nieuws

Matchmaking tool Compose zet in op sociale psychologie

Ketensamenwerking 1945

Matchmaking tool Compose zet in op sociale psychologie

Om een ‘mindshift’ te bereiken in horizontale samenwerking tussen verladers is afgelopen mei op initiatief van Evofenedex het project Compose gestart. Bijzondere aan dit project, waar ook uitgebreid over gediscussieerd zal worden tijdens de Summit Ketenregie, is dat heel nadrukkelijk wordt ingezet op sociaal psychologische aspecten bij ketensamenwerking tussen verladers onderling.

Compose, dat Evofenedex en de Tilburg Universiteit (TiU) met steun van NWO en Topsector Logistiek heeft opgezet, is gebaseerd op een wetenschappelijk fundament van onder andere sociale psychologie, rechten, supply chain en operations research.

Match bepalen met collega verlader

Onderzoek door de Universiteit van Tilburg naar deze factoren moet op termijn leiden tot een matchmaking waarmee verladers kunnen bepalen of er mogelijk een match bestaat met een collegaverlader, en als die er is of het het waard is om samen een bak koffie te drinken. Het doel van het project is om uiteindelijk te komen tot een neutraal business platform en community die horizontale samenwerking bevordert en faciliteert.

Kijk naar zachtere aspecten

Goos Kant, professor operationeel management aan de Universiteit van Tilburg, hoopt dat deze tool zorgt voor een ‘mindshift’ bij verladers. “Deze match is gebaseerd op mogelijke synergievoordelen, maar ook op zachtere aspecten zoals bedrijfscultuur.”

Next Level logistics

Kant schrijft in zijn blog onlangs voor logistiek.nl dat hij niet weet of Compose het ei van Columbus is in horizontale samenwerking tussen verladers. “Ik ben er wel zeer diep van overtuigd dat ‘sociaal psychologische’ aspecten noodzakelijk zijn in het realiseren van een ‘mindshift’ bij het gros van de verladers om te komen tot ‘Next Level Logistics’.

Deeleconomie trend past bij ketensamenwerking

Kant verwijst daarbij ook naar de huidige deeleconomietrend. “Daar past horizontale samenwerking mooi in. Deze trend is helemaal hot, zoals het delen van auto’s met Snappcar, kamers (Airbnb) en gereedschap (Peerby), met bijbehorende slimme apps.”

Summit Ketenregie
Veel pilots op ketensamenwerking blijven steken in goede bedoelingen. Hoe werkt het wel? Wat is nodig om gezamenlijke supply chain plannen wel van de grond te krijgen?
Praat er over mee tijdens de tweede Summit Ketenregie op 26 oktober 2017
Reageer op dit artikel