artikel

Juryrapport 2006

Logistieke dienstverlening

Juryvoorzitter Mich van der Harst (voorzitter TLN) reikte woensdag 22 maart de Logimatch Award 2006. Hij sprak daarbij de volgende woorden:

“Wat is de winst van samenwerken in de logistieke keten? Theoretische beschouwingen zijn er inmiddels genoeg over dit onderwerp. Bas Groothedde studeerde onlangs cum laude af met een proefschrift over Collaborative Logistics. In het vakblad Logistiek waarschuwde hij voor te hoge verwachtingen (denk aan de extra kosten!). Ook gaf hij een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld het advies dat de risico’s voor alle partijen ongeveer even groot moeten zijn. Wellicht iets om eens goed over na te denken.”

 

Vijftien cases

“Maar wat gebeurt er in de praktijk? Voor de tweede keer heeft de jury van de Logimatch Award zich gebogen over een vijftiental cases van bedrijven die zeggen dat ze op een intensieve manier met elkaar samenwerken en daarin nieuwe wegen hebben gevonden. Innovatie dus. De winnaar van vorig jaar – het Manufacturers Consolidation Center van ACR (nu Kühne + Nagel), Kimberly-Clark en Unilever HPC – werd geprezen om zijn vooruitstrevende aanpak. Het ging om meer dan uitbesteden van logistieke activiteiten alleen. Het bleek dat samenwerking de toegangspoort kan zijn tot het verbeteren van processen, het transparant maken van de logistiek en het besparen van kosten. Dik van den Berg gaf straks al aan dat het winnen van de award opnieuw een stimulans was om met afnemers en branchegenoten, zowel intern als extern, het gesprek hierover op gang te brengen en te houden. De jury is daar uiteraard zeer verheugd over. Niet alleen de logistiek dienstverlener kan een dergelijke prijs als steuntje in de rug gebruiken. Ook verladers – opdrachtgevers – beschouwen de Logimatch Award als een erkenning van hun inspanningen.”

 

Niets bijzonders voor het oog

“Terug naar de kandidaten van dit jaar. Op het eerste oog was er veel ‘ongoing business’ bij. Niets bijzonders eigenlijk. Zo zou het altijd moeten zijn in alle situaties van logistieke outsourcing. Maar de jury beseft dat er regelmatig zand komt tussen de raderen van het samenwerkingsverband. Dan rijst de vraag of de samenwerking voldoende intens is om er samen uit te komen. Naar het oordeel van de jury blijkt uit de inzendingen – vooral uit de manier waarop over samenwerking wordt gesproken – dat de intensiteit van de samenwerking groeit. Beter gezegd misschien: samen intensief werken aan een servicegericht en kostenbesparend logistiek proces begint meer en meer standaard te worden.”

 

Bereidheid neem toe

“Dat stelt de jury voor een lastige taak, dames en heren. Wie stijgt er boven uit? De basis van de beoordeling ligt in de vraag of partijen samen iets tot stand weten te brengen en bereid zijn om inderdaad met elkaar te delen – delen in kennis, in ervaring, in voordelen, in winst. Opvallend is dat die bereidheid lijkt toe te nemen naarmate het samenwerkingsverband een meer innovatief karakter krijgt. Die innovatie hoeft niet persé, zoals vorig jaar, te liggen in een samenwerkingsverband waarbij meerdere verladers betrokken zijn. De jury ziet dat als een belangrijke ontwikkeling, maar als iedereen dat gaat doen is het vernieuwende aspect weg. Wel geeft het aan dat de toepasbaarheid blijkbaar groot is. Naast vernieuwend is ook toepasbaarheid een criterium dat de jury hoog in het vaandel heeft staan.”

 

Geodis Vitesse en Korean Trade Center

“Uit de vijftien kandidaten heeft de jury 3 cases met name bestudeerd. Ik ga ze hier even kort bij langs om aan te geven dat uitbestedingstrajecten totaal verschillende uitgangspunten kunnen hebben. Geodis Vitesse en het Korean Trade Center hebben vooral vanuit een marketing perspectief gezocht naar een logistieke oplossing. Zeventien Koreaanse bedrijven bundelen hun goederen- en informatiestroom om zo schaalvoordelen te kunnen benutten in hun exportactiviteiten op de Europese markt. Geodis reduceerde de levertijden enorm en geen wonder dus dat ook elders deze formule toegepast gaat worden.”

 

C. van Heezik, Douwe Egberts, Unipro Bakkery en Masterfood

“Heel anders is de samenwerking van C. van Heezik, samen met Douwe Egberts, Unipro Bakkery en Masterfood in het project ‘Koud’. Hier is vooral het supply chain perspectief prominent aanwezig. Gezamenlijke klanten krijgen één levering, dus minder vrachtwagens voor de deur en een optimale dropgrootte. De drie verladers komen tot meer efficiency in warehousing en distributie dan de partijen afzonderlijk hadden kunnen bereiken. En het hoeft hier niet bij te blijven. Verdere integratie in het logistieke proces (orderpicking) is ook mogelijk. En ook hier is een internationaal vervolg niet ondenkbaar.”

 

Isotron en Rabelink

“Tot slot Rabelink. Deze logistiek dienstverlener vormde samen met opdrachtgever Isotron een aparte organisatie onder de naam Isotron Logistics. Beide partijen zijn voor de helft eigenaar van de nieuwe BV. Dat is het juridische perspectief. Medewerkers van beide partijen zijn elkaars collega’s, hetgeen leidt tot hele korte communicatielijnen en prachtige resultaten. De orderdoorlooptijd ging gemiddeld met 20 procent omlaag. En verder: enorme besparingen op de te rijden kilometers en geen externe opslag meer.”

 

De winnaar

“De jury van Logimatch Award 2006 heeft gemeend de prijs voor het beste logistieke samenwerkingsverband van het afgelopen jaar uit te reiken aan:

 

Het project ‘Koud’ van C. van Heezik, Douwe Egberts,

Unipro Bakkery en Masterfood

 

Het project ‘Koud’ is in de ogen van de jury in meerdere opzichten een terechte winnaar. Met name op de beoordelingscriteria ‘vernieuwend’ en ‘toegevoegde waarde’ behaalde deze case de hoogste score. Vernieuwend is het gezamenlijk zoeken – ondanks concurrentiegevoelige aspecten in de eigen achterban – naar een concept waarvan alle partijen (afnemers, fabrikanten en logistiek dienstverlener) profiteren. Vernieuwend is ook de contractvorm, dynamisch en transparant, met een vooraf goed door gesproken verdeelsleutel. Daarin schuilt ook de hoge score op het criterium ‘toegevoegde waarde’. Deze samenwerking grijpt diep in in de organisatie en brengt alle partijen op een hoger professioneel niveau. De jury spreekt zijn waardering uit over het ontwikkelde rekenmodel, dat hieraan ten grondslag ligt en realiseert zich dat het opzetten hiervan complex is. Unaniem is de jury van mening dat de winnaar van 2006 het beste voorbeeld heeft gezet op het gebied van logistieke samenwerking en feliciteert de winnaars met het behalen van deze prijs.”

 

Lees meer: De jury en hun criteria

Reageer op dit artikel