nieuws

Koplopers nemen afstand in duurzaamheid supply chains

Ketensamenwerking 2760

Koplopers nemen afstand in duurzaamheid supply chains

De druk op supply chain managers om voortgang aan te tonen op het gebied van duurzaamheid neemt toe. Toonaangevende bedrijven pakken de zaken grondig aan. De rest volgt op ruime afstand.

De onderzoekers gingen te rade bij een aantal toonaangevende bedrijven, de koplopers, die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen. Deze bedrijven doen meer dan de door henzelf uitgevoerde initiatieven. Ze dringen met gerichte acties door tot  alle lagen van hun supply chain. Daarin verschillen ze van de gemiddelde ondernemingen, die veel minder gestructureerd hier mee bezig zijn. Zo schakelen de koplopers bijvoorbeeld veel vaker externe partijen in om de met leveranciers afgesproken protocollen te controleren. Onder deze groep biedt maar liefst 30 procent specifieke opleidingen aan aan leveranciers. Door het element duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben ze naar eigen zeggen hun merkreputatie versterkt (meent 65 procent), hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (58 procent) en hun marktaandeel vergroot (32 procent).

Klanten vormen belangrijkste drijfveer

De onderzoeksresultaten komen voort uit een nieuwe, internationale enquête op initiatief van het Noorse DNV GL (een certificeringsbedrijf op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement). Meer dan 1.400 professionals uit Europa, Azië en Amerika hebben aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten zijn vergeleken met een identiek onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd. Het onderzoek werd ondersteund door GFK Eurisko en Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), een organisatie zonder winstoogmerk die het wereldwijd grootste samenwerkingsplatform exploiteert om gegevens over verantwoord inkopen in toeleveringsketens te delen. Een paar opvallende resulaten:

  • 86 procent van de bedrijven ervaart nu meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014 (+6%)
  • 77 procent zegt dat klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor duurzaam supply chain management
  • 81 procent heeft ten minste één keer actie ondernomen om duurzaamheid in de supply chain te bevorderen
  • 39 procent liet een directe audit uitvoeren bij enkele leveranciers
  • 36 procent vroeg specifieke informatie op bij leveranciers
  • 32 procent ging gericht de dialoog aan met leveranciers over duurzaamheid
  • 7 procent is al zo ver dat duurzaamheid is besproken met alle relevante schakels in de supply chain

 

Nationale Supply Chain Monitor
In Nederland loopt de groep volgers snel in op de koplopers waar het gaat om ketensamenwerking – aldus de onlangs gepresenteerde Nationale Supply Chain Monitor.

 

Systematische aanpak loont

“Het opbouwen van duurzame toeleveringsketens is niet langer een vrijwillig initiatief op basis van ongestructureerde pogingen”, meent Luca Crisciotti, CEO van DNV GL. “Bedrijven die positieve effecten van hun acties hebben ondervonden, waren systematischer in hun aanpak. Degenen die dit probleem op strategische en holistische wijze benaderen, kunnen hun risico’s beter beheersen en daar de vruchten van plukken. Ze zijn bovendien beter in staat om in te spelen op de eisen die de wet, stakeholders en de rest van de wereld aan hen stellen.”
Crisciotti ziet ook de uitdagingen, waar bedrijven voor staan bij het verzamelen van de benodigde prestatiegegevens. Maar hij vindt dat trends als big data, nieuwe dataplatforms en blockchain technologie daarin uiterst behulpzaam kunnen zijn. Het onderzoek concludeert dat de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen niet op ruime schaal plaats vindt, ondanks de kansen die digitalisering inmiddels biedt. Slechts 20 procent van de respondenten heeft informatie over hun toeleveringsketen gepubliceerd. Dat geldt voor zowel koplopers als volgers.

Tien visies over ketensamenwerking
onder andere over duurzaamheid

ketensamenwerking

 

Bekijk vier video’s over samenwerking in logistieke ketens

 

Reageer op dit artikel