nieuws

Simacan stelt datamodel open voor hele transportsector

Ketensamenwerking 2350

Simacan stelt datamodel open voor hele transportsector
Felix Faassen, Simacan

Opeens staat het OTM (Open Trip Model) van Simacan vol in de schijnwerpers. TLN en Evofenedex hebben het product naar zich toe getrokken en doorgeschoven naar de Stichting Uniforme Transport Code. Vijf vragen aan mede-oprichter Felix Faassen.

Simacan is een start-up bedrijf, dat drie jaar geleden voor Albert Heijn en later voor onder andere Daily Fresh Food en PostNL een systeem bedacht waarin ketenpartners drempelloos data kunnen delen, zowel verkeerstechnische data als logistieke informatie. Verladers, vervoerders, wegbeheerders – iedereen mag nu met het licentievrije datamodel experimenteren. De oprichters van Simacan sturen waar nodig bij. Felix Faassen is samen met Rob Schuurbiers de drijvende kracht achter OTM. Vijf vragen aan Felix.

Waar is het begonnen met OTM?

“Bij ons binnen Simacan. We maken control tower oplossingen voor bedrijven, die zelf doen aan ketenregie. Daarbij liepen we aan tegen het feit, dat je met allerlei partijen in die keten moet samenwerken. Maar die partijen gebruiken verschillende systemen voor dezelfde activiteiten zoals transportmanagement, routeplanning of telematica. Net als andere softwarebedrijven hadden wij ook geen keuze: je moet voor elk systeem apart een aansluiting maken. Maatwerkkoppelingen zijn niet handig. Het is veel slimmer om daar één oplossing voor te hebben, vooral omdat het steeds gaat om dezelfde data. Een standaard maakt dat veel eenvoudiger. Nu is er geen generieke manier om een planning te beschrijven of een route. Twee jaar terug zijn we er gewoon aan begonnen voor Albert Heijn. Binnen het project Beter Benutten, wat onder andere gaat over supermarktbevoorrading, is daar een vervolg op gekomen met het betrekking tot de publieke ruimte, verkeersdata dus. Nu is het tijd voor borging.”

Daar zijn anderen voor nodig?

“Ja, we zijn natuurlijk zeer vereerd, dat TLN en Evofenedex dit initiatief gaan ondersteunen. Daarmee kunnen we via de stichting UTC een volgende stap zetten en breed draagvlak vinden. Deze maand komen we bij elkaar om dit te bespreken. Dan dragen we OTM ook formeel over. UTC gaat daadwerkelijk het beheer doen en heeft daar ook de middelen voor. Dat is meer dan alleen een vlaggetje van een partij die erachter gaat staan. Wij hebben een andere rol dan iShare, dat bezig is met het opbouwen van een vast afsprakenstelsel over wie mag beschikken over bepaalde data in de supply chain. Maar ook anders dan Transfollow, waar het gaat over de afhandeling van vracht, juridische aspecten met name. OTM legt vast hoe je een transportbeweging moet definiëren in een ICT-omgeving. En ook de fysieke route van het transport. Waar is een vrachtwagen op dit moment? Welke wagen is gekoppeld aan welke lading? Dat soort vragen.

Waarom is dit nu van belang?

“Een belangrijke megatrend vandaag is dat we in de sector meer on-demand werken en tevens resources delen. Dat gaat over vrachtruimte, magazijnen, maar ook ketenregiefunctionaliteit. De randvoorwaarde is dat je leveranciersonafhankelijke data met elkaar kunt uitwisselen. Ook voor internet is een aantal zaken gestandaardiseerd. Daarbovenop mag iedereen bedenken hoe een browser moet werken of een mailprogramma.”

Wat blijft Simacan doen met OTM?

“We willen ons het liefst opstellen als gebruiker. Je kunt eindeloos met elkaar in gesprek blijven over de beste governance en adoptie. Ik heb liever, dat bedrijven het model gewoon gaan gebruiken. Wij niet alleen, maar anderen ook. Want een product als dit krijgt veel meer kracht, als je het openstelt en deelt. Laat iedereen vervolgens zelf of met anderen een control tower ontwikkelen of een planningspakket, maar laten we zorgen dat er geen belemmeringen zijn in de datauitwisseling. Het is net als met de zeecontainer. Malcom McLean stelde zijn bouwtekening van de zeecontainer beschikbaar, zodat iedereen zeecontainers kon gaan bouwen. Hij kreeg daardoor een kleiner stukje van de taart, maar wel van een veel groter exemplaar. We zijn dit bedrijf begonnen om dingen te veranderen. Natuurlijk moeten we geld verdienen, maar ook wij komen nergens met onze bedrijfsdoelstellingen als we niet in staat zijn om eenvoudig data te delen. Dankzij OTM kunnen we gemakkelijker onze andere producten implementeren en schaalgrootte bereiken. Dat is ons belang.”

Reageer op dit artikel