nieuws

Platform stimuleert ketensamenwerking in Noord-Limburgse sierteelt

Ketensamenwerking 1400

Platform stimuleert ketensamenwerking in Noord-Limburgse sierteelt
Het 4C Spring Platform moet de regionale daghandel in Noord-Limburg efficiënter, duurzamer en slimmer maken door ladingstromen te combineren. Tien sierteeltkwekers en twee logistiek dienstverleners -Van Zaal Transport en Mercuur- zien brood in dit project.

Het 4C Spring Platform moet de regionale daghandel in Noord-Limburg efficiënter, duurzamer en slimmer maken door ladingstromen te combineren. Tien sierteeltkwekers en twee logistiek dienstverleners zien brood in dit project en zijn er nu mee aan de slag. Uiteindelijk doel van het ketensamenwerkingsproject is dat meer partijen aansluiten.

Het Spring Platform is na een aanloopperiode van 2,5 jaar klaar om daadwerkelijk van start te gaan. Aanleiding voor dit project is dat de regionale daghandel in de tuinbouw op dit moment vaak niet kostenefficiënt is. De te kleine volumes laten het de transporteur of logistiek dienstverlener vaak niet toe om optimaal te vervoeren. De logistiek dienstverleners genereren de kleine volumes hoofdzakelijk in Noord-Limburg en leveren de sierteeltplanten voornamelijk vlak over de grens in Duitsland af.

Orde in chaos scheppen

Verschillende logistiek dienstverleners rijden in dezelfde regio kriskras door elkaar met vergelijkbare rondritten. De strakke tijdschema’s staan een optimalisatie vaak ook in de weg. “Met dit project willen we eigenlijk orde scheppen in de huidige chaos”, zegt Bart Vannieuwenhuyse (foto links) werkzaam bij Tri-vizor, architect en pionier op het gebied van horizontale samenwerkingsverbanden. Samen met Eric Brouwers  (foto rechts) van advies en organisatiebureau ProSales is Vannieuwenhuyse projectmanager van het Spring Platform. Eric Brouwers: “Er zijn nu vrachtwagens die achter elkaar aan het erf van tuinders oprijden en steeds een paar karren ophalen. Met het digitale Spring Platform gaan we Deense karren bundelen. Dat is belangrijk voor het perspectief van de kwekers, want één of twee karren laden is niet goedkoop.”

 

Lees ook:

Vier ketensamenwerkingsprojecten: de kansen en valkuilen

 

Door uitwisseling van lading via een digitaal vrachtplatform zijn de twee deelnemende logistiek dienstverleners, Mercuur uit Venlo en Van Zaal Transport uit het Noord-Hollandse De Kwakel, voortaan in staat om hun ritten beter in te plannen, wat uiteindelijk ook weer ten goede komt aan de kwekers. “Dit resulteert in minder voertuigkilometers en CO2 uitstoot”, zegt Brouwers. Beide benadrukken dat logistiek een erg belangrijke component is binnen de sierteeltketen. “We zien bijvoorbeeld dat de daghandel flink toeneemt. Dat betekent ’s morgen om elf uur bestellen en ’s middags om drie uur afleveren. Dat betekent dat er dus relatief weinig tijd is om producten van A naar B te vervoeren. Belangrijk voor de kweker is dat de afspraken nagekomen worden en voor de logistiek dienstverlener is het van belang dat het op een economische verantwoorde wijze gebeurt.”
Volgens Vannieuwenhuyse kunnen de kwekers en de logistiek dienstverleners met behulp van het Spring Platform de zo belangrijke regionale daghandel efficiënter en duurzamer organiseren. “Kwekers kunnen hun transportorders op een gestructureerde en veilige manier opmaken en automatisch doorsturen naar het systeem van Mercuur of Van Zaal.”

 

 

Stap voor stap opschalen

Brouwers, die vorig jaar samen met Vannieuwenhuyse ook een online bundeltool lanceerde voor mkb-bedrijven, hoopt dat meer partijen zich aansluiten bij het Spring Platform. “Met tien kwekers en twee logistiek dienstverleners starten we niet te groot. We willen voorzichtig starten en gedurende het traject luisteren en aanpassingen verrichten. We gaan het Spring Platform zo stap voor stap opschalen. We richten ons in eerste instantie op de regio Zuidoost-Nederland opschalen. Als het loopt, kan de aanpak ook in andere regio’s worden toegepast. In bijvoorbeeld de regio’s Zundert en Boskoop liggen dezelfde uitdagingen.”

 

 

Bekijk ook de video:

Experts over tien jaar ketensamenwerking

 

Opzet onafhankelijke beheersorganisatie

Binnen het project is het doel om een community te vormen van kwekers, logistiek dienstverleners en handelaren. Ook wordt een onpartijdige beheersorganisatie opgezet, die deze cross sectorale en horizontale samenwerking in goede banen leidt. Vannieuwenhuyse: “Hiervoor is een blauwdruk klaar. De toekomstige coördinator van het Spring Platform draagt zorg voor een eerlijke verdeling van de opbrengsten en dus een win voor alle aangesloten partijen.”

Administratie lege karren

Binnen het platform – dat de eerste drie maanden gratis is – is inmiddels ook een applicatie voorzien voor materialenbeheer. Die applicatie moet er voor zorgen dat de administratie van de Deense karren en ander fust of equipement op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier kan worden bijgehouden op het platform. “Dit zal heel wat problemen met lege karren en de discussies hieromtrent voorkomen”, zegt Brouwers.

Winst halen uit ketensamenwerking

In het verleden is meerdere keren geprobeerd om in de sierteeltsector ketensamenwerkingsprojecten tot stand te brengen. Dat is echter nooit van de grond gekomen. Brouwers is ervan overtuigd dat het dit keer wel gaat lukken. “We hebben heel goed gekeken naar de initiatieven die tot nu toe zijn opgestart. We hebben geanalyseerd van wat daar succesvol was en wat niet lukte. Een belangrijke factor van deze samenwerking is dat deze van onderaf is opgezet. Wat ons daarbij goed heeft geholpen, is dat rozenkweker Frank Coenders uit Grubbenvorst het voortouw heeft genomen in dit project. Op basis van onder andere zijn input zijn we het project verder gaan inrichten. Het initiatief is geslaagd wanneer we er voor kunnen zorgen dat alle betrokken partijen kwekers, logistiek dienstverleners en handelaren er hun winst uit kunnen halen.” Het project wordt gefinancierd door de Topsector Logistiek in samenwerking met Connekt in Delft en is onderdeel van het 4C (Cross Chain Control Center). Brouwers: “Het belangrijkste is de inbreng van de deelnemers die vooral bestaat uit de uren die zij in dit project investeren.

20 procent minder transportkilometers
Het Spring Platform ketensamenwerkingsproject is ontstaan vanuit het NAL (Netwerk Agro Logistiek). Het bereik van dit project is regionaal. Het gaat hier over de distributie van (veel kleine) orders die regionaal hun oorsprong en ook hun bestemming hebben. Logistiek dienstverleners dienen verschillende pick-ups (laadpunten) en drops (lospunten) te combineren tijdens hun ritten. Deze logistiek is van een andere orde dan het langeafstandstransport tussen bijvoorbeeld veilingen waar sprake is van volle ladingen. In de verkennende analyse die dit project vooraf ging, werden de orders van Mercuur en Van Zaal in de regionale daghandel gecombineerd in één rittenplanning. Hier kwam een substantiële efficiëntieverbetering uit ten opzichte van de huidige gescheiden ritten met plus minus 20 procent minder voertuigkilometers. De producerende bedrijven uit de tuinbouwsector, die in dit project meewerken zijn onder andere Frank Coenders Kwekerijen, Vergeldt en Bouten Boomkwekers en Lakei Boomkwekerijen.

Reageer op dit artikel