artikel

Wat is het verschil tussen 3pl en 4pl?

Logistieke dienstverlening

Wat is het verschil tussen 3pl en 4pl?

Het verschil tussen 3pl en 4pl is niet voor iedereen duidelijk. Daarbij komen we ook nog wel eens de kreet 3pl+ tegen. Een aantal definities uit de literatuur zullen in onderstaand artikel voorbij komen om toelichting te geven op de belangrijkste verschillen tussen 3pl en 4pl logistieke dienstverlening.

3pl (third party logistics)

Voorheen hadden verladende partijen zelf transportmiddelen in bezit om in haar transportbehoeften te voorzien. De verlader verzorgde in dat geval zelf zowel de planning als de uitvoering van het transport. Naarmate de concurrentie heviger en de markt dynamischer werd, schakelden veel bedrijven voor de uitvoering van diverse logistieke activiteiten externe partijen of “derden” in. Deze Third Party Logistics Providers (3pl-ers) acteren binnen het logistieke concept dat de verlader hem oplegt. Hiermee houdt de verlader de strategische touwtjes in handen, maar worden voornamelijk activiteiten op operationeel en tactisch niveau uitbesteed.


4pl (fourth party logistics)

De meest actuele en opkomende vorm van uitbesteding van logistiek is Fourth Party Logistics (4-pl-ers). Een 4pl-er is een ketenregisseur, die dikwijls zonder eigen materieel (zoals vrachtauto’s) voor de supply chain van de klant de beste oplossing zoekt. Hierbij worden 3pl-ers en partners ingeschakeld om transport, opslag, VAL maar vaak ook planning en voorraadbeheer uit te voeren. De 4pl-er regisseert de supply chain activiteiten van de klant en is daarin het enige aanspreekpunt. “Vier” betekent niet persé dat er vier partijen bij betrokken zijn, maar de bedenker van de term heeft willen aangeven dat het logistieke dienstverlening op hoger niveau betreft dan bij 3pl het geval is.

Verschil tussen 3pl en 4pl

In de literatuur is de mening over wat 4pl nu precies is en waar 3pl ophoudt en 4pl begint, nogal verdeeld. In onderstaande tabel worden een aantal in de literatuur gevonden definities weergegeven van de ‘bedenkers’ van het begrip 4pl.


Bron, jaar


Omschrijving

Accenture Consulting, 1997

Fourth Party Logistics refers to the evolution in logistics from suppliers focused on warehousing and transportation, to suppliers offering a more integrated solution. Among other services, fourth party logistics providers include supply chain solutions, change management capabilities and value added services in their offering. The companies are basically third party logistics providers that either add these capabilities to their services or form alliances to provide the services.

Magill, 1999

Een 4pl organisatie heeft drie basisfuncties: supply chain management, transportintegratie en supply chain re-engineering.

Van den Berg, 2001

Een partij die namens meerdere logistieke dienstverleners de goederenstroom regisseert en de logistieke afhandeling voor een deel aan anderen overlaat.


W. Ploos van Amstel, 2001

Bij 4pl heeft de logistiek dienstverlener én de regie van de logistieke keten in handen én ontwerpt, ontwikkelt en stuurt hij het logistiek concept.


www.logistics.about.com

, 2007

4pl logistiek dienstverleners hebben de rol van ‘master integrator’ en synchroniseren verschillende bedrijven uit verschillende industrieën tot optimale supply chains.

Hoewel het verschil tussen 3pl dienstverlening en 4pl dienstverlening vrij arbitrair is, staat wel vast dat een 3pl-er handelt binnen het logistieke kader dat de verlader uitzet en dat een 4pl-er dit logistieke kader (deels) zelf vormgeeft.

3pl+

Er wordt ook nog wel gesproken over een tussenvorm, een 3pl+ dienstverlener. Dit zijn logistiek dienstverleners die voor een gedeelte de ketenregie van klanten op zich nemen, eventueel via de oprichting van een aparte BV.

Lees hier meer over: 3pl en 4pl

Reageer op dit artikel