nieuws

Dinalog 10 jaar logistieke innovatie: dit is er bereikt

Ketensamenwerking 1417

Een kennis- en innovatieplatform zijn voor de Nederlandse logistieke sector. Dat was de opzet van Dinalog in 2008. Tien jaar en vele innovatieve projecten en initiatieven verder maakt het kennisplatform de balans op.

Dinalog 10 jaar logistieke innovatie: dit is er bereikt

Wat is er bereikt in 10 jaar tijd qua logistieke innovatie? Dat is wat Dinalog,  gestart vanuit de ambitie om Nederland logistiek sterker te maken met de logistieke sector, wil laten zien.  Liesbeth Staps Brügemann, programma manager TKI Dinalog: “Er is ontzettend veel gebeurd rondom de verschillende innovatiethema’s. Dit alles heeft impact gehad en vormt de basis voor de innovatie van vandaag. Dat willen we laten zien via dit online magazine. Omdat we toch ook trots zijn. En daarnaast willen we inspireren voor verdere innovatie.”

Dinalog blijft innoveren

Dinalog wil laten zien wat de impact is van de samenwerking en innovatie die ze heeft aangejaagd. Wat betekent dit voor bedrijven qua concrete implementaties en nieuwe bedrijvigheid. En wat zijn nieuwe inzichten door contact met kennisinstellingen? Wat zijn de gevolgen voor publieke organisaties die meer aan tafel zijn gekomen met bedrijven en nu samen initiatieven oppakken?Dinalog blikt terug, maar kijkt ook vooruit. Staps Brügemann: “De wereld staat niet stil en we moeten blijven innoveren. In logistieke oplossingen, in focus en in onze manier van werken. Destijds zijn er doelstellingen voor 2020 opgesteld voor de topsector, nu worden deze verder ontwikkeld naar 2030.”

 

 

Speciaal online magazine over 10 jaar logistieke innovatie

Wat is er bereikt in 10 jaar tijd qua logistieke innovatie? Bekijk dit speciale online magazine

 

 

TTI programma

Ook noemt ze de nieuwe nationale wetenschapsagenda, een kennis- en innovatieagenda en het klimaatakkoord die deze week bekend zijn geworden. “Daar zijn we als logistieke sector nauw bij betrokken; wat gaat dat betekenen voor de sector? Dan is het goed om ook stil te staan bij zaken die bereikt zijn, zodat we constructief vooruit kunnen kijken. Het initiële TTI programma is nu volledig afgerond; een mooi moment voor deze publicatie, al staan we niet stil; onder TKI Dinalog zijn de ontwikkelingen voortgezet.”

Hoogtepunten

Staps Brügemann vindt dat Dinalog veel heeft bereikt. Met name als het gaat om het samenbrengen van partijen uit verschillende achtergronden (publiek en privaat, kennis en commercie) om nieuwe initiatieven te ontplooien.  “Er zijn heel concrete implementaties en nieuwe bedrijvigheid, maar ook bijvoorbeeld werkgelegenheid van onderzoekers in het bedrijfsleven en MKB bedrijven die in inmiddels duurzame communities hun weg vinden naar kennis. De innovatieve ontwikkelingen vinden hun weerslag in het onderwijs met ontwikkelde opleidingen en materiaal, maar ook concrete opdrachten van studenten bij bedrijven.”

Living labs

Op de lauweren rusten is er niet bij voor Dinalog en haar collega’s. “Zaken veranderen, technologische ontwikkelingen gaan snel; we moeten als sector hiervan op de hoogte zijn, de impact begrijpen en kansen ontwikkelen om daar gebruik van te maken. Ook onze manier van werken; bijvoorbeeld in living labs in plaats van vooraf dichtgetimmerde projectvoorstellen die dan ingehaald worden door de werkelijkheid. Meer verschuiven richting implementatie en valorisatie, de mensen in de sector moeten samenwerken en innoveren. Uiteindelijk willen we Nederland sterk houden in het mondiale speelveld, op een duurzame manier, met slimme logistiek.”

 

 

Reageer op dit artikel