artikel

Steden vallen voor stadsdistributieproject

Logistieke dienstverlening

Het stadsdistributieproject Binnenstadservice.nl is bezig met een gestage opmars. In de binnenstad van Nijmegen, waar het begon, laten nu 67 middenstanders hun winkels bevoorraden. Ook Den Bosch is gevallen voor dit project. Andere steden hebben concrete interesse.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 6 februari 2009.

Vorig jaar april werd in Nijmegen een eerste voorzichtig gestart gemaakt met twintig winkeliers die het proefproject ondersteunden. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 67. “Eind dit jaar hopen we dat dat er rond de honderd zullen zijn”, zegt Birgit Hendriks, die samen met Max Prudon aan de wieg heeft gestaan van deze milieuvriendelijke bezorgservice met behulp van elektrische bakfietsen en een op aardgas aangedreven vrachtauto.
 

Komende april zit het proefjaar van Binnenstadservice.nl erop en daarna moet blijken of het project ook echt bestaansrecht heeft in Nijmegen. “Over tweeënhalf jaar willen we quitte draaien maar daar hebben we wel maatschappelijke support voor nodig, want na 16 april krijgen we geen subsidie meer. Leveranciers en winkeliers moeten dan het initiatief gaan dragen.”
 

Geen winstbejag

Als opstartsubsidie hebben Hendriks en Prudon 100.000 euro ontvangen van gemeente en provincie. “Dat betekent dat voor ons de kost voor de baat gaat uit. Wat nu voor ons belangrijk is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Zo heeft de verantwoordelijke wethouder, Jan van der Meer, onlangs al aangegeven dat alle gemeentelijke diensten die in de binnenstad zitten verplicht gebruik moeten maken onze service. Als dat doorgaat zorgt dat natuurlijk voor een enorme stimulans naar de winkeliers die nog niet zijn hebben aangesloten bij ons.” Winst maken met Binnenstadservice.nl is er niet bij, volgens Hendriks. “We zijn een stichting en dus niet uit op eigen winstbejag.”
 

Het succes van Binnenstadservice.nl heeft er onder andere ook toe geleid dat Nijmegen de discussie over invoering van de omstreden milieuzone op een lager pitje heeft gezet.
 

Nominatie

Het succesvolle Nijmeegse initiatief is, mede dankzij de goede pr van Prudon en Hendriks, inmiddels niet ongemerkt gebleven en begint een grote vlucht te maken in Nederland.

Het project leidde zelfs tot een nominatie voor de AnaarBeter-Prijs 2008 en wordt gesteund door het programma FileProof van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Ook EVO en TLN, die doorgaans hun twijfels hebben over dit soort duurzame stadsdistributieprojecten, zijn enthousiast.
 

Eric Janse de Jonge, Ambassadeur Stedelijke Distributie, is een pleitbezorger van deze nieuwe vorm van stadsdistributie. “Ik hoop dat ook andere steden snel zullen volgen. Dit initiatief brengt de verlader en de logistiek dienstverlener namelijk dichter bij de winkelier. Er wordt slimmer met stromen omgegaan doordat de laatste kilometer naar de winkelier in handen is van Binnenstadservice.nl”, zei Janse de Jonge onlangs bij de start van het project in Den Bosch.
 

Bossche initiatief

In de Brabantse provinciehoofdstad begint komende maart officieel de tweede vestiging van de bezorgdienst. Net als in de aanvangsfase in Nijmegen hebben de Bossche binnenstadwinkeliers zich nog niet massaal aangesloten bij het initiatief.

“Het enthousiasme is er. Ik verwacht dus dat de komende tijd meer winkeliers zich aansluiten. We gaan in maart toch beginnen, want we willen niet langer blijven wachten totdat we meer deelnemers hebben. Dit is toch een project dat zich in de praktijk moet bewijzen. Er zullen zich na de start net als in Nijmegen ongetwijfeld meer winkeliers aansluiten”, zegt een hoopvolle projectleider Peter Bloemen, die samen met fietskoerier Hanno Maas Binnenstadservice.nl in Den Bosch draagt.
 

Bloemen die zelf een logistiek bedrijf heeft en een eigen magazijn buiten de Bossche binnenstad beschikbaar heeft gesteld als servicepunt, was gelijk enthousiast toen het Nijmeegse initiatief hem ter ore kwam. “Ik zie gewoon dat de binnenstad dagelijks wordt overspoeld door vaak halflege trucks en bestelbusjes. Door de bevoorrading te bundelen buiten de stad en gebruik te maken van milieuvriendelijke voertuigen als bijvoorbeeld bakfietsen, zorg je voor veel minder voertuigbewegingen. De kracht van het project is de eenvoud van opzet en het feit dat het door de winkeliers zelf is bedacht en ook wordt gedragen.” 
   

Concurrentie

In tegenstelling tot Nijmegen heeft de gemeente Den Bosch geen startsubsidie verleend aan Binnenstadservice.nl. Bloemen en Maas wilden 50.000 euro, de gemeente stelde dat het niet wilde kiezen tussen dit project en zijn tegenhanger EcoCitySupply. Dit laatste initiatief, dat ook binnenkort van start gaat, is qua aanpak sterk te vergelijken met Binnenstadservice.nl.
 

Bloemen: “Het niet verkrijgen van die subsidie weerhoudt ons niet om te beginnen. Het andere initiatief verschilt overigens wel degelijk van de onze. Het is veel meer gericht op verladers, logistiek dienstverleners en de industrie. Wij kiezen nu juist voor de service aan de winkeliers.”

Max Prudon, die het project in Den Bosch begeleidt, hoopt nu dat er alsnog een subsidie komt van de provincie van zo’n tienduizend euro.
 

Over belangstelling uit andere steden heeft het stadsdistributieproject inmiddels niets te klagen, stelt Hendriks. “Er is concrete interesse vanuit Haarlem, Arnhem, Venlo, Amsterdam en Den Haag. In deze laatste twee steden zal het gaan om een aantal winkelstraten in de binnenstad. Den Haag zal in mei beginnen en Arnhem zeker in augustus. Al doende zullen we dus blijven groeien.”

Reageer op dit artikel