artikel

Deelnemers Logimatch Award 2007

Logistieke dienstverlening

Deelnemers Logimatch Award 2007
Logimatch Award

Elk jaar zijn er weer logistiek dienstverleners die samen met hun opdrachtgevers de grenzen verleggen. Voor hen is er de Logimatch Award. Vrijdag 16 februari verscheen het themanummer hierover bij het vakblad Logistiek.

De uitreiking heeft plaatsgevonden op 21 maart 2007.

 

Door te klikken op het camera icoontje () ziet u een beeldverslag van de betreffende kandidaat.

 

De kandidaten voor de inmiddels prestigieuze logistieke vakprijs Logimatch Award 2007 zijn:

 

Ingram Micro / GLS Netherlands

Ruim tien jaar werken Ingram Micro en GLS Netherlands samen. Verschillende logistieke verbeteringen en een heldere onderlinge communicatie hebben het succes van de samenwerking de laatste jaren naar een hoger niveau getild.


Resultaten & Beperkingen

• Vervoersprestatie binnen 24 uur gestegen naar 98,5 procent
• Lost shipment ratio gereduceerd van 0,24 procent naar 0,03 procent
• Schades gereduceerd dankzij o.a. focus op en verbetering van verpakkingen
• Claimtijd schades met ruim 70 procent teruggebracht
• Tijdsduur opvragen afleverbewijs naar één dag teruggebracht
• Wederzijds investeren noodzakelijk voor continuïteit succes

 GLS-Ingram Micro

 

 

UPS Supply Chain Solutions – Hitachi Global Storage Technologies Europe

 

Eén wereldwijde aanpak en een verregaande integratie van zowel de dagelijkse logistieke activiteiten als de informatievoorziening maken de samenwerking tussen Hitachi en UPS tot een waar partnership. Suboptimalisatie heeft plaats gemaakt voor verbetering van de gehele keten.


Resultaten & Beperkingen

• Kosten voorraad houden fors lager door terugbrengen aantal warehouses van 72 naar 52
• Betrouwbaarheid informatiestroom sterk verbeterd
• Doorlooptijden verkort tot maximaal drie dagen
• Levertijden voor garantieproducten met meer dan helft gereduceerd
• Besparing op retourkosten DCP-landen met 19 procent
• Optimalisatie enkel haalbaar met logistiek dienstverlener die wereldwijd vertegenwoordigd is

 UPS-Hitachi

 

 

Logistics Services Wim Bosman – BE International Foods

Een verregaande integratie van IT-systemen heeft de informatievoorziening aanmerkelijk verbeterd. Daardoor steeg eveneens de service naar de klant. Maar IT alleen blijkt niet voldoende. Bij elkaar passende bedrijfsculturen zijn zeker zo cruciaal voor een succesvolle samenwerking.


Resultaten & Beperkingen

• Aantal klachten bij customer service BE fors gedaald
• Gemiddeld is ruim 99,8 procent van alle Europese leveringen op tijd en volledig; dit was voorheen ‘slechts’ 96 procent
• Picknauwkeurigheid gemiddeld circa 99,9 procent
• Van vaste kosten naar flexibel ABC-model; minder overheadkosten
• Er moet van beide kanten bereidheid zijn om te investeren in IT

 Wim Bosman-BE

 

ND Logistics – Xenos

In haar continu streven naar het minimaliseren van de totale transportkosten vertrouwt Xenos al drie decennia op de expertise van ND Logistics. Flexibiliteit en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor deze samenwerking. Maar zeker zo cruciaal blijkt de communicatie.


Resultaten & Beperkingen
• Verhoging leverfrequentie zonder verhoging transportkosten
• Besparing van bijna € 100.000 op afvalverwerking door gezamenlijke aanpak
• Groei gerealiseerd die groter is dan waarvoor dc oorspronkelijk is ontworpen
• Service naar de filialen verder verbeterd
• Met name voor de levering aan en retourstromen van de filialen in het oosten van Duitsland is een dienstverlener nodig met een groot netwerk

 Xenos – ND

 

 

Freightways – Unicef Nederland

Wederzijds respect en een informele aanpak, waarbij zakelijke afspraken niet uit het oog worden verloren, vormen de kracht van de samenwerking tussen Unicef en Freightways. Het bewijs dat ook succes ook ongecompliceerd kan zijn.


Resultaten & Beperkingen
Werkdruk op servers gereduceerd met 70 procent
Productiviteit bij Unicef gestegen; de winst per dag wordt geschat op zo’n 4 arbeidsuren
Foutpercentage gereduceerd van circa 6 procent naar minder dan 1 procent
Service naar klant verder verbeterd
Totale besparing op jaarbasis van enkele tienduizenden euro’s
Indien een van beide organisaties extreem groeit is het lastig om de informele aanpak te handhaven

 Freightways – Unicef

 

 

 

Van Uden Logistics – Centraal Drankenhuis Nederland

Het Centraal Drankenhuis Nederland is een nieuw concept binnen de drankenindustrie. Partners en concurrenten slaan de handen in één. De uitvoering komt voor rekening van logistiek dienstverlener Van Uden Logistics.


Resultaten & Beperkingen
• Onnodige voorraden in keten geëlimineerd; reductie circa 30 procent
• Dankzij centralisering dalen in de toekomst handlingkosten en distributiekosten, zodat de totale logistieke kosten de keten niet zullen stijgen
• Foutpercentage vrijwel nihil dankzij aansturing WMS
Verdubbeling assortiment afnemers
• Bij uitblijven nieuwe partners worden de maximale synergievoordelen niet bereikt
• Nieuwe deelnemers moeten een overstap naar andere dienstverlener willen maken

 

 Van Uden – Drankenhuis

 

 

DHL – Electrolux – Willem van Rijn

Jarenlang liepen de distributiestromen van Electrolux en Willem van Rijn parallel. Een nauwere samenwerking en integratie van de stromen levert een flinke kostenbesparing op voor beide concurrenten. De voordelen zijn in de hele keten merkbaar.


Resultaten & Beperkingen
• Totale distributiekosten 7 procent lager
• Jaarlijks aantal transportkilometers gereduceerd met 250.000 km
• Toename flexibiliteit en service
• Door extra handling van de goederen neemt het risico van beschadiging toe
• Grotere distributiestromen bij zelfde aantal dockdeuren
• Afhandeling retourstromen stuk complexer

 DHL – Electrolux – Willem van Rijn

 

 

PAX Integrated Logistics – Sara Lee International

De overdracht van de regie over de logistiek, de inkomende en uitgaande grondstoffen, maakte een eind aan een lange geschiedenis bij Douwe Egberts. De verandering had dan ook heel wat voeten in aarde. Maar de voordelen zijn voor iedereen duidelijk.


Resultaten & Beperkingen
• Synergievoordelen van verkochte divisies noten en rijst behouden gebleven door uitbesteding transport aan derde onafhankelijke partij
• Uitbesteding maakt weg vrij voor nieuwe verladers; gezamenlijk profiteren van breder pakket
• Faire transparante inkooptarieven voor de diverse Sara Lee International bedrijven
• Kwaliteitsverhoging door beter inzicht in goederenstroom
• Cultuurverschil tussen productie en transport kán valkuil zijn

 PAX – Sara Lee 

 

 

Van den Anker – Agrifirm

Met het uitbesteden van de logistieke activiteiten, die de markt voor gewasbeschermingsmiddelen als kerntaken beschouwt, brak Agrifirm met een eeuwenoude traditie. Vanaf nu kunnen de vruchten worden geplukt.


Resultaten & Beperkingen
• Wezenlijke reductie van de voorraden in de keten; op termijn 40 tot 50 procent
• Aantal regionale voorraadpunten gehalveerd
• Extra investering in eigen magazijnen niet nodig door keuze voor uitbesteding
• Afname aantal transportkilometers door vermindering aantal schakels in de keten
• Reductie totale logistieke kosten in keten 15 tot 20 procent
• Logistieke partner moet de sector kennen en werken met bewezen middelen voor onder andere opslag geclassificeerde goederen

 Anker – Agrifilm

 

 

Rotra Forwarding – Koninklijke Gazelle

Gezamenlijk zetten Rotra Forwarding uit Doesburg en Koninklijke Gazelle te Dieren een voor de branche splinternieuw logistiek concept in de markt. Op termijn zal het concept de kostprijs reduceren, terwijl een maximale kwaliteit gewaarborgd blijft.


Resultaten & Beperkingen
• Geleidelijke afname van het aantal beschadigde fietsen
• Verhoging van de service naar de klant
• Maximale flexibiliteit met minimale handling
• Beladingsgraad stijgt met 25 procent dankzij nieuw ontwikkelde trailers
• Logistieke proces is puur ingericht op fietsen en bijvoorbeeld niet op bromfietsen
• Er moet bereidheid zijn om te investeren

 Gazelle – Rotra.

 

Reageer op dit artikel