nieuws

‘Maak van data delen strategisch speerpunt’

Ketensamenwerking 858

Het delen van data kan de logistieke sector veel positiefs brengen. Uit het nieuwe sectorrapport van ABN AMRO blijkt dat 97 procent van de respondenten dit ook daadwerkelijk wil doen. De bereidheid tot het delen van data was nog niet eerder zo groot volgens de bank.

‘Maak van data delen strategisch speerpunt’

Dat 97 procent data wil delen met ketenpartners is opvallend geeft ook Albert Jan Swart toe, sectoreconoom bij ABN AMRO. “De bereidheid om data te delen was volgens mij nog niet eerder zo groot, al betreft het hier uiteraard wel het delen van bepaalde data en niet alle. De voordelen van data delen zijn dan ook groot. De door ons ondervraagde bedrijven – het merendeel logistiek dienstverlener en vervoerders – een kleiner deel verladers, verwacht dat data delen kan leiden tot tien procent efficiency. Het belangrijkste winstpunt is het kunnen verbeteren van de beladingsgraad.”

Onderaannemers compliceren

Swart stelt wel dat de praktijk weerbarstig is. “Tussen twee partijen is het tegenwoordig relatief eenvoudig om data te delen en processen op elkaar af te stemmen. Zodra meerdere partijen bij het logistieke proces betrokken zijn, bijvoorbeeld transporteurs die fungeren als onderaannemers, wordt data delen erg ingewikkeld.”

Lees ook: Beladingsgraad met tien procent beter door data delen

Innovatie en disruptie

Wie wat dieper in het sectorrapport met de titel ‘Logistieke winst met data delen’ duikt leest dat logistiek dienstverleners verwachten dat de strategische onderwerpen innovatie en disruptie de grootste invloed zullen hebben op hun bedrijfsvoering, gevolgd door digitalisering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Volgens Swart ontbeert het merendeel van de schakels in de logistieke keten overzicht over de hele supply chain. Daardoor blijven inefficiënte processen onzichtbaar. Zouden problemen wel  zichtbaar zijn, zoals onnodige wachttijd tussen verschillende schakels of onvolledige benutting van capaciteit, dan zou het makkelijker worden daar iets aan te doen. “Een initiatief als iShare moet het makkelijker maken om op een simpele en veilige manier data te delen.”

 

Data delen leidt tot hogere beladingsgraad

Op de vraag in het onderzoek ‘met hoeveel procent zou de beladingsgraad in Nederland omhoog kunnen wanneer verlader en logistiek dienstverlener alle informatie met elkaar zouden delen’, geeft 46 procent aan dat dit vijf tot tien procent is. Een goede tweede is tien tot twintig procent, meent 22 procent van de respondenten.

‘Kanttekening is op zijn plaats’

Logistiek dienstverleners én verladers geven aan open te staan voor het delen van data. Toch is hier volgens Swart een kanttekening op zijn plaats: “Op de vraag of hun opdrachtgever of logistiek dienstverlener bereid is data te delen antwoordt slechts 29 procent volmondig met ja, 56 procent reageert met ‘slechts gedeeltelijk’ en twaalf procent zegt ‘weet niet’.” Aan de technologie ligt het niet echt om op een veilige manier data te delen, valt uit de antwoorden op te maken. Van de respondenten heeft 52 procent aan het hiermee eens te zijn, zestien procent zegt zelfs ‘zeer eens’. Toch is nog dertig procent het met stelling oneens.

Winstpunten

Volgens de bank zijn logistiek dienstverleners er dus van overtuigd dat het delen van data aanzienlijke voordelen heeft. Een grote meerderheid van de respondenten ziet een efficiëntere logistieke keten (87 procent), lagere kosten (67 procent), een reductie van de CO2-uitstoot (61 procent) en een betere bezettingsgraad (54 procent) als belangrijkste winstpunten.

Advies: ‘Maak van data delen een strategisch speerpunt’

Aanbevelingen geeft de bank ook. LDV’ers moeten van het gebruik van data een strategisch speerpunt maken. De bedrijven missen nu nog vaak de juiste vaardigheden om met data te werken. Door hiermee op het vlak van personeelsbeleid rekening te houden is hierin verandering aan te brengen. LDV’ers zouden ook met opdrachtgevers en andere partijen in de keten gesprek moeten gaan over de voordelen van het delen van data. De toegevoegde waarde van data delen dient wel zichtbaar te zijn. Tenslotte zouden logistiek dienstverleners en ketenpartners langere samenwerkingsverbanden met elkaar moeten aangaan. Swart: “Creëer een sfeer van vertrouwen waarin informatie is uit te wisselen. Je raakt beter op elkaar ingespeeld en kunt processen efficiënter maken.”

Reageer op dit artikel