artikel

Personeelstekort vraagt om actie

Logistieke dienstverlening

Personeelstekort vraagt om actie

Het personeelstekort bij logistiek dienstverleners begint nu echt voelbaar te worden. Heftuckchauffeurs en orderpickers een uurtje extra laten werken is niet meer voldoende. Acht procent van de logistiek dienstverleners heeft vorig jaar zelfs opdrachten moeten weigeren wegens het gebrek aan medewerkers. VTL gaat de markt op.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 5 september 2008.

De werkgelegenheid bij logistiek dienstverleners is in 2007 met 3,4 procent gegroeid. Voor dit jaar verwacht de sector een toename van 4,1 procent. En daar blijft het niet bij, blijkt uit het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van VTL. Tweederde van de logistiek dienstverleners denkt de komende vier jaar nog meer medewerkers nodig te hebben.

 

Waar moeten logistiek dienstverleners die medewerkers in hemelsnaam vandaan halen? Ze zijn nu al nauwelijks te vinden. Twee van de vijf logistiek dienstverleners hebben onvoldoende mensen om al het werk uit te voeren, 8 procent moet zelfs opdrachten weigeren. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in een jaar tijd gegroeid van 30 tot 52 procent. Vooral in de regio’s Zuidoost- en Zuidwest-Nederland is het tekort nijpend.

 

Ger Ros, directeur van VTL, ziet nog wel een aantal mogelijkheden om het personeelstekort te verminderen, zoals het creëren van meer deeltijdbanen. “Ik had verwacht dat dit aantal groter zou zijn. Slechts 3 procent heeft een deeltijdbaan tot 12 uur per week, 7 procent van 12 tot 40 uur per week. Het werk van een logistiek medewerker leent zich goed voor deeltijdbanen”, aldus Ros.

 

Een andere mogelijkheid is het inhuren van oudere werknemers. Van alle logistiek medewerkers is slechts 8 procent ouder dan 55 jaar. Ros: “Het personeelsbestand van logistiek dienstverleners is minder vergrijsd dan in andere sectoren. Dat is positief nieuws. Blijkbaar is dit een sector die goed ligt bij jongeren. Nu het personeels–tekort toeneemt, kunnen we uit deze groep echter wel een grotere instroom verwachten.”

Wat Ros niet tegenvalt, is het aandeel van 20 procent vrouwen. “Zeker als je dat vergelijkt met het beroepsgoederenvervoer.” Niettemin liggen ook hier nog kansen, denkt de directeur van VTL. “Over het algemeen is dit geen zwaar lichamelijk werk, zeker niet de functie van heftruckchauffeur, teamleider of supervisor. Het imago moet echter anders. We moeten uitstralen dat vrouwen gewenst zijn.”

 

Tour langs hotspots

Om meer mensen te interesseren voor het logistieke vak, gaat VTL letterlijk de markt op. Dit najaar start de organisatie met een tour langs zeven logistieke hotspots: Rotterdam, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven, Venlo, Nijmegen en Amster–dam. VTL heeft een logistiek spel met pallets en barcodescanners ontwikkeld, dat met passanten op een markt- of stadhuisplein gespeeld kan worden. “Dit spel moet mensen het gevoel geven waar het om gaat in de logistiek: procesbeheersing. Zorgen dat goederen op tijd en foutloos de deur uitgaan. Dat is wat mensen leuk moeten vinden”, aldus Ros.

 

Bij deze tour wil VTL samenwerken met scholen en logistiek dienstverleners uit de regio. “Vmbo-leerlingen proberen we enthousiast te maken voor een logistieke opleiding. Mbo-leerlingen met een logistieke opleiding willen we zover te krijgen dat ze ook echt in deze sector een baan zoeken. Daarnaast mikken we op alle mannen en vrouwen die werkzoekend zijn of van baan willen veranderen. We gaan bedrijven vragen om hun magazijn of dc open te stellen, zodat iedereen kan zien wat er in die grijze dozen gebeurt.”

De eerste halteplaats in deze tour is Tilburg, dat ergens in week 40 of 41 zal worden aangedaan. “Ik heb geen idee hoeveel mensen we zullen werven. We hebben vorig jaar een wervingsactie voor chauffeurs gehouden, en dat heeft zo’n 3.000 extra chauffeurs opgeleverd. Met een gratis opleiding en een baan–garantie moet ook deze actie succes kunnen hebben.”

 

Doorgroeikansen

Voor de tour heeft VTL dus de medewerking van logistiek dienstverleners nodig. De vraag is of die logistiek dienstverleners zelf ook niet meer kunnen doen om personeel aan zich te binden. Over het algemeen zijn logistiek medewerkers tevreden over hun baan, maar als ze klachten hebben betreft dat de doorgroeimogelijkheden. Dat terwijl de sector in 2007 minder in scholing heeft geïnvesteerd dan in 2006. “Het rapport geeft geen uitsluitsel op de vraag of bedrijven hier kansen laten liggen. Als er onvrede is over de doorgroeimogelijkheden, kan dat echter wel degelijk leiden tot meer uitstroom”, reageert Ros.

 

VTL ontwikkelt momenteel een test waarmee bedrijven de potentie van hun logistieke medewerkers kunnen testen. De test moet een indicatie geven van het niveau van een medewerker en diens motivatie om door te groeien naar een rol als teamleider of supervisor. “Als bedrijven dit traject met een medewerker ingaan, moeten die groeikansen er natuurlijk wel zijn. Mensen opleiden voor de plank werkt alleen maar demotiverend.” 

 

Kader bij artikel:

ARBEIDSMARKTONDERZOEK

Het is inmiddels een traditie: het arbeidsmarktonderzoek van VTL dat jaarlijks net voor de zomer verschijnt. Half mei presenteerde het centrum voor ontwikkeling van mensen in transport en logistiek de resultaten voor het beroepsgoederenvervoer, anderhalve maand later zijn de resultaten voor de logistieke dienstverlening aan de beurt. In totaal zijn 99 logistiek dienstverleners en 646 werknemers ondervraagd. Met vijf bedrijven zijn verdiepende interviews gevoerd. Directeur Ger Ros van VTL licht de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek toe.

Reageer op dit artikel