nieuws

‘We kunnen nog veel meer waarde halen uit data’

Ketensamenwerking 1332

De digitalisering in het transport moet nu in een rap tempo worden doorgezet. Daar is samenwerking voor nodig tussen de mainports en de rest van de logistieke sector. De overheid moet faciliteren en zorgen voor de juiste infrastructuur. Maar de sector zelf kan niet langer achterover leunen.

‘We kunnen nog veel meer waarde halen uit data’
Nanne Onland, Cargonaut

“Zendingen gaan de software volgen – niet andersom.” Dat voorspelt Nanne Onland, de directeur van Cargonaut, het datahub van de Nederlandse luchtvrachtbranche. Komende week verschijnt een boek, dat hij samen met Portbase en toekomstverkenner Adjiedj Bakas heeft geschreven aan de hand van interviews met diverse prominenten uit de transportwereld en met name de mainports Rotterdam en Schiphol. De titel van het boek is Seamless en het legt uit waarom digitalisering onmisbaar is geworden. Het eerste exemplaar is al overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij is bezig met het opstellen van een digitale transportstrategie, die in een nota binnenkort aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Onland zelf geeft een toelichting op de bevindingen in het boek tijdens de Summit Ketenregie, volgende week donderdag.

ICT volgt niet maar stuurt

‘New kids on the block’ in de logistiek zoals Amazon en Alibaba kloppen op de deur en laten zien hoe digitalisering de logistiek naar de nieuwe werkelijkheid brengt. Onland zegt dat er genoeg reden is om bezorgd te zijn over de positie van Nederland wereldwijd. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen, dat deze nieuwkomers het heft in handen nemen. Dat kan alleen als we meer dan nu het geval is digitaal met elkaar verbonden zijn. Tot nu toe volgen de ICT systemen de fysieke stroom, maar op termijn is dat andersom. Dan bepaalt de software waar de vracht naar toe gaat en via welke modaliteit. Data als een satéprikker, die gaat door alle modaliteiten heen.”

Summit Ketenregie op 6 december

Discussie met Nanne Onland

Volgende week start de Summit Ketenregie met een talkshow onder leiding van Tom van ’t Hek. Vier gasten komen aan tafel, waaronder Nanne Onland. Thema is: werken aan naadloze logistiek door de hele keten.
Aanmelden kan nog >>>>

Cargonaut is – dertig jaar geleden alweer – opgericht om een einde te maken aan de Babylonische spraakverwarring tussen partijen in de luchtvrachtsector. Inmiddels verloopt tachtig procent van alle inkomende en uitgaande luchtvaart gerelateerde data via dit platform, dat meer en meer is uitgegroeid tot een community systeem. Wat Cargonaut is voor Schiphol, dat is Portbase voor Rotterdam. Samen hebben ze zich gebogen over de toekomst van de havenlogistiek vanuit hun perspectief. Nu zoeken ze meer samenwerking buiten de eigen communities om.
Onland: “Boeken over logistiek gaan meestal over supply chains. We zijn hier geen supply chain, maar een plek waar heel veel supply chains door heen vliegen, letterlijk. Het verhaal en de visie van de mainports, de belangrijkste knooppunten in de logistiek en daarmee tevens belangrijke datahubs, dat is wat wij willen vertellen.”

Regie voeren ook over wegtransport

Vanuit die invalshoek voelen beide mainports de verantwoordelijkheid om de kar te trekken in de richting van de nieuwe wereld, waarin data allesbepalend is. Daar moet het wegtransport ook in mee. “Dat is echt een zorgpunt, niet alleen voor ons, maar ook voor de minister. De aan- en afvoerstromen over de weg staan onder druk en we komen op een punt dat we daarover de regie moeten overnemen”, betoogt Onland. Want zo schiet het niet op.

 

Lees ook de blog
Zo zet je logistieke data om in informatie

 

Regelmatig zit Onland aan tafel met de vertegenwoordigers van andere segmenten in de transportsector om de te praten over de Topsector Logistiek bijvoorbeeld. Hij kent de kritiek, dat de mainports er in slagen om veel financiering naar zich toe te trekken. “Dat is logisch, wij zijn een soort living lab. Wat wij hier ontwikkelen, is van belang voor de hele sector. We zien onszelf in een voortrekkersrol, mede omdat we op de mainports relatief goed georganiseerd zijn. Het doel moet zijn om elkaar verder te helpen op deze weg van digitalisering. Want nog altijd is de digitale vrachtbrief in het wegvervoer niet gekoppeld aan de digitale vrachtbrief in het luchttransport.”

Overheid, neem belemmeringen weg

Om wel zover te komen zijn een paar dingen nodig. De belangrijkste daarvan is het standaardiseren van data. Vandaar speciale aandacht in het boek voor iShare, het WCO datamodel en het OpenTripModel. Onland schaart zich graag achter het initiatief iShare, dat de afspraken regelt hoe bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen communiceren. “Zie iShare maar als de https:// van je browser, dat vind ik een mooie vergelijking. Zonder dat kom je er niet in. Onze oproep aan de minister is om meer vaart te zetten achter dit soort initiatieven. Ga niet zelf toepassingen ontwikkelen op logistiek gebied, die zijn er volop. Maar zorg dat je als overheid zelf digitaal kan communiceren en neem belemmeringen weg. Sluit je ook als overheid aan bij wat er al is voor wat betreft data-uitwisseling met instanties. Zorg voor een goede infrastructuur, dan kan de markt zijn werk doen en staan we sterker tegen bedreigingen van buitenaf.”

Het boek Seamless is via deze link te bestellen

Reageer op dit artikel