artikel

Kaas Centrum Zeewolde: ketenoptimalisatie onder één dak

Logistieke dienstverlening

Kaas Centrum Zeewolde: ketenoptimalisatie onder één dak
Bakker Logistiek - Anker Kaas - Fresh Support

Met relatief eenvoudige middelen en beperkte inspanning kunnen grote ketenvoordelen behaald worden. Dat bewijst het Kaas Centrum Zeewolde, waar bedrijfactiviteiten van drie dienstverleners fysiek onder één dak zijn samengevoegd.

Met relatief eenvoudige middelen en beperkte inspanning kunnen grote ketenvoordelen behaald worden. Dat bewijst het Kaas Centrum Zeewolde, waar bedrijfactiviteiten van drie dienstverleners fysiek onder één dak zijn samengevoegd.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Kaas Centrum Zeewolde (Anker Kaas en Fresh Support)   Leverancier/dienstverlener: Bakker Logistiek Groep
Plaats: Zeewolde  
Branche: groothandel food   Bedrijfsgrootte: middelgroot: 100 – 399 werknemers
Bedrijfstype: Groothandel   Datum ingebruikname:
Productnaam:  
 

Peter Shurink van Anker Kaas (l) en Theo Hagedoorn (Bakker Logistiek)

Ze noemen het zelf het ‘Kaas Centrum Zeewolde’ en die naam dekt de lading perfect. Vrijwel alles wat te maken heeft met kaas wordt er namelijk verzorgd door drie verschillende dienstverleners in een one-stop-shopping model.

Het veredelingsproces van de kazen valt onder regie van Anker Kaas, het snijden en verpakken wordt verzorgd door Fresh Support en het leeuwendeel van de warehousing en de (fijnmazige) distributie voor de Benelux en Duitsland komen op het bordje van logistiek dienstverlener Bakker Logistiek. En dat allemaal onder één dak.

Een unieke aanpak, want nergens anders in de branche wordt onder één dak samengewerkt door drie bedrijven, die daarbij hun eigen broek moeten hooghouden.

Voor de betrokken partijen afzonderlijk is het doel duidelijk: verbetering van de concurrentiepositie. De samenwerking biedt echter ook voordelen voor de keten.

Doorlooptijd

Door de drie bedrijven fysiek samen te voegen zijn de ketenkosten fors gedaald. “Dan moet je vooral denken aan de transport- en handlingkosten”, legt Theo Hagedoorn van Bakker Logistiek uit.

Voorheen voerden de drie bedrijven hun activiteiten uit op verschillende locaties. Door de activiteiten te integreren in één pand vervallen maximaal twee inslag- en twee uitslagoperaties en daalt de kans op beschadiging van producten. Het aantal transportkilometers op jaarbasis wordt daarnaast gereduceerd met naar schatting meer dan tien procent.

Alles bij elkaar leidt de aanpak tot een verkorting van de totale doorlooptijd met meer dan 30 procent en een hogere beschikbaarheid van de kazen. “Wat voorheen ‘vandaag voor morgen’ was, is tegenwoordig ‘vandaag voor vandaag’”, stelt Peter Schurink van Anker Kaas. “Bovendien is de flexibiliteit aanmerkelijk hoger. Als een order op het laatste moment opgehoogd moet worden, is dat in deze opzet eenvoudiger en sneller te realiseren.”

Naast de ketenvoordelen, biedt de integratie van de activiteiten de partners afzonderlijk voordelen. Zo kan Bakker Logistiek bijvoorbeeld extra voordeel halen door orders te consolideren. “En wij hebben weer andere voordelen. Dat is mooi meegenomen en dat moet je de ander ook gunnen”, vindt Schurink.
 

Cafetariamodel

Voor de verdeling van die potentiële extra baten is dan ook geen verdeelsleutel opgesteld. “We hebben ervoor gekozen om de zelfstandigheid van de bedrijven en zo de afzonderlijke kracht van de verschillende schakels te behouden. Om die reden hebben we bijvoorbeeld ook geen IT-systemen geïntegreerd”, vult Hagedoorn aan.

De grote kaasproducenten kunnen zelf bepalen of ze van de diensten van alle partners gebruik maken, of dat ze kiezen voor een deel van de aangeboden diensten. “Het is een cafetariamodel en dát is zeker ook bepalend voor het succes”, geeft Schurink aan. “Nieuwkomers hoeven niet meteen de hele taart te kopen, maar kunnen ook kiezen voor een kleinere portie.” Uiteraard worden de schaalvoordelen wel groter als er wordt geopteerd voor de hele taart. Momenteel wordt ongeveer 99 procent van alle kazen die door Anker worden gerijpt ook gesneden en verpakt door Fresh Support.

De kaasproducent moet als gevolg van deze constructie communiceren met de drie partijen afzonderlijk. “We hebben gekeken of het extra voordeel zou opleveren om dat deel te centraliseren, maar de winst is dan slechts marginaal”, aldus Schurink. Bij de start van dit concept werd één heel grote klant binnengehaald: Westland Kaas. Sindsdien hebben meer kaasproducenten aangeklopt en inmiddels kiest ook Friesland Foods Cheese hiervoor.

 

                 

 
KENMERKEN

 • Kaas Centrum Zeewolde; drie dienstverleners onder één dak

 • Veredeling kazen: Anker Kaas

 • Snijden en verpakken: Fresh Support

 • Warehousing en distributie: Bakker Logistiek

 • Totaal oppervlakte: 30.000 m2

 • Veredelingscapaciteit 15.000 ton per jaar

 • Opslagcapaciteit: ± 20.000 pallets

 • Aantal afnemers: ± 500

 • Dagelijks 60 trucks outbound

                 

 


Resultaten & Beperkingen 

 • Maximaal twee inslag- en twee uitslagoperaties geëlimineerd

 • Minder transportkilometers, ontlasting milieu

 • Totale doorlooptijd verkort met meer dan 30 procent

 • Voorraadbeschikbaarheid en flexibiliteit gestegen

 • Bij groei moeten meerdere partijen investeren

 • Er zijn langlopende contracten nodig om de investeringen te dekken

Reageer op dit artikel