het schakelen tussen strategische en operationele zaken boeiend. De teamleiders draaien in principe zelfstandig de operatie, maar als zij vastlopen, haak ik in.

Ook de maatschappelijke relevantie door het werken in een ziekenhuisomgeving geeft mij veel voldoening. Het werken aan een grotere patiëntveiligheid door logistieke processen beter en controleerbaar te maken. Maar dit heeft ook een keerzijde. Bij logistiek werken 160 mensen en mensen kunnen fouten maken. Dit is niet helemaal uit te bannen. Een bloedmonster dat kwijtraakt of een patiënt die op de verkeerde locatie is afgeleverd kan directe gevolgen hebben voor de patiënt."

Reageer op dit artikel