artikel

“Te vroeg leveren is niet goed? Wie heeft dat nu weer verzonnen?”

Logistieke dienstverlening

“Te vroeg leveren is niet goed? Wie heeft dat nu weer verzonnen?”
Eric Hereijgers

(Paul Durlinger, 21 februari 2007)

Met bovenstaande stelling ben ik het volledig eens. In de supply chain-wereld wordt te veel met dogma’s gewerkt.

Het belangrijkste dogma is wel dat voorraden verspilling zijn. Daarom moeten goederen, zo is de theorie, constant bewegen; er moet precies op de juiste dag geleverd worden. Niet te laat en niet te vroeg.

Ervaren supply chain-professionals weten wel beter. Natuurlijk: de logistieke service naar de klant moet goed zijn. En het staat buiten kijf dat deze dienstverlening tegen de laagste supply chain kosten moet gebeuren.

 

Er wordt te vaak naar slechts één van de logistieke kostenposten gekeken, namelijk voorraadverlaging. Op zich niet zo gek, want lage of geen voorraden hebben uiteraard het prettige gevolg dat de voorraadkosten laag of nul zijn. Maar … even een open deur… hierdoor worden wél veel extra kilometers gereden en zijn er wél veel mensen bezig met allerlei managementactiviteiten om de goederen nog net op tijd bij de klant te hebben. En dat zijn dus extra kosten. Als die meer stijgen dan je voorraadkosten dalen, ga je er per saldo op achteruit!

 

Ook wordt er vaak geschoven met voorraden. Als deze maar niet in de eigen boeken staan. Diverse logistiek dienstverleners zijn rijk geworden van de just-in-time gedachte bij producenten. Zij beheren de voorraad voor bedrijven die zelf geen voorraad op de balans wilde hebben staan. En brengen dat vervolgens dubbel in rekening.

Enkele dagen meer voorraad wordt als een financieel probleem gezien. Kapitaalbeslag door lange betalingstermijnen, die ook nog eens overschreden worden, kosten meer dan de rente van enkele dagen voorraad. Waar hebben we het dan over? Lage voorraden zijn daarom voor mij niet heilig, want er vindt ook nog transport en handling plaats. Dooddoeners als ‘dat moeten logistiek dienstverleners dan maar oplossen’ maken het  alleen maar erger; zij vormen geen oplossing voor de dagelijkse, praktische problemen. 

Zorg voor balans in de keten. Neem alle logistieke aspecten mee. ‘Voorraden zijn de smeerolie van een soepel functionerende supply chain.’ Die stelling bevalt mij beter. Zolang dat maar weer geen dogma wordt.

Reageer op dit artikel