nieuws

ECT belooft binnenschippers een gelijke behandeling

Ketensamenwerking 937

Om tegemoet te komen aan een melding van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) is ECT opnieuw gaan kijken naar de planningscriteria, die bepalen welke binnenvaartschepen in de terminals aan de beurt zijn. Twee jaar lang gaat ACM de gedane toezegging controleren.

ECT belooft binnenschippers een gelijke behandeling

Sinds 2014 is ACM in gesprek met ECT over de afhandeling van containers naar het achterland. Destijds kwamen klachten binnen dat ECT de eigen EGS (European Gateway Services) zou voortrekken. ACM concludeerde dat er geen sprake was van een overtreding. ECT heeft dat ook altijd ontkend. Maar nu doet de containerterminal alsnog de toezegging om de planningsprioriteiten te baseren op objectieve en transparante criteria. Dit draagt bij aan een gelijk speelveld voor de spelers die actief zijn op het Rotterdamse achterlandvervoer over water, aldus ACM in een verklaring, die als waakhond op het gebied van mededinging het onderzoek bij ECT stop gaat zetten.

Wie krijgt prioriteit op de terminal?

Uit het onderzoek van de ACM komt het beeld naar voren, dat ECT bij de barge-planning soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Ook blijkt dat het voor sommige barge-operators niet duidelijk is aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT en waarom bepaalde andere barge-operators wel prioriteit krijgen. Dat zet de betrouwbaarheid van de dienstverlening van de barge-operators soms behoorlijk onder druk.
ECT stelt dat zij in haar planning hogere prioriteit geeft aan barges, die varen volgens een vast vaarschema op vaste verbindingen, die betrouwbaar zijn in aankomsttijd met een minimum aantal no-shows. Ook wil ECT voorrang geven aan binnenschippers, die betrouwbaar en tijdig de benodigde informatie aanleveren. ECT kan daarmee naar eigen zeggen de containers zo efficiënt mogelijk afhandelen.

Ruzie in de Rotterdamse haven

Falend ketenregie oorzaak

“Met Nextlogic kun je onnodig wachten voor een deel oplossen, maar het is geen structurele oplossing”, zegt prof. Peter de Langen, haveneconoom in een uitgebreid artikel over congestieproblemen in de haven.

Lees het hele artikel >>>>

Verdeling in drie categorieën

De toezegging die ECT heeft aangeboden betreft een verdeling in drie categorieën, waarvan afvaarten met een fixed window (wekelijks terugkerende call) als eerste een plek krijgen. Hierna volgt een groep barge-operators, die over het algemeen bovengemiddeld
presteren op de relevante parameters voor het planningsproces. Daarna is de rest aan de beurt.
Met de toezegging vermijdt ECT de mededingingsrisco’s in haar bargeplanning, meent ACM. Van belang is wel dat ECT de aangeboden toezegging op korte termijn laat ingaan, namelijk per 1 januari 2019. Dit is vooral relevant, omdat ECT de planningsactiviteiten voor een deel wil onderbrengen in de centrale bargeplanningstool (BREIN30) van Nextlogic.

ACM geeft ECT twee jaar de tijd om te laten zien, dat de toezegging tot minder risico leidt. Binnen ECT zullen maatregelen worden genomen om de nieuwe planningsmethodiek intern te communiceren en onderdeel te maken van de standaardwerkwijze. Gelet hierop verwacht de ACM dat de gewenste veranderingen in de bargeplanning worden verankerd in de bedrijfsvoering van ECT.

Lees ook: Vier ketensamenwerkingsprojecten – de kansen, de valkuilen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels