nieuws

‘Ketensamenwerking is vooral menselijk kapitaal benutten’

Ketensamenwerking 1692

‘Ketensamenwerking is vooral menselijk kapitaal benutten’
Jannie van Andel

Vertrouwen is het sleutelwoord voor een optimale ketensamenwerking. Volgens Jannie van Andel is ketensamenwerking een absolute noodzaak, net als sociale innovatie. “Laten we de steen zo ver mogelijk in de vijver gooien.” Dat kan tijdens de Summit Ketenregie.

Vertrouwen, visie en lange termijn focus horen bij horizontale samenwerking in de keten. Jannie van Andel, één van de moderatoren tijdens de Summit Ketenregie, was onlangs initiatiefnemer van een discussiebijeenkomst over dit thema samen me andere vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. “De marketeers van horizontale samenwerking zijn er goed om in om de boodschap op ronkende wijze uit te dragen. Veel bedrijven huldigen het credo: eerst zien dan geloven.” Dat is korte termijn denken, vindt Van Andel. “We zullen de steen samen echt verder in de vijver moeten gooien.” Tot voor kort was Van Andel logistiek directeur bij Unilever, nu heeft ze eigen consultancypraktijk.

Niet eerlijk, wel goed genoeg

In de supply chain draait veel om cijfers en resultaten. Overal duiken ingewikkelde rekenmodellen op om kosten en opbrengsten zichtbaar te maken en vast te stellen hoe de verdeling daarvan moet zijn tussen de partners, die willen samenwerken in de keten. “Het is niet goed om je daar blind op te staren. Niet helemaal eerlijk verdeeld kan ook goed genoeg zijn. Anderen hun voordeel gunnen is ook productief. Laat het goede idee eerst maar eens zijn werk doen.” Dat is volgens Van Andel de juiste strategie voor de volhouders van nu, die de winnaars van morgen zullen zijn.

Maximaal gebruik maken van creativiteit

Binnen die strategie moet er meer ruimte komen voor medewerkers, zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van hun creativiteit. “Medewerkers worden onvoldoende uitgedaagd en geprikkeld om na te denken over logistiek en horizontale samenwerking in de keten. Dwingende financiële kaders – targets halen – zijn hier mede de oorzaak van.” Van Andel pleit voor een ‘hogere plek op de balans’ voor mensen én voor logistiek.
Daar hoort de stimulans van sociale innovatie bij, samenwerking in een plezierige en leerzame community. “Horizontale samenwerking is (ook) het uitbouwen van sociale contacten.”

In elkaars armen sluiten

Co-creatie en talentmanagement is één van de gespreksthema’s tijdens de Summit Ketenregie. Als ketenpartners in staat zijn om meer samen op te trekken ontstaan als vanzelf innovatieve concepten in het voordeel van de klant. Om dat te bereiken is logistiek talent nodig. Hoe maken we dit vakgebied interessant voor jonge professionals? Krijgen ze ruimte om zich te ontwikkelen en bezig te zijn met innovatieve concepten en nieuwe technologie? Maar ook: wat is nodig om verladers zover te krijgen dat ze elkaar in de armen sluiten en over de drempel van het eigenbelang heen stappen.
Dit en andere thema’s komen uitgebreid aan de orde tijdens de Summit Ketenregie op 26 oktober in Noordwijk. Inschrijven kan nog.

‘Nog heel veel koudwatervrees’ – zei Jannie van Andel vorig jaar tijdens de Summit Ketenregie

Reageer op dit artikel