artikel

Transport-portal brengt Stork automatisering en inzicht

Logistieke dienstverlening

Transport-portal brengt Stork automatisering en inzicht
Storck

Bij Stork zijn binnen Nederland er in een jaar tijd 34 locaties gebruik gaan maken van de ShipitSmarter oplossing die binnen het conglomeraat van bedrijven is omgedoopt tot Stork Transport Portal. Bart Vermeulen begeleidde de uitrol van de portal die vooral tot veel meer inzicht en automatische handelingen moet leiden.

Bij Stork zijn binnen Nederland er in een jaar tijd 34 locaties gebruik gaan maken van de ShipitSmarter oplossing die binnen het conglomeraat van bedrijven is omgedoopt tot Stork Transport Portal. Bart Vermeulen begeleidde de uitrol van de portal die vooral tot veel meer inzicht en automatische handelingen moet leiden.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Stork Transport Portal   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats: Bussum  
Branche: metaal- & kunststofindustrie   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname:
Productnaam: ShipitSmarter  

Met meerdere transportpartijen op een uniforme manier kunnen werken was de insteek voor Stork, vertelt Vermeulen. Volgens de categorymanager is nu eenmaal niet elke vervoerder op ieder gebied even sterk. "Een portal als we nu zijn gaan gebruiken geeft je dan de kans om binnen een netwerk de goede transporteurs op het ene vlak aan de goede transporteurs op het andere vlak te koppelen. Dan heb ik het over weg, lucht- en zeevracht transporteurs. Er is gewoon een veel beter overzicht van de prijs, de doorlooptijd en het servicelevel van een bepaalde carrier."

 

"We willen meer grip op onze transporten en dat was alleen mogelijk door het creëren van inzichtelijkheid van onze transportstromen. Op die manier zijn we in staat om ons te richten op zaken die misgaan, het zogenaamde management by exception", aldus Vermeulen. De categorymanager noemt het kunnen tracken en tracen van transporten een noodzaak, die is voortgekomen uit de wens van klanten. Vermeulen: "Onze klanten verzochten ons steeds vaker om een bevestiging te sturen dat een artikel is verstuurd. Die bevestiging is via het ShipitSmarter systeem nu geautomatiseerd. En omdat dergelijke zaken nu zijn geautomatiseerd hebben we ook de handen vrij om ons te richten op speciale orders of afwijkingen binnen de transportstromen."

 

Uitrol volgt op pilot

De brede uitrol van de TMS-achtige portal is vooraf gegaan door een proef van tien weken eind 2007, waarbij op twee vestigingen alle dertien corporate carriers in het systeem werden gegoten. "Die pilot verliep goed, de uitrol bij die twee vestigingen verliep ook soepel. Natuurlijk was het veel werk, maar uit de evaluatie bleek eigenlijk dat we stom zouden zijn als we de portal niet binnen alle 34 vestigingen zouden gaan gebruiken. Het implementeren van de portal was ook een manier om een procesbesparing te realiseren. Op locaties met veel zendingen zullen we een interface leggen met het ERP-systeem.
 
Daarna kunnen we de zendingen die vanuit het ERP klaarstaan zo de portal inschieten om ze daarna via businessrules of handmatig op te pakken. Tot de invoering van het systeem voerden we bovendien nog veel van dergelijke data uit het ERP handmatig in, wat natuurlijk een zekere foutkans inhield." Zendingen die via een interface naar de portal gaan, kunnen geheel automatisch worden afgehandeld. Transportmanagers kunnen zich, mede door de automatisering, meer focussen op de speciale orders en de spoedzendingen. Via de interface tussen de ShipitSmarter-oplossing en het ERP kunnen ook een aantal zaken terug het bedrijfssysteem in worden geschoten. "De transportkosten en het zogenaamde airway bill nummer kunnen ook eventueel terug het systeem in en komen automatisch op de factuur van de klant te staan."

  

Invoicecontrole uitrollen

Een invoice controle module is iets wat nu wordt uitgerold. "We hebben aan een aantal carriers gevraagd om hun facturen digitaal te sturen. Een van de functies van ShipitSmarter is het vergelijken van de digitale factuur met de boeking in de portal. Eerder waren we handmatig in staat om slechts een steekproef uit te voeren op die gegevens, nu geeft het systeem het aan als er een te grote afwijking wordt geconstateerd. En verschillen tussen de twee data heb je zo. Het niet juist invoeren van een zendinggewicht is daarvoor al voldoende."

 

De toekomst

Nu in Nederland 34 vestigingen werken via de portal is het tijd om ook naar de vestigingen in de omringende landen te kijken. België en Duitsland zijn dan de logische eerste landen die in aanmerking komen. "Binnen één of twee jaar zullen we ook onze vestigingen daar wel over laten gaan op het systeem." Toch wordt er bij Stork eerst gewerkt aan het beschikbaar maken van de inboundstromen via ShipitSmarter. "Op die manier zijn we nog beter in staat om de regie naar ons zelf toe te halen. We denken er nog over na of we leveranciers ook toegang willen geven tot de portal. Een leverancier zou dan zelf kunnen inloggen, een zending specificeren en via door ons ingestelde business rules zijn meest optimale keuze kunnen selecteren. Of we leveranciers wel of geen toegang geven tot de portal zal per vestiging worden afgewogen. Door alle verschillende werkmaatschappijen binnen Stork is zoiets niet in algemene zin af te spreken."

  

Bureau met pc volstaat niet meer

Overigens valt of staat het succes van dit project volgens Vermeulen met de mate van automatisering bij een vervoerder. "De voordelen van een goede automatisering zijn duidelijk. Zodra een transportopdracht digitaal kan worden ingeschoten hoeven de gegevens ook niet meer te worden overgetypt. Het betekent wel dat we meer van onze vervoerders verlangen dan vroeger, ze moeten meegaan in dit verhaal. Overigens was dat bij de meeste vervoerders geen probleem. Maar waar vroeger een bureau met een pc volstond is dat nu absoluut niet meer het geval."

Reageer op dit artikel