nieuws

MCA Brabant en kennisplatform LCB slaan handen ineen

Ketensamenwerking 612

Netwerkorganisatie MCA Brabant gaat in samenwerking met kennisplatform Logistics Community Brabant (LCB) meer goederenvervoer in de provincie Brabant van de weg naar water en spoor verschuiven.

MCA Brabant en kennisplatform LCB slaan handen ineen
Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant (links) en Leo Kemps van Logistics Community Brabant (LCB) schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de overeenkomst waarin is afgesproken dat beiden organisaties nauw met elkaar gaan samenwerken bij het stimuleren van multimodaal transport in Brabant.

Als eerste actiepunt van de samenwerking tussen MCA en LCB, die maandag werd gesloten, is het zoeken naar een oplossing voor de al jaren voortslepende problematiek van wachttijden in de Rotterdamse haven. Gevolg is dat de containerbinnenvaart van en naar Brabant wordt gefrustreerd, waardoor tot ergernis van MCA nog te vaak wordt gekozen voor vervoer over de weg. Tot op heden ligt de focus op het vorig jaar gestarte succesvolle initiatief ‘West-Brabant Corridor, waarbij de inland terminals Moerdijk, Oosterhout en Tilburg hun containerstromen gebundeld afleveren bij de terminals op de Rotterdamse Maasvlakte.

Inzet e-JointCorridor

In aansluiting op dit corridor-initiatief gaan MCA Brabant en LCB nu samen onderzoeken hoe nog meer inzicht in containerstromen kan worden verkregen, meer efficiency en transparantie, betere planning en optimale data-uitwisseling kan plaatsvinden. Voor dit laatste zien beide organisaties veel kansen m het vergaand digitaliseren van vrachtdocumenten met inzet van de e-JointCorridor, die LCB eind vorige week officieel lanceerde tijdens de viering van het eenjarig bestaan van het kennisplatform op vliegbasis Gilze-Rijen.

Samenwerking in andere corridors

Ook wordt onderzocht of het initiatief van de West-Brabant Corridor navolging kan krijgen op andere ‘corridors’ in het land. Beide organisaties bekijken eveneens of andere terminals – onder andere in Zeeland – kunnen aansluiten bij de bestaande corridors.

NewWays moet samenwerking stimuleren

Stuwende kracht achter de samenwerking is het programma NewWays Noord-Brabant, waarin LCB, samen met het landelijke programma Lean & Green Off-Road, de afgelopen periode haar logistieke innovatiekracht zegt te hebben bewezen. In dit programma, dat ook in andere delen van het land inmiddels wordt toegepast, worden verladers en vervoerders gestimuleerd om op internationale transportroutes gezamenlijke transport corridors te ontwikkelen met gebruik van spoor, water en weg.

Promoten schone modaliteit binnenvaart

MCA Brabant en LCB willen het programma NewWays Noord-Brabant verder uitbreiden door verladers te benaderen en bijeen te brengen om interesse op te wekken door gebruik te maken van de bestaande of nieuwe corridors. Naast de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart hebben beide organisaties ook als doel gesteld dat binnenvaart als schone modaliteit wordt  gepromoot. Daarom bevorderen zij het gebruik van elektrische schepen en wordt actief ingezet op projecten die voortkomen uit de Green Deal tussen de binnenvaartsector en de Nederlandse overheid.

‘Synergie tussen beide organisaties’

Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA, vindt dat er synergie voordelen te halen zijn uit de samenwerking tussen de twee organisaties. “Wij beschikken over een groot netwerk van verladers, vervoerders, overheden en Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en beschikt bovendien over maar liefst 1.000 studenten. Vele handjes dus om bij te dragen aan de uitvoering van onze plannen.”

Reageer op dit artikel