nieuws

SC Monitor: ketensamenwerking stokt aan de top

Ketensamenwerking 1883

SC Monitor: ketensamenwerking stokt aan de top

Supply chain management raakt ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Interne ketensamenwerking komt goed op gang, maar stokt bij de voordeur, zo blijkt uit de Supply Chain Monitor 2017.

De tweejaarlijkse Nationale Supply Chain Monitor meet de toepassing van supply chain management in Nederland. Hoewel de achterblijvers inlopen, stagneert ontwikkeling aan de top. Met name de externe ketensamenwerking blijft een uitdaging.
Samen met Nyenrode publiceert BLMC Supply Chain Optimization de resultaten van de monitor van 2017. Samen staan BLMC en Nyenrode ook aan de basis van SCELP (Supply Chain Excellence Leadership Platform).
De 181 respondenten (een groei van 50 procent ten opzichte van 2015) reageerden op zestig stellingen. De uitkomst laat zien in welke fase van supply chain volwassenheid het Nederlands bedrijfsleven zit. Op een schaal van 1-5 scoort Nederland nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 2015.

 

 

summit-ketenregie

 

 

Dit betekent dat bedrijven gemiddeld op de drempel staan van interne (level 2) naar externe ketensamenwerking (level 3). Dat de score hier blijft steken, geeft aan dat die externe samenwerking een grote stap is voor veel bedrijven.
Het goede nieuws is dat het aantal ‘achterblijvers’ met een score van minder dan 1,67, fors is gedaald. Van 30 procent in 2015 naar 4 procent nu. Dat betekent dat op het niveau van level 2, interne afstemming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt.

‘Volgende stap vergt visie en durf’

ketensamenwerking

Michel van Buren

Dat geldt echter niet voor de ‘koplopers’ op supply chain gebied. Volgens Michel van Buren (BLMC) neemt het aantal koplopers niet toe, net zomin als de score die ze weten te realiseren.
“De quick wins zijn gerealiseerd en de volgende stap is een grote. Dat vergt visie en durf. Tegelijkertijd zien we dat de markt aantrekt en organisaties daarom weinig noodzaak tot verandering ervaren. Het is dan verleidelijk om alle tijd en kapitaal aan te wenden voor de dagelijkse operatie. Supply chain management dreigt daarmee te verworden tot een afdeling, terwijl het in feite een strategische managementmethodiek is om de organisatie en de keten te verbeteren en zo fundamenteel concurrentievoordeel te behalen.”

Tien visies over ketensamenwerking
onder andere van Michel van Buren

Ketensamenwerking

Bekijk vier video’s over samenwerking in logistieke ketens

 

‘Markt verandert snel, supply chains ook’

Betere economische omstandigheden zouden geen reden moeten zijn om te vervlakken op supply chain gebied. Prof. Jack van der Veen (Nyenrode) constateert juist, dat de noodzaak tot een ‘agile’ keten waarin ketenpartners samenwerken steeds groter is geworden.

Ketensamenwerking

Jack van der Veen

“De markt kenmerkt zich steeds meer door complexiteit, onzekerheid en voortdurende variabiliteit. In een statische markt kan een centrale top-down aansturing prima functioneren. Echter, steeds vaker moet de keten ‘agile’ zijn. Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen op de snel veranderende wensen en omstandigheden in de markt. Lerend vermogen, responsiviteit en innovatie zijn daarbij essentieel. Dat kan alleen met supply chains die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische samenwerking.”

Lees ook: Vier samenwerkingsprojecten – kansen en valkuilen

Reageer op dit artikel