nieuws

4C: dit levert het op dit moet er gebeuren

Ketensamenwerking 1234

4C: dit levert het op dit moet er gebeuren

Efficiëntere ketens door integrale aansturing, lagere kosten en uitstoot van gevaarlijke stoffen door bundeling van lading. 4c kan hiervoor zorgen. “Maar dan moeten we het nu echt gaan doen”, stelt Bas van Bree, programmamanager 4C bij Dinalog.

In de doelstellingen voor de topsector logistiek en een sterkere concurrentiepositie van Nederland speelt ketenregie een grote rol. Cross Chain Collaboration Centers of 4C draait om de gezamenlijke aansturing en coördinatie van een of meerdere complexe ketens.

Niet alleen van fysieke stromen, maar ook van informatie en financiële stromen. Ketens worden efficiënter door integrale aansturing. Zo kan bundeling van lading ritten besparen en dat betekent lagere kosten en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen.

 

4c

 

Innovatie richt zich niet alleen op het opzetten van regiecentra (control towers), maar ook op de randvoorwaarden om 4C mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van business modellen, systemen om winst evenredig te verdelen en IT toepassingen.

 

Lees ook
‘Ketenregie vraagt om visie en macht’

 

Binnen Dinalog is er een grote portefeuille aan grote en kleine 4C projecten gecoördineerd. Zo is er gewerkt aan supply chains in de gezondheidszorg, de chemische industrie, sierteelt, mode, e-commerce en stadsdistributie. Met samenwerking tussen vervoerders, tussen verladers en over ketens. Met huidige spelers en met nieuwe ketenregisseurs. Deze hebben geleid tot concrete tools en ervaringen, die inzichtelijk zijn gemaakt in de Supply Chain Collaboration Tool.

 

ketenregie

Reageer op dit artikel