nieuws

Summit Ketenregie – samen ketens inzichtelijk maken

Ketensamenwerking 1072

Summit Ketenregie – samen ketens inzichtelijk maken

Dat digitalisering een groot thema is in de logistieke sector, blijkt uit recent onderzoek onder verladers. Maar zorgen zijn er ook, want het gaat niet snel genoeg. Centraal thema tijdens de Summit Ketenregie op 6 december is de vraag hoe de logistiek een volgende stap kan zetten in digitalisering, in het toepassen van innovatieve technologie en verder groeien met supply chain strategie richting ketensamenwerking.

Hooguit dertig procent van verladers (productie- en handelsbedrijven) beschikt over logistieke data uit de keten of uit andere bronnen buiten de eigen organisatie. Ruim zeventig procent van de logistieke processen wordt aangestuurd op basis van data, die niet real-time in de systemen beschikbaar is.
Evofenedex kwam deze week met nieuw onderzoek vanuit de verladende achterban (260 respondenten) op de proppen en constateerde een ‘zesjes-cultuur’. ‘Excel is nog steeds de meest gebruikte tool in de logistiek.’ Dat is het slechte nieuws; met de digitalisering van de logistieke sector is het mager gesteld. Goed nieuws stond er ook in het onderzoeksverslag. Tweederde van de bedrijven is aan het kijken – of is al aan de slag – met het inzichtelijk maken van supply chains en zou willen werken met digitale platforms.

Hoge plek op de agenda

De Summit Ketenregie – op 6 december – helpt daarbij. Want het is beter om samen te zoeken naar antwoorden op deze trends, waar verladers nu al een tijdje mee worstelen. Ketensamenwerking is de key factor voor de logistieke sector om actief een bijdrage te leveren aan een betere, duurzame samenleving. Logisch dus dat het thema een hoge plek heeft op de strategische agenda van veel verladers en logistiek dienstverleners. Veel goed bedoelde pilots verzanden echter in discussies over de aanpak en de verdeling van lusten en lasten. De derde editie van de Summit Ketenregie zet de klokken weer gelijk met als doel om samen inspiratie op te doen en de stap te maken naar de next level in ketensamenwerking.

Discussie aan diverse tafels

Tijdens de Summit Ketenregie schuiven supply chain professionals aan bij de tien discussietafels, die klaar staan in de inspirerende ruimte van Shelter B526/B527 op Vliegveld Twenthe in Enschede. Tom van ’t Hek is de dagvoorzitter en zal de discussie plenair op gang brengen.

 

 

Dit zijn de vragen die tijdens de Summit Ketenregie aan de orde komen:

  • Is er voldoende urgentie (en financiële ruimte) om samen aan de slag te gaan met logistieke innovaties ten behoeve van de supply chain?
  • Hoe zorgen we voor meer transparantie in de keten; wat is nodig om de goederenstromen actueel en adequaat te kunnen volgen en bijsturen?
  • Hoe ver laten we supply chain partners om ons heen toe in ons eigen proces; op een veilige, gestructureerde en liefst gestandaardiseerde manier?
  • Wat kunnen we doen om te komen tot duurzame supply chains, die tegemoet komen aan maatschappelijke wensen voor wat betreft bereikbaarheid en veiligheid?
  • Op welke manier kunnen de effectiviteit van de keten en de bezettingsgraad van de beschikbare vervoerscapaciteit vergroten; hoe brengen we bundeling in de praktijk?

Partners van de Summit Ketenregie zijn: ABN-AMRO, BLMC Supply Chain Optimization, Connected West-Brabant, Consafe Logistics, iShare, Incore en SmartWayz. Aan iedere tafel vindt de discussie plaats vanuit een eigen invalshoek met verladers, logistiek dienstverleners en experts.

Meer over de tafelsessies – bekijk het programma

Dit was de Summit Ketenregie vorig jaar

Reageer op dit artikel